7 januari 2009

Om razend van te worden (Brigant)

Agenten zouden ingezamelde wapens doorverkocht hebben (DS), daar kookt nu mijn bloed van.

Bestolen door [sommige] agenten nadat de overheid wapenbezitters al bestolen had met het verplicht indienen van vuurwapens, waarvoor men voorheen een wapenvergunning bezat. Waarom? Omdat één halve gare, op een dag, een vergunningsvrij wapen kocht met bijhorende munitie en doodleuk mensen begon af te knallen. Collectieve bestraffing van wapenbezitters die zich verplicht zagen hun wapens zonder enige vergoeding in te dienen. Zelfde politici die nu wellicht klagen over de collectieve bestraffing van de Gazanen door Israël.

Wat men had moeten doen?

-Het vergunningsplichtig maken van alle vuurwapens die men wil gebruiken om te schieten, zonder vergunning geen legale aankoop van munitie mogelijk. Wenst men een vuurwapen kopen voor andere doeleindes, dan het afvuren, dan moet men de aankoop registreren en aanmelden bij de lokale politie. Bij een geregistreerd wapen kan men onder geen beding noch op een legale manier munitie bekomen.

Sommigen zullen het moeilijk hebben met het verkoopbaar stellen, onder registratie, van alle vuurwapens. Ik kan dat begrijpen, dat men dan een beperkende lijst opstelt voor uitsluitend registratieverplichte vuurwapens...bij voorbaat historische wapens ouder dan 60 jaar sinds conceptie of productie. Bij deze wapens zou ik eveens de benchtest verplicht invoeren (*).

- Verplicht inschrijven bij een schietstand en regelmatig het wapen afvuren op een erkende schietstand, noteren in een schuttersboekje dat men ter controle moet kunnen voorleggen aan de politie.

Een schietstand is de veiligste plaats om een wapen af te vuren en het regelmatig moeten afvuren van een vuurwapen zou ervoor moeten zorgen dat de schutter bekwaam blijft om veilig met zijn vuurwapen om te gaan. Betekent ook dat men schietstanden moet toestaan zodanig dat mensen kunnen oefenen, korte en lange banen voor alle kalibers. In Vlaanderen is er vooral een tekort aan lange schietbanen voor alle kalibers. De Vlaamse regering zou zelfs verplicht moeten samenwerken met Defensie voor de lange schietbanen en zwaardere kalibers, zij zijn professionelen die de noodzakelijke begeleiding - en bijscholing- kunnen leveren. Komt ook ten voordele aan de schietsport op lange afstand.

-Bij aankoop van een vuurwapen een week afkoelingsperiode instellen en bij ophaling geen munitie kunnen aankopen. Geen munitie aankopen zolang men niet in het bezit is van vergunning en vuurwapen.

- Verplicht psychologische evaluatie en politioneel evaluatiegesprek als men een voor de eerst maal een wapenvergunning aanvraagt. In alle geval moet er een theoretisch en praktisch examen afgelegd worden voordat men vergunningsplichtige vuurwapens kan aankopen.

- Elk vuurwapen veroorzaakt 'unieke' karakteristieken bij het afvuren van munitie (op projectiel als op huls) [de benchtest, *, zie eerste punt boven]. Elk wapen afvuren bij een testbank en alle karakteristieken noteren in één 'identiteitsboekje voor de eigenaar' en een gegevensbestand voor de overheid. Als men het wapen inlevert voor reparatie bij een wapensmid dan moet er een herevaluatie plaatsvinden indien de reparatie een significante invloed heeft op de genoteerde karakteristieken. Indien men toch een misdaad zou plegen met het vuurwapen kan men, hopelijk, gemakkelijker de eigenaar van het wapen opsporen.

Het gevolg van deze maatregelen is een toename van de aankoopprijs van vuurwapens (benchtest), toename van de initiële kostprijs van een wapenvergunning [psychologische evaluatie, examen, tijdsvertragende maatregelen, kosten schietstand] maar het moet wel in zekere mate betaalbaar blijven. De verhoogde initiële kost en controle zou een persoon meermaals moeten laten nadenken of hij/zij werkelijk nood of nut heeft aan een vuurwapen. Diegene die werkelijk over vuurwapens wenst te beschikken zal het nodige doen.

Labels: , , , , ,

6 Comments:

At 7/1/09 17:40, Anonymous Anoniem said...

Indertijd heeft de regering ooit het verbod opgeheven voor fietser om door een eenrichtingsstraat te rijden tegen de richting in.

"Ze trekken zich er niks van aan en het schrijfwerk aan al die PV's is het niet waard" is min of meer de redenering.


Wat nu met al die criminelen die altijd wel aan een geweer weten te geraken? Waarom wordt de wetgeving enkel toegepast op de brave burger en zoekt men niet verder naar illegaal wapenbezit?

"Ze trekken zich er niks van aan en het schrijfwerk aan al die PV's is het niet waard"

 
At 7/1/09 18:03, Blogger David Vandenberghe said...

Crimineel die aan een wapen weet te geraken zal ervoor bestraft worden als men hem/haar betrapt. Daarvoor moet je beleidsmatig onderzoek voeren naar illegale wapenhandel.

Moogt er zeker van zijn dat een aantal legale wapens zijn ondergedoken.

Diegene die zich aan de regels houdt is altijd de pineut.

 
At 7/1/09 21:08, Blogger Vomit said...

Zou het effect van die benchtest door criminelen niet heel eenvoudig teniet kunnen gedaan worden door even de binnenzijde van de loop te polijsten/krassen?

 
At 8/1/09 02:24, Blogger David Vandenberghe said...

Ze kunnen altijd proberen met een kogelwapen, ;p. Hagelwapen laat, meen ik, geen specifieke sporen na op de pellets/projectielen wel op de huls.

 
At 8/1/09 06:51, Anonymous Anoniem said...

@Brigqante
Già applicato alla banda di Nijvel?

 
At 8/1/09 17:26, Blogger David Vandenberghe said...

No.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>