10 februari 2009

Verkiezingsbedrog moet afgestraft worden

Voor het schaamteloos verkiezingsbedrog moet CD&V in juni afgestraft worden met nul stemmen en nul zetels

CD&V is in 2007 federaal terug aan de macht gekomen dankzij een sterke belofte. Ze zou niet toetreden tot een regering indien er in het regeerakkoord geen duidelijke afspraken werden opgenomen over de realisatie van de Vlaamse eisen. Een akkoord over de splitsing van het kies-en gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde was een evidente voorwaarde alvorens in een regering te stappen.

Ondertussen zit CD&V wel in de regering, al met een tweede premier, en is deze van plan de volle termijn tot 2011 uit te doen. Bij de val van de regering Leterme I had deze partij de kans zich te herpakken, en haar eerdere belofte dit keer wel te houden: niet (terug) in een regering stappen zonder dat aan haar eisen was voldaan. Ze deed het niet: ze herhaalde hiermee haar verkiezingsbedrog. Men mag toch stellen dat CD&V met het breken van haar verkiezingsbelofte het grootste verkiezingsbedrog in de Belgische geschiedenis pleegde. Iedereen weet dat men niet al zijn beloften en programmapunten kan nakomen als men in een coalitie zit, maar het is toch van een volledig andere orde als men vooraf de kiezer belooft niet in een regering te stappen, 'tenzij...'. Daarom was die belofte ook zo sterk voor de kiezer, en is hij om zo meer bedrogen.

Maandag (09.02) klaagden in een opiniestuk in De Standaard drie burgemeesters aan dat de CD&V al haar beloftes overboord heeft gegooid:
"Het kartel volbracht zijn eerste opdracht in 2004 door een sterke Vlaamse regering op de been te brengen. De tweede opdracht was om via een grote staatshervorming eindelijk institutioneel en financieel orde op zaken te stellen. De hernieuwde machtsdeelname op het federale niveau, leidde CD&V echter langzaam maar zeker weg van deze belangrijke, eigenlijk essentiële, doelstelling. De gevolgen daarvan zijn vandaag zeer pijnlijk: geen kartel meer, geen staatshervorming (noch enig vooruitzicht in dat verband), geen splitsing van B-H-V, een weinig inspirerende noodregering, een dieptepunt qua geloofwaardigheid. De reactie van de CD&V-partijtop is er een van berusting. De boodschap aan de militanten: 'steun en volg de leiders', zij zullen wel weten hoe en waarom. 'Op die manier kunnen we ook in juni winnen', schrijft Yves Leterme aan elke CD&V-mandataris."

"In een reactie zegt CD&V partijwoordvoerder Vanmaercke dat de partij de bekommernis van de CD&V-burgemeesters deelt, maar dat ze zich vergissen in hun inschatting. Dat N-VA besliste uit het kartel te stappen, was hun goed recht, aldus Vanmaercke. Maar het gevolg is volgens hem dat N-VA misschien wel in woord, maar niet in daad voor de realisatie van het kartelprogramma gaat. 'Wij vonden dat het wel de moeite loont om er voor te blijven ijveren', aldus Vanmaercke. 'Wij ijveren als enige (ex-)kartelpartner voor de staatshervorming. Je bent nooit honderd procent zeker dat je succes zal boeken, maar we willen wel alles proberen wat enigszins mogelijk is om het kartelprogramma uit te voeren', gaat Vanmaercke voort." (DS online, 09.02.09)

Nogmaals: het gaat er hier niet om "te ijveren voor een staatshervorming" (die er nu toch niet komt, daarvoor zijn er voldoende alarmbel- en vetorechten ingebouwd, eenmaal er een meerderheid op de been is gebracht), wel om verkiezingsbedrog.

Mark Grammens in Journaal, 29.01.09: "Het is jammer voor het Vlaamse regeringsniveau dat de Vlaamse regering door de kiezer zal worden afgerekend over het op Belgisch niveau gevoerde beleid, maar dat heeft ze voor een deel aan zichzelf te wijten. Waarom moest de ambitieuze Vlaamse minister-president Peeters, overigens met instemming van zijn coalitiepartners, zich aanbieden om een pseudo-dialoog tussen "gemeenschappen" te gaan voorzitten, terwijl dit een taak was van de Belgische bewindslieden?"
(En a propos van die onderhandelingen die de Vlamingen verkocht werden als een 'copernicaanse revolutie' waarbij nu zou onderhandeld worden van 'gemeenschap tot gemeenschap': aan Franstalige kant zit tegenover Peeters geen Demotte, maar alleen partijafgevaardigden.., waaronder Olivier Maingain en Philippe Moureaux.)

De nieuwjaarsbrief van 'eerste militant' Yves Leterme op zijn website kan men wel een nieuw hoogtepunt van cynisme noemen: "Het federale regeringswerk gaat nu verder onder leiding van Herman Van Rompuy, zonder Jo Vandeurzen, Inge Vervotte en mezelf. We maakten met z'n allen moeilijke maar juiste keuzes. Uit respect voor de werking van de instellingen wilde ik het initiatief van de hoogste magistraten van het land niet onbeantwoord laten. Voor Christendemocraten geldt immers de ethiek van de verantwoordelijkheid."
De ethiek van de verantwoordelijkheid? Waarom liepen Leterme en Vervotte dan voortijdig weg uit de Vlaamse regering?

Men kan argumenteren dat 'het land bestuurd moet worden', dat het niet het moment is om een crisis uit te lokken, enz., enz., enz.. Dat is allemaal waar, maar het land kan ook een regering hebben zonder CD&V. Dat was zelfs acht jaar het geval. Desnoods zet men een minderheidsregering of een regering van technici aan het werk. Het gaat er zelfs niet om of de splitsing van BHV nu al of niet van wezenlijk belang is, of wat de CD&V ook zou mogen beloofd hebben ALVORENS in een regering te stappen. Waar het om gaat is dat een partij schaamteloos en op een niet eerder geziene wijze de kiezer heeft bedrogen. Dat ontploft nu zelfs in de eigen rangen. Omwille van dit bedrog mogen ze in juni niet winnen. Hiervoor hoort CD&V als partij afgestraft te worden bij de eerstvolgende verkiezingen. Met nul stemmen en nul zetels. Als straf, en als signaal van de kiezer aan al wie dat nog eens zou durven proberen.

8 Comments:

At 11/2/09 00:36, Blogger Marc Vanfraechem said...

Zo is dat en niet anders.

 
At 11/2/09 08:44, Anonymous Anoniem said...

even terzijde, ik hoor Dedecker zichzelf profileren als reddingsboei voor de VLD.

Het lijkt mij een veel interessanter optie om 8 jaar paars(groen) weg te vegen met een alternatief van VB, CD&V, NVA, LDD.

 
At 11/2/09 13:01, Blogger Philippe Van den Abeele said...

@ Tom Vandendriessche
Met mijn artikel wou ik niet een 'veel interessantere optie om 8 jaar paars(groen) weg te vegen' presenteren. Het gaat mijn niet om een of andere coalitie die zou kunnen gevormd worden, maar om het afstraffen van het grootste verkiezingsbedrog, gelijk welke partij het ook is. Maar wellicht is het niet toevallig dat het gebeurt door de 'wijwoaterzeikers', alias de tjseven? Na acht jaar oppositie moesten ze eindelijk terug 'eigen volk' kunnen benoemen, en dat woog blijkbaar veel zwaarder door dan het respecteren van een sterke verkiezingsbelofte. En dan heb ik het nog niet eens gehad over ander aanhoudend bedrog. In mei vorig jaar kwam de toenmalige voorzitter van de Kamer, Van Rompuy, vertellen dat zijn partij CD&V "niet in de regering zou gestapt zijn als zij geweten had dat de Franstalige partijen hun afspraak niet zouden nakomen." Zijn partij zou in de Kamer voor de splitsing van BHV stemmen, maar de afspraak met de Franstalige partijen was dat deze er moesten voor zorgen dat die stemming - toch minstens tot na de regionale verkiezingen van dit jaar - geen enkele uitwerking had, door zeker drie maal de alarmbelprocedure in te roepen. Zo een procedure is voorzien als de Franstaligen met iets niet akkoord zijn. Maar hier werd er dus vooraf een akkoord gesloten dat ze die procedure in gang zouden zetten om de stemming over de splitsing van BHV tegen te houden. Niet alleen breekt CD&V haar aanvankelijke verkiezingsbelofte, maar ze zet ook nog de Franstalige partijen in om haar verkiezingsbelofte niet na te komen... Tot vandaag, zoals bekend. Zoiets is toch nog nooit vertoond. Een reden te meer om ze als partij een flinke pandoering te geven.

En wat coalities betreft: ik hoop alleen maar dat er geen meerderheid ontstaat dankzij veel stemmen voor schijnkandidaten.

 
At 11/2/09 13:49, Anonymous Anoniem said...

1) de paradox van ons kiesstelsel en de daarbij horende partijmanipulaties (opvolgerslijst, ongelijke verdeling lijststemmen) is dat precies de burger hierbij bedrogen wordt, en in wezen deze burger de enigste is die daar ook fundamenteel over beslist. Het is daarbij zodanig evident dat met relatief kleine ingrepen (afschaffing opvolgerslijst, afschaffing ongelijke verdeling lijststem) de impact van de burger op de volksvertegenwoordiging drastisch verhoogd wordt, maar dat deze discussie niet gevoerd wordt en geen echte aanleiding heeft om gevoerd te worden (supra).

2) het verhaal van het acht jaar durende VLD-bedrog is iedereen duidelijk. Men krijgt daarvoor een pak slaag van de kiezer, en men zit opnieuw in het bestuur.

3) CD&V had twee speerpunten: begroting en staatshervorming. Op beide is CD&V totaal de mist in gegaan, zo mogelijks nog erger dan de VLD.


conclusie: niet enkel de wijze waarop we onze volksvertegenwoordiging kiezen kraakt vanuit democratisch oogpunt langs alle kanten, ook maakt het eigenlijk niet zodanig veel uit. We kiezen immers min of meer voor accentverschillen, niet voor veranderingen die imperatief zijn. Bijgevolg moet een zo groot mogelijk veranderingspotentieel in een volgende coalitie zitten. Vandaar dat ik hoop dat LDD, NVA en VB goed scoren. Omdat ik niet denk dat zij de meerderheid halen, zal één der traditionele partijen nodig zijn. Dan moeten we kiezen tussen VLD, SP.A en CD&V. Laat ons redelijk blijven, van die drie heeft CD&V de beste geloofsbrieven, nog altijd. En daarbij, christendemocraten moet men de absolutie durven geven als ze tot inkeer gekomen zijn. Niet?

 
At 12/2/09 01:36, Anonymous Anoniem said...

@ TVDD

Ik begrijp nog steeds niet waarom in de huidige situatie er geen verkiezingskartel gevormd wordt tussen LDD-NVA-VB+ware democraten ontevredenen. De omstandigheden, waarin we nu verkeren zijn zo gunstig, dat een dergelijk verbond werkelijk kans heeft de meerderheid te verwerven en de Vlaamse regering te vormen.

Zonder pottenkijkers van de klassieke partijen kan aldus zonder mogelijkheid tot chantage vanwege de Franstaligen, sterk op de federale regering gewogen worden op allerlei gebieden zowel landelijk als internationaal.

Hoog tijd dat deze leiders beseffen wat er op het spel staat. Het verpatsen van deze mogelijkheid is een verraad aan de democratie.

 
At 12/2/09 08:32, Anonymous Anoniem said...

@fcal.

Ik ben ervan overtuigd dat op de keeper beschouwd, NVA/LDD/VB mekaar kunnen vinden in een vrijheidslievend, democratisch en Vlaams beleidsprogramma. Deze drie partijen zijn niet-traditioneel. Ik vrees echter dat deze partijen geen meerderheid halen. Dus moet men een partner vinden. En deze ligt m.i. het best in CD&V.

De context is in de politiek echter minstens zo belangrijk als de inhoud. Wat stellen we dus vast? Dat het bovenstaande scenario geen realiteit zal worden, maar dat LDD zich profileert als reddingsboei voor de traditionele partijen minus de sossen. Accentverschillen, geen echte veranderingen dus.

 
At 12/2/09 11:08, Anonymous Anoniem said...

Dedecker is een sportman, en sportmannen zijn 'fairplayers' met hun tegenstrevers, aan de eindmeet schudden ze elkaar de hand.
Maar zolang de kamp duurt zijn alle regels van het spel toegstaan. Een zeer belangrijk gegeven als men LDD en JMDD wil analyseren.
Kortom, JMDD gebruikt alle ideologieen in zijn strijd met de O-VLD en hij gooit ze weg wanneer hij ze niet meer nodig heeft. Aan de eindmeet wil hij met egards onthaalt worden en bevestigt worden door zijn Open-partijvrienden van de VLD.
De zogenaamde grote interne discussies bij LDD zijn maar een cover voor het reeele spel. Ik niet verwondert ben van het afzetting van Jo Claus, dat ondermijnde de speltactiek. Het zal niet bij die ééne blijven.
Wie droomt van een kartel LDD-NVA-VB is eraan voor de moeite. Dat is enkel maar een verkiezingsitem geweest tijdens een voorzittersverkiezing.

 
At 12/2/09 23:01, Anonymous Anoniem said...

@ TVDD
De geschikte partner wordt gekozen aan de hand van de kaarten, die men door de kiezer toebedeeld krijgt. Daarbij dient rekening gehouden met de chantage, die op zo'n partner kan gepleegd worden vanuit de federale hoek. Deze partner kan daar zeer gevoelig voor zijn.

Het is precies om het reddingsboei scenario uit te sluiten, dat ik een voorstander ben van een voorafgaande verkiezingsafspraak. In een kartelvorm geeft dit naast de interne rust ook zetelwinst (+10%), want het kiesstelsel bevoordeelt de groten t.a.v. de kleinen. Bovendien kan t.a.v. de burger met een propere lei begonnen worden. Haalt men onverhoopt geen meerderheid, dan wordt men toch "incontournable". En kunnen minstens strengere voorwaarden gesteld worden aan de toekomstige partner.

@ Fileo
De keuze ligt voor een goed deel bij JMDD en LDD. Bij de klassieke partijen ligt zijn muil- en leiband klaar om net als zij een goed gevoede Waalse poedel te worden. Hij denkt toch zeker niet, dat hij het er beter afbrengt dan Leterme. Indien nodig bonjouren ze er hem ook uit. Alleen in Vlaanderen heeft hij toekomst.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>