3 december 2008

Siffer van Story heeft eindelijk een perskaart!

Thomas Siffer, (tijdelijk?) hoofdredacteur van Story heeft nu een perskaart, welliswaar nog maar die van 'stagiair'. Maar heeft hij die wel volgens de geldende regels verkregen? Of is daar een loopje mee genomen?

Thomas Siffer stelde zich vorige week in een opiniestuk in De Standaard (donderdag 27 november '08) rond de Knack-affaire voor als 'tijdelijk hoofdredacteur van Story'. Op dat artikel ('waarom ik de oproep van Frank Thevissen & Co niet onderteken over journalistiek en e-mailcultuur') reageerde ondermeer Peter Vandermeersch (de volgende dag) met: "Ik ben het grondig oneens met Thomas Siffer, hoofdredacteur van Story, die hier gisteren beweerde dat Knack de mails wel degelijk moest publiceren. Siffer verwart relevant met smeuig." Over de Knack-affaire hebben we het hier verder niet, wel over de perskaart die Siffer kreeg. Dat lijkt relevant, en zou tezelfdertijd ook wel een smeuig verhaal kunnen zijn.

Geen perskaart..
Hij beklaagde er zich eerder in De Standaard (DS 16.09.08) over dat hij geen perskaart kon krijgen (Zie eerder artikel: 'Hoofdredacteur vertelt fabeltjes'). Toen stelde hij zich nog voor als "ik ben Thomas Siffer, hoofdredacteur van één van 's lands best verkochte weekbladen." Hij vond dat er zelfs mogelijk sprake kon zijn van 'broodroof' omdat hij zonder perskaart (NvdR: deze van 'beroepsjournalist') niet mee kon met prinselijke missies. En dat is natuurlijk een handicap voor een boekske als Story, of toch tenminste voor hem. De reden waarom hij die niet krijgt is volgens hem dat hij niet wil ingaan op de eis van de Erkenningscommissie om fakturen voor te leggen die zijn journalistieke activiteiten bewijzen. Hij weigert "aan collega's en concurrenten te tonen hoeveel ik voor welke opdracht heb aangerekend". Op het einde van dat artikel kondigt hij aan: "Post scriptum: ik kan toch mee met de prins! Ik heb bij de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten een stagekaart aangevraagd. Daar bemoeit de erkenningscommissie zich niet mee. Een hoofdredacteur wel. Die moet de aanvraag ondertekenen. En de hoofdredacteur die mijn aanvraag als stagiair heeft ondertekend, dat ben ik." De erkenningcommissie bemoeit zich inderdaad niet met de stagiairekaart. Het is de Raad van Bestuur van de AVBB/VVJ die bepaalt of iemand tot dit statuut van stagiair toegelaten wordt. Maar, kan men lezen op de website van de VVJ: "De raad van Bestuur baseert zich daarbij op dezelfde criteria als die welke de Erkenningscommissie hanteert, de 'anciënniteitsvereiste' van twee jaar daargelaten." Dezelfde criteria: dus toch fakturen voorleggen?
Lees verder op Nieuw Pierke

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>