15 december 2008

Nog over lynchjournalistiek en boekskens

Op deze website en op zijn website (28 nov '08) schreef prof. Matthias Storme dat hij met afgrijzen de redenering van Thomas Siffer gelezen had (DS 27 november: "Over boekskes, bladen en e-mails") ter verdediging van de schending van het briefgeheim door Knack.
Het artikel van Siffer was een reactie op de petitietekst van o.a. Frank Thevissen en Johan Sanctorum. Frank Thevissen gaat nu dieper in op de hele zaak.

De petitietekst stelt dat het "absoluut ongeoorloofd is dat privécorrespondentie, waaraan geen enkele maatschappelijke relevantie kan worden toegedicht, zomaar in de media te grabbel wordt gegooid. De chaotische e-mail- en sms-cultuur, waarin wij vandaag leven, moet een gewetensvol journalist juist aanzetten tot grote omzichtigheid, nauwkeurig checken van bronnen, detecteren van eventuele vervalsing, evenals aandacht voor context en achtergrond."

De Standaard publiceerde de petitietekst, maar bestelde meteen zelf het opiniestuk van Siffer, waarin hij de initiatiefnemers van de petitie uitlegt waarom hij deze niet wou ondertekenen. Niettegenstaande Siffer de ondertekenaars een aantal dilemma's en vragen voor de voeten werpt, komt Peter Vandermeersch persoonlijk tussen om te verhinderen dat de initiatiefnemers het wederwoord krijgen. Het opiniestuk: "waarom Thomas Siffer de petitie over 'journalistiek, privacy en e-mail-cultuur' niet mág ondertekenen", mag niet verschijnen in de krant die haar opiniemakers liefst zelf kiest. Peter Vandermeersch schrijft in de plaats hiervan een eigen stuk met de titel: "Knack wordt een boekske" (DS 28.11.08).
Frank Thevissen brengt het hele verhaal met de titel "Onder journalisten. Story, De Standaard of Knack? Wil het échte kwaliteitsmedium opstaan?" nu op Nieuw Pierke. Inclusief het wederwoord dat niet in De Standaard mocht verschijnen.
Lees het verhaal HIER

18 Comments:

At 15/12/08 18:50, Anonymous Anoniem said...

Mr. Van den Abeele, kan u hier nu nooit eens een volledige tekst posten? Moet u echt systematisch doorlinken naar uw eigen weblog? Zo wanhopig op zoek naar hits? Komaan, wat zijn dit voor praktijken?

 
At 15/12/08 19:31, Anonymous Anoniem said...

Fijn dat jullie ineens zo formalistisch-juridisch worden. Ik wacht op de petitie tegen het boek van Danneels waarin het privé-leven van het koningspaar uit de doeken werd gedaan. Of was de vrucht van Alberts scheefn*q*n wel maatschappelijk relevant?

Het enige wat in heel deze Morel issue belangrijk is, is of de e-mails betrouwbaar waren of niet.

De dag dat een politicus 'louche' (financiële) zaken doet links of, rechts, is dat dan ook zijn privé-zaak?

Als je zelf zo loopt te pronken met je echtscheiding, als je zelf staalhard ontkent (nou ja, als je goed luistert is het ontkennen juist heel indirect) dat er een relatie is en je zou blijken te liegen, dan moet je niet lopen zeiken als politicus.

Rechtse kerels, jullie slaan de bal in deze zaak mis.

 
At 15/12/08 19:48, Anonymous Anoniem said...

Is Marc Vanfraechem misschien vergeten in te loggen?

 
At 15/12/08 20:20, Anonymous Anoniem said...

@ David

Nee, dat zou je anders zien aan de kakafonie van kleurtjes, lettertypes, italic, vette woorden en ander fraais. En natuurlijk aan de pseudo-literaire nonsens van die man.

 
At 15/12/08 20:46, Blogger Marc Vanfraechem said...

Ik zie dat een anonieme worm het waagt om mij aan te spreken. Misschien moet die jongen eens al zijn moed bijeenschrapen en zijn zinnetjes ondertekenen, eventueel zelfs met een pseudoniem. Dan krijgt hij een antwoord: ik kan hem om te beginnen uitleggen wat zijn woordje pseudo betekent.

 
At 15/12/08 21:22, Blogger Marc Vanfraechem said...

@ Pepperjack: u lijkt me de hele essentie te hebben gemist.
Om te beginnen is er niets mis met formalisme in juridische zaken. De vormen zijn juist de belangrijkste, bijna mechanische bescherming van zwakkeren. Verkiest u een systeem waarin formalisme nauwelijks een rol speelt? Er zijn er zo, maar dan in landen die regimes kennen die we niet tot de Beschaving mogen rekenen. Voorbeelden gaan van Saoedi-Arabië tot (voorlopig nog) Guantanamo.
Ook stelt u dat het énige belangrijke punt is "of de e-mails betrouwbaar waren of niet".
Ja, wat daarop gezegd? Dat u wellicht verlekkerd bent geraakt mag uw zaak zijn, maar die betrouwbaarheid was nooit het cruciale punt in de redenering.
U moet alles nog eens herlezen vrees ik, op een koel moment.

 
At 16/12/08 00:48, Anonymous Anoniem said...

@ Vanfraechem

1) Ik mag dan wel geen "anonieme worm" zijn, maar ik heb toch geen schrik om uw vorm van internet-lynchjoernalistiek aan te klagen. Uw verwijzing naar "Guantanamo" was een bewuste uitdaging waar ik, gelijk de hond van Pavlov, moet op reageren. Uw verwijzing is een indicatie van arrogantie, van onwetendheid, en van fundamentalisme. U getuigt hier van alle drie tegelijkertijd.

2) Vooraf moet ik zeggen dat ik akkoord ga met uw stelling dat "formalisme in juridische zaken" doorgaans dikwijls een beperkte bescherming aan zwakkeren verleent. Niet de "belangrijkste", maar wel een minimale, want de belangrijkste bescherming gaat uiteindelijk bepaald worden door het morele karakter van de betrokken rechters en/of juryleden, al naar gelang de zaak en het stelsel.

3) U erkent dus het belang van formalisme, maar u zijt blijkbaar niet in staat om dat te kunnen (h)erkennen in de concrete wereld wanneer het met uw aangekweekte vooroordelen overhoop komt te liggen. Er bestaat waarschijnlijk geen enkel geval van oorlogsgerecht in de mensengeschiedenis dat het onderwerp is geweest van meer "formalisme" (in de zin van juridisch touwengetrek in een democratische polity) dan het geval van Guantanamo. Dat geval heeft aanleiding gegeven tot verschillende uitspraken van de US Supreme Court (in reacties op lagere court-decisions), tot herziening van betrokken wetgeving (betreffende militair recht) door het Amerikaanse parlement, en tot een uitgebreid en publiek politiek debat. Het is fundamenteel oneerlijk van het voor te stellen alsof er geen verschil zou bestaan tussen 'normaal' burgerlijk recht en oorlogsrecht, en eerlijkheid gebiedt van te erkennen dat oorlogsrecht geen 'settled' recht is en dat er respectabele meningsverschillen daaromtrent blijven bestaan binnen de (democratische) juridische wereld. Het is evident dat u enkel 1 zijde van dit debat kent (of parroteert), en totaal onwetend blijft omtrent andere visies. Ik ben geen professionele jurist, en ga hier niet aan een juridisch betoog beginnen (maar ik heb er wel een aantal indrukwekkende gelezen die u zelden of nooit zult tegen komen in uw naief-linkse media).

4) Als salongeneraal, die uiteindelijk door anderen wordt beschermd, zijt u vrij om eender welke (aangekweekte of echt-geinformeerde) mening over 'Guantanamo' aan te houden. Maar, aan formalisme is er geen gebrek geweest in Guantanamo.

5) Wie een beetje vooruit kan kijken die moet kunnen beseffen dat het contemporele transnationale terrorisme nog tot vele juridische aanpassingen gaat leiden in wetgevingen en in de jurisprudence van verschillende landen in de zeer beperkte democratische sub-wereld.

6) Tenslotte, als Guantanamo binnenkort zal worden opgedoekt, dan is het niet omwille van juridische redenen, en zeker niet omwille van een tekort aan "formalisme", maar wel omwille van 'public relations'. En wanneer achternalopende (populistische) politiekers die vermaledijde PR noodzakelijk vinden, dan is het precies omdat de wereld (en ook het internet) vol zit met "lynchjournalistiek" en met gemakzuchtige en kortzichtige 'liedjesnazingers'.


P.S. Portugal heeft dan toch recentelijk aangeboden van sommige Guantanamo terroristen te willen accepteren. Als Belgie er nu ook nog een paar van zou willen accepteren, dan zal Obama zijn goedkope belofte van Guantanamo-sluiting misschien echt spoedig kunnen implementeren. Want, ondertussen heeft hij al lang geleerd dat een dergelijke sluiting zeker niet meer 'gerechtigheid' gaat brengen in de wereld. Maar, er blijft natuurlijk altijd die noodzakelijke PR. En ja, eens dat men begint met terroristen en andere anti-Amerikanen (gelijk naief-linkse Belgen) te appeasen, dan weet men nooit op voorhand waar men uiteindelijk gaat terecht komen....

P.S. (bis) Tegen beter weten in, ga ik u toch een boek aanraden. Het is van de hand van een Professor of Jurisprudence van Columbia University, George Fletcher, en werd gepubliceerd door Princeton University Press in 2002 onder de titel "Romantics at War. Glory and Guilt in the Age of Terrorism". Het dateert dus nog van bij het prille begin van 'Guantanamo', vooraleer Guantanamo een geliefkoosde mantra werd van naief-linksen en andere anti-Amerikanen. Het reflecteert een echte intellectuele 'tour de force', gericht aan nonjuristen zoals u en ik, en - belangrijker voor u - het is kritisch omtrent Guantanamo en de 'vroege' beslissingen van de Bush-Administratie. Maar ook, om het in zijn eigen woorden te zeggen (blz. 6): "We need to rethink the basic concepts of our jurisprudence of war and assess which of these concepts can survive and apply in a world beset with nontraditional threats from agents which we call "terrorists" ". Alleen zotten denken dat ze niets zouden moeten veranderen, wanneer de wereld rondom hen verandert.
(Hoofdstukken/onderwerpen: War's Appeal, Irreconcilable Conflicts, Collective Crime, The Guilt of Nations, Individuals at War, Guilty Relations, Romantic Perversions, Distributing Guilt, Shadows of the Past, Living with Guilt.) Een echt anti-Bush boek dat ik kan aanraden aan een slachtoffer van BDR of Bush Derangement Syndrome. What is the world coming to?

 
At 16/12/08 03:11, Anonymous Anoniem said...

Grappig dat Vanfraechem in zijn reactie opnieuw kwistig met italic en vette woorden omspringt... Oud is normaal niet 'out', maar voor zuurpruim Vanfraechem maak ik graag een uitzondering! ;-)

 
At 16/12/08 12:50, Blogger Philippe Van den Abeele said...

@ Anoniem van 15/12/08 18:50
Op IFF puilt het uit van artikels waarin links staan. Heb ik nooit een opmerking over gelezen. Wat doet u op internet als u er problemen mee heeft om door te linken? Wat is de eigenlijke bedoeling van uw grol, 'Anoniem'? En zelfs als ik 'wanhopig op zoek zou zin naar hits', so what.. Met dit artikel van Frank Thevissen vond ik het trouwens de normaalste zaak door te verwijzen, zelfs als ik al mijn artikels volledig op IFF zou publiceren. Ik kondigde een artikel aan, niet van mij, maar van Thevissen, met de link naar waar hij het gepubliceerd had.

Op 4 september heb ik al uitvoerig uitleg gegeven over de redenen waarom ik het zo doe, toen ook een 'anonieme' ontevreden was dat ik niet de ganse tekst op IFF post. Zie hier:
http://inflandersfields.eu/2008/09/burgemeester-van-lennik-nu-ook-al-een.html
Voor het geval u angst heeft om daarheen te klikken, kort enkele redenen waarom ik het zo doe:
- het gemak dat ik links in artikels niet twee keer moet ingeven, wat mij tijd en mogelijke fouten bespaart (fout ingegeven, en dan als lezer 'blz niet gevonden' krijgen is niet aangenaam)
- ik voeg af en toe bijlagen bij mijn artikels, en zover ik weet, is dit op IFF niet mogelijk (tenzij: een link plaatsen naar waar dat bestand staan, maar dan moet je toch ook doorklikken.. en wellicht is dat ondertussen onder die link daar al niet meer consulteerbaar)
- de belangrijkste redenen: omdat er na het posten van een artikel dikwijls nog een of meerdere toevoegingen komen, hoe iets verder geëvolueerd is, aanvullende standpunten. Soms komt er ook een vervolgartikel, of is het een reeks, waar ik in eerdere artikels dan naar verwijs. In een artikel zijn er soms links naar eerdere artikels van andere auteurs op Pierke. Als ik die links daarnaar op IFF zet, kom je dan toch nog op Pierke terecht... Als ik het hele artikel op IFF zet, moet ik er latere toevoegingen zowel op Pierke als op IFF bijzetten. Dubbel werk dat ik nu bespaar. De link klikt met de toegepaste methode door naar de laatste stand van zaken, op het moment dat men doorklikt.
- een andere belangrijke reden: veel mensen komen op een artikel via Google. En als ze een artikel van mij aanklikken in Google dat op IFF staat, komen ze met de doorverwijzing altijd op de laatste stand van het artikel. Nogmaals: zonder dat ik dubbel werk moet doen.

Iemand anders zag in die doorverwijzing geen enkel probleem: zie op 4/9/08 23:21 bartvs said...
Ik vind er niks op tegen dat men voor het volledige artikel moet doorklikken. IFF biedt dan een inleidende 'smaakmaker', die de lezer kan doen besluiten of doorklikken de moeite loont -- zoals trouwens ook bij een heleboel webstekken in het overzicht gebruikelijk.

 
At 16/12/08 14:12, Anonymous Anoniem said...

@Marc Huybrechts

U noemt Marc Vanfraechem een salongeneraal, die makkelijk spreken heeft over guantanamo.
Ik moet u wel melden dat er ook echte en Amerikaanse generaals hun zorg over Guantanamo hebben uitgesproken. Zo bvb General Joseph Hoar. Samen met een groep van 36 gepensionneerde generaals zegde hij aan Joe Bidden dat het gevangen houden van verdachten gedurende zes jaar zonder proces
onaanaanvaardbaar was en 'had sullied the global reputation of America and its military.'.
Het zijn dus niet alleen maar salongeneraals die om guantanamo geven, en niet alleen maar Europeanen....ook in Amerika is guantanamo om het zacht uit te drukken een heikel punt, en ik geloof niet dat er veel Amerikanen fier op zijn.

Frans V.

 
At 16/12/08 14:36, Anonymous Anoniem said...

hmm, ik heb de essentie gemist, maar volgens u, MVF-die-ik-terloops-gezegd-zeer-acht, is het incindent Morel Van Hecke een 'juridische' zaak?

Nou...

Verder herinner ik me nog wel wat formalisme uit het Romeins recht: wijnstokjes gestolen, maar verkeerde woorden gebruikt in het 'gedinginleidende'. Zaak verloren, geen nieuwe opening mogelijk. Ja, voorwaar, bescherming.

Ik denk dat ik toch iets meer op de lijn Vandeurzen zit, na dit weekend wat formalisme betreft ;-)

Terug naar de les: wanneer dus jullie protest tegen de opvoering van Alberts' vermeend buitenechtelijke?

Dus komaan hé, al dan niet liegen en je dan achter juridische formalismen verstoppen, terwijl je zelf de schijnwerpers op je (familiaal) leven trekt...(wat A2 van Saksen niet eens deed om de vergelijking verder te trekken). Of hebben jullie die interviews met Morel in Story en tutti quanti gemist waarin ze haar man, lopende de zaak, zwart maakt?

Wie trouwens goed naar Morel in de keien van de wetstraat luitsterde, gaat zelfs twijfelen of de mails faux waren.

Graag dus wat meer body in jullie repliek; dat ik het voel rammelen!

 
At 16/12/08 19:34, Anonymous Anoniem said...

@ Frans V

1) U zou iedereen, en ook vooral uzelf, een dienst bewijzen door op het bolleke Naam/URL te klikken en dan in het Naamvakje "Frans V" te typen. Dan weet men onmiddelijk met welke 'anonieme' men te doen heeft, en moet er niet langer tot op het einde gewacht worden.

2) Wat dacht u nu? Dat in een echte democratie er geen meningsverschillen zouden bestaan over hoe men oorlogsrecht moet aanpassen en toepassen in concrete omstandigheden? Of dat Amerikaanse generaals allemaal hetzelfde zouden denken? Of dat er geen oppositie zou bestaan in het Pentagon omtrent het gevoerde beleid, en dat diezelfde 'professionele' oppositie de normale democratische verkiezingen aangrijpt om nog meer haar 'stem' te laten horen? En dat sommige 'linkse' generaals dan ook de absurde linkse mantra van "global reputation etc..." niet zouden parroteren? (Kent u voorbeelden uit de contemporele hedendaagse en recente geschiedenis van 'combatants' die - waar ook ter wereld - liever door 'anderen' zouden gevangen genomen worden dan door de USA military?. Dus, die "reputation" dat heeft te maken met hypokrieten, salongeneraals, en mediaparroteerders gelijk uzelf, maar zeker niet met echte combatants.)

3) Ik moet u dus nogmaals melden dat oorlogsrecht geen 'settled' recht is, ook niet in de democratische wereld. Er bestaat dus grote oneensgezindheid daaromtrent onder politiekers, generaals, juristen, enz...wat betekent dat er een politieke en juridische strijd daarover wordt gevoerd binnen de democratie. Ik kan u nu al voorspellen dat die strijd nog geruime tijd (misschien permanent)gaat blijven duren, omdat oorlog geen 'normale' situatie is en dus ook niet met de 'normale' middelen kan behandeld worden. Alleen salongeneraals, en zo zijn er velen, willen dat niet beseffen.

3) Wat Guantanamo zelf betreft. U maakt enkele grove fouten in uw kort paragraafje. Ik zal er twee belichten.

-- Het gaat niet om "verdachten" (zoals bij een moord in Kontich), maar wel om combatants die op buitenlandse battle fields werden opgepakt. Het 'normale gerecht' heeft het al moeilijk genoeg om gewone moordenaars in Kontich te kunnen berechten, het kan zich niet bezig houden met terroristen in Zuid Azie of de Hoorn van Afrika. Vandaar de noodzaak tot 'speciale' behandeling (oorlogsrecht). Men kan onmogelijk een oorlog vechten en winnen met advokaten, en het is geen goede idee van OJ-style circusses te scheppen in de context van de oorlog met het islamofacscisme.

-- Het is niet waar dat er geen "proces" zou geweest zijn. Er is geen 'normaal' proces geweest, omdat dat nu eenmaal enkel mogelijk is in de geest van 'salongeneraals', niet in de reele wereld van oorlog. Er zijn vele processen geweest, bijvoorbeeld in de vorm van habeas-corpus-petities (aangebracht door de gebruikelijke westerse perverse zelfhaters van rechtenfaculteiten uit links-academia en van de ideologische ngos) in gewone 'federal courts' in de VS, en - ik herhaal - dat heeft aanleiding gegeven tot allerlei juridische 'processen' en touwengetrek (herhaaldelijk tot de Supreme Court zelf) en ook tot wetsveranderingen.

4) Laat ons terug naar de gewone wereld keren. Enkele relevante punten:

-- De meeste Guantanamo detainees zijn al lang terug naar huis gestuurd. De VS overheid zit al jaren de betrokken landen te smeken om 'hun' nationalen in Guantanamo terug te nemen. Velen van die landen weigeren dat, omdat ze goed beseffen dat het hier om slechterikken gaat. Die weigering is natuurlijk een directe overtreding van 'internationaal recht' (volgens hetwelke overheden verantwoordelijk blijven voor hun eigen nationalen), maar daar zult u zich zeker niet om bekommeren.

-- Sommigen van de vrijgelaten Guantanamo detainees zijn ondertussen al terug gekeerd naar de slachtvelden van de 'war on terror' en hebben al nieuwe slachtoffers op hun kerfstok (met car bombs enz...). De VS military heeft dat gedocumenteerd, maar bij uw media wordt dat doodgezwegen.

-- De Chinese Uighurs die in Guantanamo zitten mogen weg gaan, maar niemand wil ze ontvangen. En de Bush Administratie wil ze niet aan China overleveren omdat ze dan onvermijdelijk de luxe van hun Guantanamo cellen (met TVs , boeken, Korans, sportfaciliteiten, advokaten, noem maar op...) zullen inruilen voor een Chinese foltercel. Op dit punt ben ik het zeker niet eens met de Bush Administratie. Persoonlijk vind ik het belangrijk dat terroristen zouden moeten weten dat ze aan hun eigen authoriteiten kunnen uitgeleverd worden. Dat zou zeker hun absurde wereldvisie kunnen beinvloeden. Terrorisme mag geen risico-vrije activiteit worden van zodra men door de VS wordt opgepakt.

5) Het is ironisch dat nu juist vandaag (dat uw 'anonieme' reactie verschijnt) weer enkele Algerijnse detainees van Guantanamo naar Bosnia worden gestuurd en daar vrijgelaten. Ik kan u nu al verzekeren, dat als gevolg van deze maatregel er verdere 'slachtoffers' zullen vallen, zeker in Algerije zelf, misschien ook in zuid-oost Europa, en waarschijnlijk ook Amerikaanse soldaten elders in de wereld. Maar, dat zal de koude kleren van de "beschaafde" heer Vanfraechem voorlopig nog niet raken.

6) Tenslotte, waarom zijt u verbaasd dat naief-linkse Amerikanen niet "fier" zouden zijn op Guantanamo. Perverse zelfhaat voor de eigen beschaving, kopindegronderij omtrent de rest-van-de-wereld, en de mentale gemakzuchtigheid van 'salongeneraals', dat zijn fundamentele kenmerken van het naief-linkse wereldbeeld. En wanneer uw eigen media permanent verkondigen dat uzelf een slechterik zou zijn, dan zijn er vele simpele geesten die dat nog gaan beginnen te geloven ook. Hoe anders verklaren dat er nog vele Vlamingen kunnen zijn die voor de 'traditionele' partijen in Belgie kunnen stemmen?

P.S. Er staat vandaag een interessant opiniestuk in de Wall Street Journal dat aan deze problematiek raakt, van de hand van William McGurn, onder de titel "Gitmo Lawyers Are the Latest in Radical Chic".

 
At 16/12/08 19:42, Anonymous Anoniem said...

@Marc Huybrechts,

dank u voor de wenk van Naam/URL, ik ben een weblog-analfabeet, maar leer graag, en u bent een goede leraar.En ook de Wall Street wil ik graag lezen, hoewel ik niet denk dat het mijn oordeel inzake Guantanamo zal veranderen.

groetjes Frans V.

 
At 16/12/08 21:50, Anonymous Anoniem said...

George Fletcher ? Dat moet interessant zijn. Die man heeft eerder een schitterend boek geschreven : "Loyalty: An Essay on the Morality of Relationships" (Oxford University Press, 1993; paperback, 1995; in het Frans en Duits vertaald). Waar hij onder meer het idiote non-discriminatiebeginsel tussen burgers onderling te lijf gaat, beginsel dat loyaliteit tot een "verdachte" deugd heeft gemaakt.

 
At 16/12/08 22:22, Blogger Marc Vanfraechem said...

@ pepperjack: ik moet u natuurlijk eerst bedanken voor de appreciatie, en ik zal mijn best doen om weer meer stukjes te schrijven, die dan hopelijk ook in de smaak vallen (op dit moment heb ik geen tijd om er te schrijven, al schreeuwen Vandermeersch, Leterme, Reynebeau e.a. nog zo luid om aandacht).
Maar nu over Albert Coburg: die kwestie met zijn dochter is volkomen terecht in de media geweest. Die man is te laf om zijn eigen kind te erkennen, en dat kind heeft dan zelf gezorgd dat de zaak openbaar werd.
In deze kwestie werd geen enkel briefgeheim geschonden, én een land heeft er tenslotte belang bij te weten dat zijn soeverein een eerloos figuur is dat zelfs niet de eerste van de menselijke plichten kent, namelijk die ten opzichte van de eigen nakomelingen. Elke vader zal mijn walg delen en Albert onverkort een moreel zwijn noemen.

Over menselijker zaken gesproken: dat formaliteiten een enorm belangrijke rol spelen in de rechtszekerheid van de burger zou ik willen toelichten met een soort bewijs uit het ongerijmde.
De Malleus Maleficarum, de beruchte Heksenhamer van de XVde E. is een boek dat wij vandaag met verwondering en afgrijzen bekijken maar, en dat is het punt: hij was wel een codificatie van de heksen"processen" in die dagen, en als zodanig een instrument van rechtszekerheid.
Er werden vaste procedés opgelegd, en hoe wreed dat ook mag klinken, dat betekende een vooruitgang ten opzichte van de ongecontroleerde oefeningen die daarvoor plaatshadden.
En ja, dat formele Romeinse Recht is een ongelooflijk waardevolle bijdrage aan de Beschaving, uniek in de wereldgeschiedenis.
In de het Huis van de Islam bijvoorbeeld zou een onverkorte invoering van precies dát Recht al een enorme stap in de goede richting zijn.

 
At 17/12/08 13:22, Anonymous Anoniem said...

Ha, wat weerwerk! Allereerst: ik kan er niet aan doen dat ik me laaf aan uw teksten als een ander aan dope, en een wekelijkse portie kan ik dus wel gebruiken. 't Is trouwens de momenteel onzichtbare Sigfried Bracke die u ooit in een MSM kanaal getipt had - hij had geen ongelijk. Nu, versta me wel, ik beschouw dit als een zwakte. ;)

Maar nu leg ik u graag iets voor om eens te chicken (di kauwgum kauwen): waarom denkt u dat Delphine Boël nooit de juridische stappen die haar ter beschikking staan bewandeld heeft? Als u dat kan beantwoorden, beseft u meteen dat uw (onze) spontane sympathie voor dat mens en tegen A2 volkomen vuige manipulatie is. A2 wil **mogelijk** zijn dochter 'menselijk' niet erkennen, is dat zo, en who says so, en dan nog: wat juridisch? Ik denk dat het baby D is die vuil spel speelt, en niet papa A. Vandaar mijn gelijkstelling met Boël en Morel. Enfin, deze saga zal zijn vervolg kennen bij zijn nalatenschapsaangifte, waar het nog sappig *kan* worden.

Over het formalisme discussieer ik niet, natuurlijk weet ik dat er voor- en nadelen aan zijn; trouwens komiek dat u naar het Huis van de Islam verwijst, gisteren kwam één of ander prof mij uitleggen dat Justinianus zijn codificatie (=formaliseren) mede nodig achtte door de (deels Arabische (sensu latu)) barbarij die hem omringde, in de hoop dat het licht van die codex, dus van die formalisatie, zou 'schijnen'. En effectief, het heeft gewertk. Tweede vaststelling, "onze" "strijd" met "die volkeren vandaar" dateert al van in het pré-Mahmedaanse...

voor den Huybrechts: ik blijf eran overtuigd zoals eerder bepolemiseerd dat u in uw Guantanamo de kern blijft missen, maar als u het Belgisch nieuws nog volgt, dan weet je dat Just Minister Vandeurzen u afgelopen WE een terug-lach-argument cadeau heeft gedaan door oneigenlijke hechtenis toe te staan.

 
At 17/12/08 19:08, Anonymous Anoniem said...

@ pepperjack

1) Ja, ik besef het wel dat Vandeurzen mij een "terug-lach-argument" heeft geschonken, maar dat is zeker geen primeur hoor. Ik heb al voldoende Amerikaanse juridische artikels gelezen om te beseffen dat 'Guantanamo' maar klein bier is (vanuit een echt democratisch perspectief bekeken) in vergelijking met sommige 'Europese' praktijken in Duiitsland/Frankrijk, VK (en de kleintjes zullen wel niet veel beter zijn). Maar, ik ga dat terug-lach-argument niet gebruiken tegen Vanfraechem, omdat ik blijf erkennen of volhouden dat hij nog tot de "beschaafde" wereld behoort (althans voorlopig nog, want Eurabia....).

2) Ik denk niet dat ik "de kern" van Guantanamo blijft missen. Die kern gaat omtrent de concrete toepassing van oorlogsrecht (vanuit het perspectief van een democratisch politiek bestel), in de huidige situatie van het terrorisme van transnationale acteurs en van 'schurkenregimes' in een ondemocratische en de-facto-rechteloze wereld. Voor mij valt "recht" niet samen met 'mooie woorden', maar wel met 'bepaalde' daden (i.e. woorden die feitelijk geimplementeerd worden). En het adjectief "bepaalde", zoals hier gebruikt, vereist een lang boek om verder te verduidelijken.

3) Natuurlijk, die "kern" van Guantanamo ziet er heel anders voor salongeneraals gelijk Vanfraechem (die geen terroristen moeten bevechten), dan voor echte generaals (gelijk Petraeus) die dat wel moeten doen (en die concrete resulaten moeten bekomen). Zoals ik reeds schreef, voor de meeste Amerikaanse politiekers gaat die kern om 'public relations' (althans vandaag, niet gisteren). Voor Europese politiekers gaat die kern om goedkope tijdelijke populariteit te kunnen bekomen, en voor de naief-linkse media (en dus ook voor parroteerders gelijk den Frans) gaat het om de Grote Satan te kunnen demoniseren. Voor de islamisten en andere totalitairen in onze wereld is dit allemaal 'mana-from-heaven'.

 
At 17/12/08 22:27, Blogger Marc Vanfraechem said...

@ Pepperjack: die verwijzing in Humo van Siegfried Bracke bracht mij anders verrassend weinig lezers op. Maar het heeft dus toch effect! Om de een of andere reden moet ik goed liggen bij Humo (al lees ik het blad nooit), want hun journalist Jan Lippens vernoemde later victacausa ook eens, en nog wel in deftig gezelschap.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>