2 januari 2009

Gaza revisited. (Brigant)

Verscheidene personen menen dat Israël als eerste het 'staakt-het-vuren' met Hamas schond na een IDF anti-tunnel raid in Gaza, deze raid vond plaats op 4 November 2008. Het staakt-het-vuren akkoord kwam tot stand door middel van Egyptische bemiddeling en ging in vanaf 19 Juni 2008 (CNN). In ruil voor de opheffing van de Gaza-blokkade zou Hamas stoppen met Israël te bestoken met mortieren & raketten. Op 19 December 2008 besloot Hamas om het staakt-het-vuren niet te verlengen en op 27 December 2008 begon de Israëlische operatie 'Cast Lead' tegen Hamas i/d Gazastrook.

Het Deir al-Balah indicent.

Heeft Israël het bestand geschonden door haar acties
op 4 November 2008?

The Guardian schetst de situatie als volgt: "Israeli troops crossed into the Gaza Strip late last night near the town of Deir al-Balah. The Israeli military said the target of the raid was a tunnel that they said Hamas was planning to use to capture Israeli soldiers positioned on the border fence 250m away. Four Israeli soldiers were injured in the operation, two moderately and two lightly, the military said.

One Hamas gunman was killed and Palestinians launched a volley of mortars at the Israeli military. An Israeli air strike then killed five more Hamas fighters. In response, Hamas launched 35 rockets into southern Israel, one reaching the city of Ashkelon." (Guardian, 5 nov 08).

De hierboven geschetste situatie is duidelijk. Een Hamas-tunnel gericht naar Israël werd door de Israëlische krijgsmacht aangevallen dmv grondtroepen. Bij deze gevechten kwam 1 gewapende Palestijn om het leven (3-4 gewonden) en raakten verscheidene Israëlische soldaten verwond. In plaats van het daarbij te laten werden raketten vanuit de Gazastrook afgevuurd op Israël. Daarop vond er een Israëlische luchtaanval plaats, ter vergelding, met de dood van nog eens 5 Hamas militanten tot gevolg.

Ik kan, op basis van de voorhande gegevens, enkel vaststellen dat Hamas een aanvalstunnel had gegraven voor operaties gericht tegen Israël en dat de Israëlische Staat gewapende actie heeft ondernomen om zichzelf (haar grondgebied en burgers) te beschermen. Zonder de aanvalstunnel, een provocatie, was er wellicht geen Israëlische raid, beantwoording van provocatie. Hamas heeft gekozen voor verdere escalatie door een raketaanval uit te voeren na de Israëlische raid. Een raketaanval dat Israël beantwoordde met een luchtaanval en zo komt men terecht in een vicieus escalatieproces.

Een persbericht van het Israëlische ministerie van buitenlandse zaken bevat ook een foto die de positie van de tunnel ten opzichte van de grens weergeeft. Dat persbericht werd opgesteld door de 'IDF Spokesperson' die inmiddels een eigen blog heeft opgericht in het kader van Operation Cast Lead. Het officiële persbericht verduidelijkt dat het hier gaat om het grensgebied tussen Gaza en Israël, niet over het grensgebied tussen Gaza en Egypte waar zich smokkeltunnels bevinden.

Argumenteren dat Israël het staakt-het-vuren geschonden heeft door een defensieve operatie uit te voeren tegen een aanvalstunnel is ronduit belachelijk. Dat die mensen ons eens vertellen waarom die tunnel er was (het nut ervan), wie die gegraven heeft, wanneer die gegraven werd. Dat ze eveneens eens verklaren waarom Hamas na de Israëlische raid besloot om verder te escaleren door raketten af te vuren op Israël, welk nut had zo'n actie?

Het officiële einde van het staakt-het-vuren: 18/19 December.

18 December 2008 is de dag waarop Hamas officieel bekendmaakte om het staakt-het-vuren niet te verlengen, volgens Al Jazeera. De opgegeven reden was niet de raid van 4 November 2008 maar de blijvende Israëlische blokkade van Gaza. Een persartikel van MSN-NBC somt nog twee andere redenen op: Israëlische luchtaanvallen/incursies en het opjagen van Hamas-militanten op de Westbank. Via het NBC-artikel vernemen we voorts dat tijdens het staakt-het-vuren 21 Palestijnen omkwamen en geen Israëli's, dat 199 raketten vanuit Gaza werden afgevuurd op Israël. Duidelijkere statistieken - uit Israëlische bron - in verband met raket- en mortieraanvallen vanuit de Gazastrook kan men weervinden op de blog van de 'IDF Spokesperson'. Het spijtige is dat men geen link legt naar een IDF-webpagina met rapporten en verdere statistische informatie. Eveneens lastig is het gebrek aan statistische informatie over IDF operaties, in Gaza, in hetzelfde tijdskader.

De IDF-statistieken.
In de opgegeven statistieken kan men opmerken dat de maanden Juni en November opgesplitst zijn. De opsplitsing in Juni geeft het begin aan van het staakt-het-vuren, vermoedelijk moet het (since 19.06) zijn in plaats van (until 19.06). De opsplitsing in November is verbonden met de Israëlische tunnelraid. In de Israëlische statistieken ligt de 'officiële' einddatum van het staakt-het-vuren wellicht op 21 December, een aantal dagen na de niet-verlenging door Hamas. Operatie Cast Lead ging pas op 27 December 2008 van start dus kan men moeilijk stellen dat 21 December de dag is waarop Israël in de tegenaanval ging.

Vanaf 19 Juni 2008 (begin staakt-het-vuren) tot 3 November 2008 werden er 32 Qassams afgevuurd en 42 mortieren. Er is sprake van een aanzienlijke daling in het aantal afgevuurde raketten en mortieren in vergelijking met de periode voor het staakt-het-vuren [vanaf februari 2008 tot 18 Juni 2008, 965 Qassams, 1130 mortieren, 30 Grad-raketten]. Dat verandert allemaal met het incident op 4 November 2008. Sindsdien werden 255 Qassams, 170 mortieren en 7 Grad-raketten afgevuurd tot 21 December 2008, de 'officiële' einddatum van het staakt-het-vuren.

Tijdens het staakt-het-vuren [19 Juni - 21 Dec] werden in totaal 506 projectielen vanuit Gaza afgevuurd op Israël, minder dan de 1525 projectielen tussen Februari en 18 Juni 2008. 432 uit een totaal van 506 projectielen werd tussen 4 November 2008 en 21 December 2008 afgevuurd, 74 tussen 19 Juni en 4 November 2008.Men kan er niet naast kijken, 4 November is de eigenlijke escalatiedatum. Het staakt-het-vuren werd officieel doodverklaard tussen 18 en 21 December 2008, maar is ter zielen gegaan vanaf 4 November. Wie escaleerde toen, Israël of Hamas?

Dan komen wij terug naar het debat rond het Deir al-Balah incident, dit incident werd hierboven reeds besproken.

De Gaza-blokkade.

Sommigen zullen nu misschien het geweer van schouder wisselen. In plaats van de nadruk te leggen op het Deir al-Balah incident zullen ze hun argumentatie aanpassen en wijzen naar de gebrekkige toepassing van een andere conditie van het staakt-het-vuren: opheffen van de Gaza-blokkade. Dit is een moeilijkere argumentatie om te beoordelen. Vermoedelijk zal men argumenteren dat Hamas moest reageren (en provoceren) om de 'humanitaire crisis' in de Gazastrook internationaal aan te kaarten, crisis die ontstaan zou zijn door de Israëlische Gaza-blokkade. Dan stellen zich twee essentiële vragen waarop een antwoord moet komen:

-Zijn de grensovergangen helemaal gesloten gebleven?
-Is er een humanitaire crisis in Gaza of zijn de opslagplaatsen in Gaza tot aan het nok gevuld met provisie?

- Grensovergangen: Langs Israëlische zijde zal men - doorgaans - stellen dat de grensovergangen voldoende open waren, anderen zullen stellen dat ze onvoldoende open waren of gesloten. Zipi Livni beweerde in Parijs dat er nu nog steeds grensovergangen, tussen Gaza & Israël, open zijn voor humanitaire bevoorrading (humanitaire corridors). De grensovergangen tussen Israël en de Gazastrook zijn nog steeds belangrijk omwille van de afhankelijkheid aan Israël van de Gazastrook. Die grensovergangen zijn overigens niet de enige manier voor bevoorrading, er waren de smokkeltunnels vanuit Gaza naar Egypte en er is de Rafah-grensovergang tussen Gaza en Egypte. Waarom slaagt men er niet in zich te bevoorraden vanuit Egypte?

De smokkeltunnels worden doorgaans gebruikt om wapens en munitie naar de Gazastrook te smokkelen. Noodhulp via de normale grens moet men wellicht controleren om te voorkomen dat men wapens & munitie meesmokkelt, dat neemt tijd in beslag. Israël wist waar die smokkeltunnels waren en heeft ze de afgelopen dagen op systematische wijze vernietigd, bovendien zou Hamas voorkomen dat Palestijnse burgers de Gazastrook zouden ontvluchten voor medische verzorging (BBC nieuws). Dat laatste is een indicatie dat Egypte - op zijn minst - de grens in zekere mate heeft geopend, waarom zouden er dan langs Egypte geen grootschalige 'humanitaire' bevoorrading kunnen plaatsvinden? Dusver heb ik daar geen bevredigend antwoord op gevonden.

- Humanitaire crisis: Livni stelde, in Parijs, tevens dat er geen humanitaire crisis is in de Gazastrook, dat de opslagplaatsen tot aan het nok gevuld zijn met voorraden. Klopt deze bewering? Ik weet het niet. Wie is verantwoordelijk voor de humanitaire crisis?

Diegene die argumenteert dat uitsluitend Israël verantwoordelijk is voor de 'humanitaire crisis' in de Gazastrook slaat de bal op zijn minst een klein beetje mis. Israël is niet verantwoordelijk voor de Palestijnen in de Gazastrook, Hamas is politiek verantwoordelijk voor de Palestijnse burgers in de gazastrook. Hamas moet rekening houden met de gevolgen, voor haar burgers, van haar acties. Zij weten maar al te best dat Israël militair zal terugslaan bij iedere escalatie.

De enige verantwoordelijkheid die Israël heeft is het minimaliseren van het 'ongemak' voor de burgers, van de tegenpartij, tijdens haar militaire operaties. Israël tracht dat te doen door o.a. burgers op voorhand te bellen om hen te waarschuwen voor een luchtaanval in hun directe buurt (Haaretz).

Waar is de verantwoordelijkheid van de Hamas ivm de humanitaire crisis in de Gazastrook? Wist Hamas dan niet dat de 'humanitaire' situatie zou verslechten bij een escalatie van het conflict? Ieder klein kind weet dat het alleen maar slechter kon gaan, als het toch zo slecht ging. Waarom heeft de Hamas dan gekozen voor de escalatie? Waar komen die voorraden raketten vandaan?

Labels: , , , , , , , , , , , ,

6 Comments:

At 3/1/09 10:09, Anonymous Anoniem said...

Bedankt. Goed dat er toch hier en daar in het Nederlands nog bronnen zijn die iets nuchterder nadenken over de feiten in Gaza en die zich niet laen verleiden tot het tonen van beelden van kinderen in een hospitaal om meeleiden te wekken voor Hamas.

De bevolking van Gaza heeft destijds voor Hamas gestemd, goed wetende waar Hamas voor stond. Ze hoeven nu niet te klagen.

 
At 3/1/09 20:58, Anonymous Anoniem said...

Verenigde staten en europese landen zijn blind voor hebzucht en aggressie van zionistische israel, iedereen moet zich voor een dag in de schoenen staan van een paleistijn en aan je zelf vraag stellen wat je kunt doen om te overleven, palestijnen leven 70 jaar onder bezetting geweldadige israel, ze hebben geen toekomst visie meer, zonder toekomst visie kun je niet leven, denk je alleen aan wereken, in deze situatie zou ieder mens dezde doen

 
At 4/1/09 11:13, Anonymous Anoniem said...

@ anoniem 1, dat de bevolking van Gaza Hamas aan de macht heeft gebracht ["goed wetende waar Hamas voor stond"] is geen aanvaardbaar excuus voor het maken van burgerslachtoffers. Het gebruiken van burgers als menselijk schild (door Hamas) zou dat vanzelfsprekend wèl zijn. De verantwoordelijkheid voor de tè grote aantallen burgerdoden ligt dan bij Hamas (dat van deze doden gretig gebruik maakt om de mondiale publieke opinie te bewerken). Onderzoek zal moeten uitwijzen hoe er zoveel burgerdoden zijn kunnen vallen, iets waar Israël voor alle duidelijkheid geen enkel belang bij heeft (wetende dat de beelden in de media tegen Israël zal worden gebruikt) en wat het dus ten allen prijze tracht te vermijden.

@ anoniem 2, u vergist zich voor wat de publieke opinie in Europa betreft helemaal.
De Palestijnen hebben overigens alle kansen op een eigen staat gemist, van het eerste partition plan tot alle recentere pogingen om tot een tweestatenoplossing te komen. Men mag gerust de zaak omdraaien en zeggen dat de Arabieren blind zijn voor de wensen van de Israëli's om in hun kleine landje te leven, liefst in vrede met de omringende Arabische landen (waar men er vooralsnog niet eens in slaagt om onder elkaar vreedzaam samen te leven : maakt u zich wel eens zorgen over de wreedheden die worden begaan tussen sjiieten en soennieten, tussen christelijke en islamitische arabieren, arabieren en koerden, arabieren en berbers enz. enz. of beperkt uw empathisch vermogen zich tot inleving in die arme - maar o zo explosieve - palestijnen ?).

 
At 4/1/09 12:31, Blogger David Vandenberghe said...

Steven: De Israëli's proberen burgerslachtoffers te vermijden, door o.a. tijdig te waarschuwen via telefoon! Gaza is dichtbevolkt en Hamas heeft de gewoonte (zoals bij quasi iedere guerillabeweging) om zich tussen het volk te verschansen.

Israël heeft geen baat bij het maken van burgerslachtoffers omdat het juist zo contraproductief werkt. Ze zullen het trachten te voorkomen en in bepaalde gevallen van mening zijn dat het de risico waard is (afhankelijk v doelwit). Hamas heeft ook een morele verplichting om zich niet te verschansen tussen de burgers, doet ze dat wel dan is zij grotendeels verantwoordelijk voor de burgerslachtoffers.

@anoniem2:

Als Hamas na de Israëlische terugtrekking uit de Gazastrook, in 2005, gekozen had voor onderhandeling en gestaakt was met iedere vorm van agressieve houding tav Israël dan zaten we nu niet in deze situatie. Hamas had - zoals Fatah en de PA van plan was - de afhankelijkheid van Gaza aan Israël moeten verhelpen door de communicatielijnen met Egypte te verbeteren.

De doorsnee Palestijn in de Gazastrook is de dupe...maar hij/zij is medeverantwoordelijk voor de machtsbasis van Hamas. Tegen een gewapende militie gaat men zich doorgaans niet keren tenzij de nood het hoogst is.

 
At 5/1/09 05:21, Blogger De Viegende Karper said...

Een van mijn vrienden merkte op dat: wat Israel ook van zwaar oorlogsmateriaal en excessief geweld moge gebruiken, als na hun groots opgezet offensief, Hamas er nog in slaagt een klein in de keuken gefabriceerd raketje af te vuren, ze de VERLIEZERS zijn, zoals de Amerikanen in Vietnam, de Duitsers in Stalingrad, de Fransen in Diem Bein Foe en Algiers enz. Het zou kunnen kloppen. Ken je geschiedenis. Zie de Blogs waar daar enige aandacht aan besteed wordt: In Europa of dat Blogje van De Vliegende Karper. Hoplijk is het geen Aprilvis, zoals alle postings van de illustere grote onbekende MEESTER, Brigant de derde in het vierde knoopsgat.

 
At 5/1/09 14:27, Blogger David Vandenberghe said...

Ik heb - bij mijn weten - in geen enkel artikel, gaande over het huidige conflict in de Gazastrook, gesteld dat het Israëlische leger in haar opzet zal slagen.

Ik zou voorstellen dat u uw beledigingen voor u houdt. Tenzij 'de vliegende Karper' uw echte naam is. Stel dat u nu aftekent met een realistischere naam, dat kan mij niet schelen want ik weet nog steeds niet wie u bent of dat het werkelijk uw naam is. Eerlijkheidshalve kan mij dat ook geen barst schelen.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>