4 januari 2009

Lucht- en grondoffensief tegen Qassams=weinig zin? (Brigant)

Ik heb enkele bedenkingen bij de commentaren van Inge Vrancken tijdens het middagjournaal (VRT).Mevrouw Vrancken had het over Qassamraketten, terwijl men Israël ook met mortieren; Grad en 122mm WS-1E raketten bestookt.

Waar het op neerkwam is dat volgens mevrouw Vrancken het weinig zin heeft om de 'lanceerplatformen te bombarderen' want de Qassamraketten kan men in 15 minuten tijd opstellen en afvuren. Er zouden geen 'vaste lanceerinstallaties bestaan'. Onzin.
De militant moet zich in open terrein opstellen voor maximaal 15 minuten in een stuk grondgebied dat constant onder toezicht staat. Het is alleen kwestie om ze tijdig op te merken en tijdig toe te slaan.

Wat gebeurt er als men zo'n raket afvuurt? Er ontstaat een rookpluim, de vuurpositie is dan verraden en dan mag men er zeker van zijn dat een bewapende UAV of aanvalshelikopter snel in de directe omgeving gaat zoeken naar andere raketinstallaties (zie onderstaand filmpje).

Onderstaande filmpjes bewijzen de mogelijkheid om tijdig raketten op de grond te vernietigen voordat men ze afvuurt:

Na het afvuren moeten de militanten nog ontkomen, merk op dat militanten hier mortieren afvuren nabij een school (anno 2007!):Het doel van het grondoffensief is om de 'Hamasmilitant' te breken, ook om de munitievoorraden van Hamas te vernietigen en heel de Gazastrook te domineren zodanig dat het quasi onmogelijk wordt om nog raketten & mortieren af te vuren. Een militant zal dan geen 15 minuten tijd hebben om rustig zijn boeltje op te zetten. Als de Hamasmilitant niet langer vrije toegang heeft tot zijn wapenvoorraden kan hij moeilijk zich opnieuw bevoorraden en verder raketten afvuren. De Hamasmilitant kan misschien zelf raketten produceren als hij alle ingrediënten heeft maar op termijn zal hij wel eens tegen de lamp lopen of de productie moeten staken door een gebrek aan productiemiddelen.

Daarnaast bestaat er nog zoiets als Counter-battery Radar en Counter-battery Fire. De radar volgt afgevuurde projectielen en tracht de herkomst, de lanceerpositie, te bepalen aan de hand van het trajectprofiel van het afgevuurde projectiel. Daarna kan de artillerie (of andere assets) die positie bestoken, dat heet doorgaans de Counter-battery Fire. Als een militant een raket of een mortier afvuurt dan is de kans groot dat men dmv Counter-battery Radar & Fire zijn positie kan ontdekken en bestoken om te voorkomen dat men later nogmaals een poging onderneemt.

Momenteel is er geen luchtafweersysteem operationeel om de Israëlische inwoners te beschermen tegen de raket- en mortieraanvallen. Er is wel een systeem in ontwikkeling, de Iron Dome, maar die zit nog in een testfase en is niet in massaproductie. (filmpje, frans)

Heeft het Israëlische lucht- en grondoffensief zin? Ja, als een poging om tijdelijk de raket- en mortieraanvallen te stoppen. Is het een definitieve oplossing? Wellicht niet.

Labels: , , ,

9 Comments:

At 4/1/09 16:18, Blogger Pieter Cleppe said...

Brigant, interessante bijdrage, maar denk je dat de gevolgen van de Israëlische inval opwegen tegen de voordelen, ook voor de Israeli?

Dit lijkt me een zoveelste disproportionele actie van Israel, goedbedoeld om nu voor eens en altijd aan de terroristen duidelijk te maken dat ze zich koest moeten houden (en natuurlijk zullen de komende verkiezingen ook wel een rol spelen). Helaas heeft die tactiek in het verleden al meermaals gefaald, of niet soms? Het zorgt er voor dat de Palestijnen zich massaal achter het Hamas-tuig gaan scharen.

Makkelijk praten natuurlijk, maar is er geen tussenweg mogelijk? Bijvoorbeeld de Hamas-leiders vermoorden zolang hun organisatie probeert om Joodse burgers te vermoorden. De Israelische geheime diensten zijn heel bekwaam.

 
At 4/1/09 21:50, Blogger David Vandenberghe said...

Cleppe:

Lastige vraag. De Israëli is het beu constant (8 jaar lang) bestookt te worden. Hamas is geen 'betrouwbare' partner. Een luchtoffensief is onvoldoende om raketaanvallen te voorkomen, een grondoffensief is dan noodzakelijk (eveneens een les uit 2006).

Het blijft nog onduidelijk wat de Israëlische exitstrategie is. Dat maakt het ook moeilijker om voordelen & nadelen op te wegen.

De voornoemde tactiek geeft altijd aanleiding tot een staakt-het-vuren totdat het boeltje weer overkookt. Hamas-leiders vermoorden doet Israël nu al jaren dmv targeted killing. Resultaat: overleden persoon wordt vervangen. De nieuweling heeft wraakgevoelens en voelt een noodzaak zich te profileren, boeltje kookt over.
Die middenweg werkt gewoon niet.

Hamas is niet 'betrouwbaar' en het lijkt er ook niet op dat Hamas gaat veranderen. Ze hebben hun kans gehad in 2005 en het grandioos verkakt.

Israël zou wel kunnen proberen om de Gazastrook te domineren (bezetten) en Hamas op te jagen totdat de Iron Dome systemen in voldoende aantallen aanwezig zijn om Zuid-Israël te beschermen. Daarna kan men zich terugtrekken, hopelijk met een staakt-het-vuren op zak en een verbolgen bevolking die zich keert tegen Hamas (gokken op oorlogsmoeheid). Als men dan nog raketten afvuurt op Israël dan vuur je gewoon terug en liefst beter gericht.

Waarom stelt men zich steeds de vraag of de Israëlische reactie disproportioneel is? Waarom niet vragen naar de disproportionaliteit van Hamas?

Uiteindelijk wat wil Hamas bereiken? Israël vernietigen. Kan Hamas dat bereiken met raket- en mortieraanvallen vanuit de Gazastrook? Neen. Wat is doorgaans het resultaat? Dat ze dubbel hard een pak slaag terugkrijgen, meestal ten koste van de eigen burgers.

 
At 5/1/09 05:36, Blogger De Viegende Karper said...

Hamas, niet betrouwbaar? Mogelijk maar ze zijn wel via democratische verkiezingen verkozen: zie fotos op Flickr

 
At 5/1/09 14:16, Blogger David Vandenberghe said...

- Het is niet omdat ze verkozen werden dmv verkiezingen dat ze daarmee als een betrouwbare partner geacht worden.

-Het is niet omdat ze democratisch verkozen zijn dat je met hun mening akkoord hoeft te gaan.

- Het is niet omdat ze democratisch verkozen zijn dat zij ongestraft de bevolking van een buurland mogen aanvallen.

- Het is niet omdat ze democratisch verkozen zijn dat ze Fatah-leden zomaar mogen opjagen als wild in de Gazastrook.

- Het is niet omdat ze democratisch verkozen zijn dat ze over een absolute immuniteit beschikken of niet politiek verantwoordelijk zijn voor hun handelingen, integendeel.

 
At 5/1/09 16:38, Anonymous Anoniem said...

Tja, de 'ollandse' Karper denkt dat democratie zou samenvallen met "verkiezingen" (of met verkiezingen 1 keer, en daarna de oppositie in den bak of erger). Zou er iets 'mis' zitten met het onderwijs (en media) in Nederland?

In Israel bestaat er democratie. Regeringen en Eerste-Ministers van verschillend ideologisch allooi wisselen er mekaar regelmatig af (en hun 'executieve' macht wordt steeds beperkt door andere onafhankelijke machten), e.g. de huidige Prime Minister gaat aftreden omwille van een gerechtszaak), zij tolereren mekaars 'oppositie', en zij respecteren politieke vrijemeningsuiting. Dit laatste is een absolute vereiste om echt-vrije verkiezingen te kunnen hebben.

Vermits men in Belgie de echte oppositie 'buiten de wet' probeert te stellen, en sommige van haar kopstukken juridisch vervolgd worden voor 'meningen', is het duidelijk dat Israel democratischer is dan den Belgique. En In Holland is het ook al 'de facto' (misschien nog niet 'de jure') gevaarlijk geworden van sommige meningen publiekelijk te uiten (op straffe van keeloversnijding).

Men moet dan nog verder bedenken dat Israel dat allemaal kan doen in een zeer gevaarlijke buurt, onder doodsbedreiging staat van externe krachten, en met 'onzekere' staatsgrenzen moet functioneren. In de Benelux, daarentegen, geniet men voorlopig nog van de nu-voorbije Pax-Americana die de NATO gebracht heeft. Dat maakt de vergelijking Israel-Benelux nog erger in het nadeel van de Benelux wat 'democratie' betreft.

A propos, ik heb vernomen dat EU Commissaris Michel (ja dezelfde Michel) gisteren een publieke verklaring heeft afgelegd waarin hij natuurlijk Israel de 'les' meent te mogen spellen, vanuit zijn veilige salonzetel in Brussel. Zo een beetje gelijk zijn vroegere 'democratische vriend' Castro dat ook nog meent te kunnen doen vanuit Havana (en we zouden moeten weten waar die zijn 'oppositie' verblijft, i.e. onder de grond, of erger 'alive' maar...). Het is duidelijk dat voor velen het 'gezond verstand' nooit bereikbaar zal zijn. Dat geldt evenzeer voor al die 'palestijnen' die voor het terreurprogramma van Hamas hebben gekozen in 'vrije verkiezingen' in 2006.

 
At 5/1/09 17:40, Anonymous Anoniem said...

@Marc Huybrechts

Ik vind de Amerikaanse democratie, nu ook niet het voorbeeld van een ideale democratie.Maar twee partijen, met uiteindelijk weinig verschilpunten, kan je toch moeilijk een serieuse optie noemen voor zo'n groot land.
Het 'winner takes all'-principe laat eigenlijk niet toe dat er derde of vierde partijen politiek iets in de pap te brokken hebben Hier kunnen relatief kleine partijen zoals groen! en nv-a zwaar wegen op de politiek ondanks hun 5 à 6 procent...ze kunnen allianties aangaan met grotere partijen en macht uitoefenen.Dat het Vlaams belang door het cordon sanitair buiten spel is gezet is te betreuren, maar democratisch te verdedigen omdat het politieke partijen niet verboden is gesprekken of verbintenissen met andere partijen te weigeren.
Dat men ook juridisch het Vlaams Belang tracht te kelderen, en soms met succes zoals het proces in Gent tegen deze partij is idd bedenkelijk.

Maar voor wat betreft uw opmerkingen over het Israëlo-Palestijnse conflict ben ik akkoord.

 
At 5/1/09 18:31, Anonymous Anoniem said...

@ Frans V

Rode lapjes kan u beter gaan zwaaien voor een stier of voor een Hamas-aanhanger.

Dat u vindt dat de Amerikaanse democratie geen voorbeeld zou zijn, dat is iets dat u 'moet' vinden om uzelf gemakkelijk te kunnen voelen. Het is een 'goesting' die berust op vooroordelen maar niet op empirische observaties. De enige 'democratie' die het vandaag CONCREET durft opnemen voor Israel in internationale fora, dat is de Amerikaanse, en dat is niet toevallig zo... Als het van 'Europa' had afgehangen over de voorbije halve eeuw, dan bestond Israel waarschijnlijk al lang niet meer en dan bestond daar de zoveelste Arabische tirannie.

Nogmaals, democratie betekent maar iets als het concreet 'leeft'. En of het leeft wordt niet bepaald door theoretische constructies, i.e. mooie woorden op papier, en ook niet door technische arrangementen om 'verkiezingen te organiseren'. Er bestaat een uitgebreide literatuur over de pros en cons van electorale systemen, en daar zijn zowel voor- als nadelen aan ieder systeem. Maar, of er echte democratie leeft, of niet, kan men meten op basis van praktische criteria: FEITELIJKE vrijemeningsuiting (om vrije verkiezingen te kunnen mogelijk maken) en FEITELIJKE regelmatige machtsALTERNATIE tussen verschillende ideologieen.

De geschiedenis toont duidelijk aan dat het bestaan van "grote blokken" (cfr discussie met Vanfraechem) in de politiek beter extremen van de macht houdt dan de chaos van partijenversnippering.

P.S. In de VS bestaan er meer dan twee partijen, maar gelukkig houdt het VS publiek voorlopig die extremen nog in 'hun plaats'. Het Parlement in de VS is het primordiale politieke orgaan, in tegenstelling met Belgie (cfr Storme artikel), precies omdat er 2 grote blokken bestaan, want daardoor zijn 'verkozenen' veel onafhankelijker van hun partijen. Uw 'lege held', Obama, moet zich vandaag veel meer bekommeren om de 'extremisten' binnen zijn grote partij dan om de Republikeinse oppositie. Tenminste als Obama zou willen herverkozen geraken. Het de facto (niet de jure) tweepartijnensysteem helpt de onafhankelijkeid tussen de Wetgevende en de Uitvoerende Macht te versterken. Het helpt de bevolking ook bij het 'verantwoordelijk houden' (accountability) bij politieke gedragsdragers. Het is veel beter van de extremisten (van eender welke soort) binnen partijen in 'hun plaats' te houden dan ze te moeten 'afkopen' in coalitie-regeringen in het kabinet. Maar, dit heeft allemaal niets te maken met het onderwerp van het Brigant-artikel.

 
At 5/1/09 19:33, Anonymous Anoniem said...

@ Vliegende Karper :

"Hamas, niet betrouwbaar? Mogelijk maar ze zijn wel via democratische verkiezingen verkozen: zie fotos op Flickr"

Wat een rare opinie over democratie : een partij wint een meerderheid en neemt dan onmiddellijk de volledige controle over met haar militia, sluit de oppositie op (of vermoord ze) ? (en laat me eens raden of er ooit nog verkiezingen worden toegelaten door Hamas in Gaza)

Gelukkig hebben de Israeliers meer gezond verstand en vertrouwen ze dit zootje voor geen haar. Als ze dit doen met hun eigen landgenoten, welke hoop hebben de Joden ?

Ik beveel deze link, die de huichelarij van Europa - in dit geval de Britten - illustreert, apsynook aan : http://www.huffingtonpost.com/martin-lewis/stop-this-vicious-slaught_b_155039.html

 
At 5/1/09 20:05, Blogger David Vandenberghe said...

Cleppe: Straks Terzake nog eens bekijken en luistern naar Luc De Vos.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>