29 december 2008

Gaza onder vuur - December 2008 (Brigant)

De Israëlische bombardementen zijn een reactie op de constante raketaanvallen vanuit de Gazastrook sinds Hamas het zwakke staakt-het-vuren-bestand met Israël ophief. Israël tracht deze 'Palestijnse' raketaanvallen een halt toe te roepen door Hamas hardhandig aan te pakken. Gaza krijgt bommen over zich heen. Eergisteren viel de term proportionaliteit vaak tijdens het VRT-journaal. De Israëlische reactie zou disproportioneel zijn, waar halen ze het?

Proportionaliteit in de Jus in Bello.

Als we spreken over proportionaliteit in de Jus in Bello (huidige situatie) dan spreken we over de mate van 'vernietiging', veroorzaakt deze meer kwaad dan goed? Op de eerste dag van een conflict kan je dat niet bepalen. 250 Palestijnse doden tegen 1 Israëlische dode is geen goede 'waardemeter'.

De Qassamraketten zijn ongeleide inefficiënte wapens die enkel bij een 'gelukstreffer' schade kunnen berokken. De 'Palestijnse' Qassamraketten bereiken doorgaans weinig resultaten, hebben deze acties dan een nut? Wat trachten Hamas en overige milities te bereiken met hun raketaanvallen? Veroorzaken zij meer kwaad dan goed? Het - dusver - enige resultaat dat men bekomt zijn Israëlische bombardementen en incursies, keer op keer.

Het Israëlische wapentuig is doorgaans een geleid projectiel dat veel efficiënter een doelwit kan treffen, men heeft meer kans om het gekozen doelwit te raken en aldus de 'schade te maximaliseren' zoals gewenst. Zij veroorzaken op een efficiëntere (en meer gecoördineerde) manier schade in de Gazastrook. De afschrikwekkende efficiëntie zou Hamas ertoe moeten dwingen om zich te verbinden aan een nieuw vredesbestand. Veroorzaken zij meer kwaad dan goed?

Discriminatie in de Jus in Bello.

Tweede belangrijk principe in de Jus in Bello is het principe van Discriminatie: het aanvallen van militaire doelwitten en het vrijwaren van burgerslachtoffers of het zoveel mogelijk vrijwaren van schade aan burgerinfrastructuur. De zogenaamde collateral damage.

De militaire vleugels van de Hamas zijn guerilla-eenheden die opereren in een beperkte urbane omgeving. Het is zeer waarschijnlijk dat er sprake is van een grote mate van collusie tussen militaire en burgerinfrastructuur omwille van de aard van deze eenheden en door de geopolitieke eigenheid van de Gazastrook. Hierdoor bemoeilijkt men de tegenstrever om te voldoen aan het principe van Discriminatie, dat mag eigenlijk ook niet. De Qassamraketten van Hamas zijn ruwe ongeleide wapens die men afvuurt zonder enige mogelijkheid om te bepalen welk soort doel zij zullen raken, deze wapens vuurt men algemeen af op Israël en komen doorgaans op burgerdoelwitten terecht...zij voldoen zeker niet aan het principe van Discriminatie. Door de collusie tussen het militaire en het burgerlijke in de Gazastrook schendt Hamas het principe van de Discriminatie op een 'actieve' manier, alleen kan men hen dat moeilijk aanwrijven...ze wonen en 'werken' er.

Israël beschikt over hoogtechnologische wapens waarmee men de vijand efficiënter kan bestoken. In theorie moeten zij gemakkelijker kunnen voldoen aan het principe van discriminatie. Men vuurt de geleide raketten en bommen af op het 'militaire' doelwit, alleen treft men soms burgerinfrastructuur (omwille van de collusie tussen militaire & burgerinfrastructuur) en burgers die op het verkeerde moment op de verkeerde plaats waren. Israël beweert dat zij zoveel mogelijk burgerslachtoffers tracht te voorkomen. Verder stelt men dat men in sommige gevallen geen andere keuze heeft dan burgerinfrastructuur te raken, omwille van de voornoemde collusie...'schuilen achter burgers' hanteert men dan vaak als beschuldiging.

De luchtaanvallen op Gaza.

Hamas werd gewaarschuwd om de raketaanvallen tegen Israël een halt toe te roepen. Eigenlijk is het onduidelijk of Hamas werkelijk achter de raketaanvallen zit, normaal gezien wel want zij domineren de Gazastrook en hebben deze doorgaans onder hun totale controle. Ik ga ervan uit dat deze aanvallen worden uitgevoerd door Hamas-militieleden.

Waarom kwam er een einde aan het staakt-het-vuren tussen Hamas en Israël? Beide partijen verwijten elkaar dat ze niet voldeden aan de condities van het Egyptische compromis. Hamas zou de raket- en mortieraanvallen niet tegengehouden hebben. Israël zou de blokkade van Gaza niet snel genoeg opgeheven hebben en meermaals incursies uitgevoerd hebben in Gaza.

Tevens is er nog steeds geen doorbraak in de vrijlating van Galid Shalit die ergens in de Gazastrook gevangen wordt gehouden. Een luchtaanval kan daar maar weinig verschil in brengen, een grondcampagne waarbij men actief op zoek gaat (jacht maakt op de bewakers van) Shalit lijkt onwaarschijnlijk. Shalit bevrijden zal geen primair doel zijn van een grondcampagne maar wel een belangrijke secundair doel...ééntje verbonden met aanzienlijke politieke belangen voor de politici 'achter de militaire campagne'. Egypte waarschuwde dat de militaire acties nadelig zullen uitvallen voor de vrijlating van Shalit of zelfs de behandeling van Shalit door zijn bewakers, ze verwezen ook naar een mogelijke verdere escalatie waarin Iran een rol zou spelen.

Sommige analysten/journalisten beweren dat Israël tot actie is overgegaan in het kader van de nakende Israëlische verkiezingen - analyse Haaretz. Minister Barak (Avoda, sociaal democratisch) zou door de militaire campagne zich beter electoraal willen profileren ten koste van Minister Livni (Kadima, centrist). Alleen hoor ik dat er een algemene politieke consensus was voor een militaire reactie tegen de aanhoudende raketaanvallen. Ik sluit niet uit dat de Israëlische verkiezingen een rol spelen maar ik meen dat het eerder bepalent is voor de 'mate van militaire inzet': enkel een luchtcampagne of ook een grondcampagne (verdere escalatie). Dat Barak reeds 6 maanden geleden voorbereidingen beval (Haaretz) is niet zozeer een bewijs van 'voorbedachte rade' maar kan betekenen dat men zich wou voorbereiden voor alle eventualiteiten...en een einde van het bestand was eigenlijk te verwachten.

Egyptische President Hosni Mubarak werd tijdig geïnformeerd, Hamas kreeg een duidelijke waarschuwing vanwege Olmert. Hamas had blijkbaar verwacht dat de Israëlische reactie 24u later zou starten...met als gevolg dat ze hard werden getroffen. Het openen van de grensovergangen voor humanitaire konvooien werd in het Haaretz-artikel omschreven als een vorm van desinformatie gericht aan Hamas. Ik meen eerder dat deze beslissing een signaal was naar Hamas toe dat Israël haar woorden meende. Een rare Israëlische reactie was het wel en het signaal werd mogelijk verkeerd geïnterpreteerd. Humanitaire hulp reed Gaza binnen en nu was het aan Hamas om hun deel van de 'deal' te vervullen: stop de raket- & mortieraanvallen.

Gelijklopend is er wel iets raars opgedoken in Libanon. De Libanese krant Daily Star maakte melding van 8 Katyusha en Grad raketten nabij Hammoul die klaarstonden om afgevuurd te worden op Noord Israël. Ze stonden op scherp en waren verbonden met een timer die 7 uren opgaf tot lancering. De raketten werden door het Libanese leger in samenwerking met UNIFIL onschadelijk gemaakt. 8 raketten is opvallend weinig, zit Hezbollah hierachter of iemand anders? In alle geval vormt dit een indicatie voor het escalatiepotentieel in de regio. In 2006 ging de Hezbollah over tot actie in de nasleep van de gevangenneming van Gilad Shalit in de Gazastrook. Vandaag zit men in een situatie waarbij een conflict dat begon in de Gazastrook opnieuw zou kunnen overslaan naar Zuid-Libanon.

Indien de Hezbollah werkelijk achter die 8 raketten zou zitten (lijkt mij onwaarschijnlijk) dan mogen we een herhaling verwachten van 2006, dit maal zijn de Israëli's beter voorbereidt.

Logisch gevolg van deze militaire campagne is het staken van vredesonderhandelingen tussen Syrië en Israël. Wie zou er baat hebben bij een stoppen van zo'n vredesonderhandelingen? Iran, de Hezbollah,...? Indien Israël en Syrië tot een akkoord komen zal dat wellicht ten koste gaan van de Hezbollah (drooglegging) en mogelijk ten nadele van Libanon (terug in Syrische invloedssfeer?). Zoiets zou slecht kunnen uitvallen voor Iran, Iran komt ook ter sprake in de Egyptische waarschuwing. Zou Syrië zelf erachter kunnen zitten? In hoeverre meent Syrië het met de vredesonderhandelingen? In hoeverre is er sprake van interne spanningen/verdeeldheid in Syrië?

Time will tell.

Niemand weet waar dit conflict naartoe zal leiden...time will tell. Wellicht geen conflict met Syrië, mogelijk een escalatie in Noord-Israël/Zuid-Libanon. Een verdere destabilisatie van Libanon kan men best mijden als de pest en het lijkt mij ook niet in het voordeel van de Hezbollah om nu een conflict met Israël te gaan provoceren. Het lijkt mij waarschijnlijker dat aansluitend op de luchtcampagne er een Israëlische grondcampagne zal komen, gaat dat iets opleveren?

Met wat geluk kan men Shalit bevrijden en tijdelijk de raketaanvallen stoppen door de Palestijnse productie-infrastructuur in de Gazastrook te vernietigen. Een langdurige bezetting is onwaarschijnlijk. Hamas destabiliseren zal wellicht niet lukken. Hamas militair verzwakken ten voordele van Fatah zou kunnen maar er is geen garantie dat dit zich ook politiek gaat uitdrukken. 'Weeding out Hamas' zal wellicht niet lukken tenzij Hamas alle steun vanwege de burgerbevolking verliest. Vechten tot het volgende staakt-het-vuren bestand en wachten tot de volgende 'zure oprispingen'.

Labels: , , , , , , , , , , ,

16 Comments:

At 29/12/08 18:22, Blogger Gilbert De Bruycker said...

(...)Israel’s response was anything but judicious, the idea that it was Hamas who broke the six-month truce is a complete fabrication.

On the night of the U.S. election, Israel fired missiles on Gaza that were aimed at closing down a tunnel operation they believed Hamas was building in order to kidnap Israeli soldiers. The carnage left in the wake of Israel’s bombing of Gaza over the past six weeks has killed dozens of Palestinians.

"The escalation towards war could, and should, have been avoided. It was the State of Israel which broke the truce, in the 'ticking tunnel' raid ... two months ago," the Israeli peace group Gush Shalom wrote in a press release."

Since then, the army went on stoking the fires of escalation with calculated raids and killings, whenever the shooting of missiles on Israel decreased.(...)

Israel’s disproportionate response has inflicted insurmountable pain on Palestinians.
http://www.lewrockwell.com/frank/frank41.html

Lew Rockwell, a student of Murray N. Rothbard and founder and president of the Ludwig von Mises Institute, is an opponent of the state, its wars and its socialism.

 
At 29/12/08 18:50, Anonymous Anoniem said...

@ Brigant

U maakt een aantal subtiele punten in uw artikel. En de problematiek is zo complex dat het zeer moeilijk is van samen te vatten in een kort artikeltje. Uw laatste twee zinnetjes lijken me goed samen te vatten van wat de onmiddelijke toekomst waarschijnlijk gaat brengen voor Israel.

Ik wil slechts 3 specifieke punten maken. Later zullen er wel meer komen van mij, na de waarschijnlijk talrijke reacties die u kan verwachten. De Bruycker was er al onmiddelijk bij om de gebruikelijke propaganda citaten te parroteren, zonder zelf ook maar enige duidelijke stelling te ontwikkelen.

-- Vermits de VN weer incapabel bleek over de voorbije 14 dagen om de Hamas rakettenaanvallen te kunnen veroordelen, kunnen we inderdaad enkel nog meer eenzijdige "zure oprispingen" verwachten van dat stel hypocrieten.

-- Vermits het gangsterisme van Hamas de steun geniet van de burgerbevolking kan met met grote zekerheid zeggen dat een redelijke 'oplossing' onmogelijk zal blijven. Ik vrees dat dat op lange termijn enkel tot totale 'vernietiging' (in de zin van uitwijzing) zal leiden van Gaza en haar bevolking.

-- Misschien het belangrijkste gevolg van deze nieuwe 'ronde' gaat zijn dat de idee van een 'twee-staten oplossing' terug haar credibiliteit gaat verliezen bij de Israeli bevolking. Het heeft lang geduurd, onder vele rechtse en linkse Israeli regeringen, over de laatste drie dekaden, om tot het geloof te geraken dat een 2-staten oplossing mogelijk zou zijn. Dat staat terug op de helling.

 
At 29/12/08 20:10, Anonymous Anoniem said...

Voor een beetje perspectief is deze link interessant http://eureferendum.blogspot.com/2008/12/new-deal.html

 
At 29/12/08 21:12, Blogger Filip van Laenen said...

Is «disproportioneel» niet gewoon een codewoord om aan te duiden voor welke partij men de minste sympathie voelt? Met de originele betekenis van het woord heeft het in de hedendaagse berichtgeving al lang niets meer te maken.

 
At 29/12/08 21:17, Blogger David Vandenberghe said...

@Gilbert De Bruycker: Het artikel is van Joshua Frank, niet Rockwell. Nogmaals, het dodental is geen correcte waardemeter voor 'proportionaliteit' in de Jus in Bello (in oorlogstoestand).

Beide partijen hielden zich niet aan het staakt-het-vuren, bij mijn weten.

@Marc Huybrechts:

De zure oprispingen was meer gericht op de volgende gevechten na een toekomstig tijdelijk staakt-het-vuren.

- De VN verbruikt veel zuurstof en woorden maar daar blijft het bij.

- Uw tweede punt komt neer op etnische zuivering en niemand gaat dat aanvaarden. Israël gaat ook niet zo achterlijk zijn. Wat wel zou kunnen gebeuren is dat de bevolking in de Gazastrook op eigen initiatief het gebied ontvlucht, wellicht richting Egypte. Het is wachten tot iedereen zijn frustraties heeft kunnen uiten om dan tot een staakt-het-vuren te komen. Finale oplossing zal er momenteel niet komen.

- Er zijn inderdaad indicaties dat de Israëlische bevolking de situatie in de Gazastrook kotsbeu is. Hamas manu militari van de macht verdrijven zal niet lukken, de Gazastrook herbezetten gaat ook niets oplossen [zullen maar zwijgen van de internationale kritiek].

@anoniem:

De Iraakse situatie die in dat artikel beschreven staat is inderdaad gelijkaardig aan de huidige situatie in Israël.

De Britten 'deden het verkeerd' terwijl de Amerikanen (+Iraki's) in 'juist' deden in Al Amarah.
Het verschil is dat de veiligheidstroepen wel het terrein zijn blijven bezetten en domineren.

Wenst men iets gelijkaardigs in de Gazastrook te bereiken dan moet Israël de Gazastrook bezetten en macht overdragen aan Fatah of een 'bevriende' Palestijnse organisatie. Ik betwijfel dat Fatah zich zal weten te handhaven in de Gazastrook, laat staan dat men op zo'n manier zou samenwerken met Israël. Niet zonder een politieke ommezwaai van de burgerbevolking in de Gaza.

Ik heb zo mijn twijfels of de huidige Israëlische acties de burgerbevolking zal aanmoedigen om Hamas de rug toe te keren.

The never ending story.

De Israëlische reactie is ook niet nieuws. Dubbel hard terugslaan is gebruikelijk, nu weet ik niet meer aan wie die doctrine toe te schrijven. Menachem Begin of iemand anders...

 
At 29/12/08 21:22, Blogger David Vandenberghe said...

Filip van Laenen: Inderdaad. Toen ik eergisteren naar het VRT-journaal met Martin Tanghe keek kwam heel de retoriek van Israëlische disproportionaliteit over als: 'Hamas mag mortieren en raketten afvuren (want er vallen amper tot geen slachtoffers) maar Israël mag dat niet want er vielen 200 doden (omwille van het militaire kwaliteitsverschil).'.

 
At 29/12/08 21:43, Anonymous Anoniem said...

De oplossing ligt niet in Palestina maar in Iran. Zo lang Iran niet is opgelost gaat het Midden Oosten ook niet opgelost raken en de heilige Obama heeft niet veel tijd.

 
At 29/12/08 22:04, Anonymous Anoniem said...

De heilige Obama zei wel: "If somebody was sending rockets into my house where my two daughters sleep at night, I would do everything to stop that, and would expect Israel to do the same thing."
Heilig maar niet gek dus....

 
At 29/12/08 23:32, Anonymous Anoniem said...

@ Brigant

Ik heb helemaal niet voor "etnische zuivering" gepleit. Integendeel, ik schreef duidelijk dat "ik vrees" dat het gedrag van Hamas (en de steun die het geniet bij de bevolking) uiteindelijk enkel kan leiden tot "uitwijzing". Uw woord "ontvluchting" is misschien een betere of meer accurate beschrijving van de toekomst. Maar, zoals u weet, Egypte zal alles doen om die ontvluchting te beletten. De geschiedenis toont dat Israel joodse vluchtelingen accepteert van overal, terwijl de Arabische landen hun 'Arabische' vluchtelingen doorgaans niet integreren maar in 'kampen' houden om revanchisme te kweken.

De doctrine van "dubbel hard terug slaan" gaat niet terug naar Menachim Begin, maar minstens naar de Romeinen en waarschijnlijk veel verder. Zij berust op omstandigheden die dat vereisen om te kunnen overleven. Uiteraard zou zij nooit kunnen opduiken in de hoofden van salongeneraals. Maar, de Israeli situatie is voorlopig nog sterk verschillend van die van salons in Brussel of elders.

Uw stelling dat "niemand" ethnische zuivering zou aanvaarden wordt NIET bevestigt door empirische observaties. Nog maar 10 jaar geleden grepen er ethnische zuiveringen plaats in Zuid-Oost Europa (en die van een veel grotere omvang waren dan Gaza), en bijna 'iedereen' accepteerde dat, tot Clinton generaal Wesley Clark opdroeg van te intervenieren en ze te stoppen. Die zuiveringen werden niet 'ongedaan' gemaakt. Ook vandaag zijn er ettelijke ethnische zuiveringen gaande op verschillende plaatsen in de wereld, naast de massale die onderweg is in Soedan. Het zou correcter zijn van te zeggen dat de moslemwereld zich hardnekkig zal blijven verzetten tegen 'zelfdeterminatie van nonmoslems' in de moslem-gedomineerde wereld.

Gelukkig kijk ik nooit meer naar het VRT journaal (met Tanghe enz...), want anders zou mijn bloeddruk door het plafond schieten.

 
At 30/12/08 01:42, Blogger David Vandenberghe said...

De termen vernietiging en uitwijzing werden dan door mij anders geïnterpreteerd.

In de trend van:

Uitwijzing...wie gaat hen uitwijzen? Hamas? Die hebben de burgers net nodig. Een guerillabeweging bestaat niet zonder steun van de bevolking.
Israël? Dan komen we weer in het vaarwater van etnische zuivering.

___

Destijds is men in Zuid-Oost Europa tussenbeide gekomen, na lang aandringen. In Soedan tracht men tussenbeide te komen, na lang aandringen. In beide gevallen faalt de VN in haar taken door verdeeldheid. Beide conflicten waren eigenlijk burgeroorlogen waarin 'etnische zuivering' een onderdeel was.

Het verschil tussen Soedan/Zuid Oost Europa destijds en het Israëlisch-Palestijns conflict is de mate van aandacht. Er is veel meer aandacht voor het Israëlisch-Palestijns conflict en er zijn meer betrokken actoren die zouden kunnen interveniëren...zoals de Arabische Wereld die de laatste decennia en masse modern militair materiaal (veelal Westers) aankocht. De VS kan het moeilijk oogluikend toelaten.


Hamas heeft ondertussen het gros van de Fatah-leden in Gaza weten te verjagen. Hamas gaat haar burgers niet verjagen en het gros zal het vertikken om te vertrekken (al-Naqbah).

Ik denk eerder dat het Ben Gurion (ipv Begin) was die de doctrine van 'dubbel hard terug slaan' introduceerde bij de IDF, (Qibya incident, toepassing van).

 
At 30/12/08 10:55, Anonymous Anoniem said...

Israël volhardt in zijn inhumane politiek tegen de Palestijnen. De bombardenten zijn zonder meer een oorlogsmisdaad. Israël beweert daarmee Hamas te raken. In werkelijk gaat het om een brutale oorlogscampagne tegen de hele bevolking van Gaza.

Niet Hamas, maar Israël heeft het bestand gebroken. Twee maanden geleden, tijdens de nacht van de predidentsverkiezingen in de V.S., vuurde Israël al raketten af op Gaza om tunnels te vernietigen waarvan Israël dacht dat Hamas van plan zou zijn geweest die te gebruiken om Israëlische militairen te ontvoeren.

 
At 30/12/08 16:39, Anonymous Anoniem said...

1) Mensen die volkomen anoniem posten doen mij denken aan de maskers van terroristen. Wanneer men zich immoreel wil gedragen, dan is de neiging om de eigen identiteit te willen 'verbergen' natuurlijk normaal. Zo ook voor anonieme posters, wanneer men niet herkenbaar meer is dan verliest men uiteindelijk alle (resterende) schaamte.

Ik zeg natuurlijk niet dat men de eigen identeit volkomen te grabbel moet gooien op het internet. Maar, ik zeg wel dat een MINIMUM vereiste is dat men zich HERKENBAAR moet maken aan mede-participanten aan een gesprek, ofwel via de eigen naam, ofwel via een pseudoniem die men consistent gebruikt. Zoniet zou men zelfs bewust-tegenstrijdige postings kunnen plaatsen, die een eerlijk gesprek onmogelijk maken.

2) We hebben hier dus te doen met een anoniemeling die zonder enige schaamte bewust liegt. Mensen kunnen van mening verschillen over complexe problematieken, en mensen kunnen ook verschillende voorkeuren hebben m.b.t. andere mensen of groepen van mensen. Maar, REDELIJKE mensen zullen nooit de rede opzij zetten, en EERLIJKE (dus morele) mensen zullen niet bewust de waarheid geweld aandoen.

3) Nadat Israel de tweede intifida had overwonnen in 2005, heeft het zich prompt volledig terug getrokken uit Gaza. Er zit dus geen logica in de stelling dat Israel een "brutale oorlogscampagne voert tegen de bevolking van Gaza". Israel zou al zijn soldaten en alle joden uit Gaza hebben teruggetrokken in 2005 om een "campagne" van buiten af te kunnen voeren? Dat is absurd. De realiteit is dat de palestijnse bevolking van Gaza via verkiezingen in 2006 de terreurorganisatie van Hamas aan de politieke macht heeft gebracht. Sinsdien is "de vernietiging van de joden in Palestina" terug een openlijk onderwerp in de Palestijnse politiek en moskeeen geworden, althans in het Arabisch. Vandaag kunnen we het resultaat daarvan zien. In het Engels, voor de naieve westerlingen van de VRT, onze anoniemeling, enz...voert Hamas natuurlijk het gebruikelijke discours van "ending the occupation" enz.... Wel, de Hamas regering, was in controle van Gaza, werd gefinancierd door de VN, en de EU, en natuurlijk Iran, en het resultaat was......permanent raketten vuren op Israel, en proberen gijzelaars te bekomen.

4) Hamas weet dat het geen conventionele oorlog kan winnen tegen Israel. Wat het beoogt is natuurlijk van 'politieke punten' te scoren in de hypokriete 'internationale gemeenschap' en de naief-linkse westerse media. Het is bereid van de eigen bevolking onnoemlijk te laten lijden om toch maar een grotere conflageratie van buitenaf te kunnen bekomen. Die strategie is eigenlijk niet verschillend van wat de Pakistaanse extremisten doen in Kashmir tegen India, en Al Qaeda doet op wereldvlak. Maar, in het geval van Hamas berust die strategie ook op de grondidee dat Israel vele dingen kan doen maar uiteindelijk niet het 'ultieme' zal doen. Hamas zelf zou natuurlijk helemaal geen probleem hebben met het 'ultieme', vermits de vernietiging van Israel haar reden-van-bestaan is, en dat zelfs openlijk is.

5) Het is in ons aller belang dat Israel nog steeds kan beseffen dat er in een overlevingsoorlog maar twee uitkomsten kunnen zijn: winnen of verliezen. En als Israel wil winnen, en dus overleven, dan zal het Hamas (althans in Gaza) moeten vernietigen. En de primaire verantwoordelijken voor het Hamas bestuur in Gaza dat zijn de mensen van Gaza zelf die Hamas hebben 'verkozen'.

 
At 30/12/08 18:27, Anonymous Anoniem said...

De Free Gaza Movement stuurde een boot met een aantal artsen en chirurgen aan boord, en veel medische hulpgoederen naar Gaza. Vanochtend is de boot voor de kust van Gaza aangevallen door de Israëlische marine. Er is ook een opslagplaats van medicijnen gebombardeerd - die ging in vlammen op. Het leger beschoot ook het medische personeel dat probeerde gewonden te evacueren.

Israël was al een half jaar bezig met het voorbereiden van deze oorlogsmisdaad! Het was dus even wachten op een aanleiding, om de wereld weer te laten denken dat het de Palestijnen zelf waren die het hadden uitgelokt. Die kwam dus, nadat..... Israël ZELF, als eerste, het staakt-het-vuren heeft geschonden.

Israël probeert om de vorige oorlog alsnog te winnen: de mislukte oorlog tegen Libanon van deze zomer is de aanleiding. Israel zoekt revanche in Gaza.

Richard Falk, van de VN, die onlangs de toegang tot Israël werd geweigerd, noemt de aanval onomwonden een oorlogsmisdaad. Israel zou moeten worden aangeklaagd voor volkerenmoord.

Zorro: Masked Avenger

 
At 30/12/08 18:36, Anonymous Anoniem said...

'Gaza strike is not against Hamas, it's against all Palestinians'

By Amira Hass
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1050688.html

 
At 30/12/08 19:00, Blogger David Vandenberghe said...

De FGM-boot werd niet aangevallen maar onderschept en terug naar Cyprus bevolen door de Israëlische marine.

Een Hamas-tunnel vermoedelijk gegraven voor een toekomstige militaire operatie tegen Israëli's ondermijnde (letterlijk & figuurlijk) het Staakt-het-vuren. Israel heeft hierop pre-emptive gereageerd. Wat was er eerst: de Hamas-tunnel of de Israëlische bom tegen de tunnel?

Bij mijn weten zijn er enkel operaties in de Gaza aan de gang. Guess dat de Palestijnen in de Westbank verdwenen zijn.

 
At 30/12/08 22:32, Anonymous Anoniem said...

Voor wie het interesseert een beetje "on the ground geschiedenis".
Toen president Bourguiba Tunesië regeerde was er ook al een wereldwijd geween en tandengeknars voor de "arme" palestijntjes. Mevrouw Bourguiba wou iets doen voor die bloeikens van kinderen en vroeg haar man een paar duizend vrouwen en kinderen naar Tunesia te laten komen op staatskosten en hen in Tunesië te laaten verblijven tot na de "bevrijding" van Palestina.
Bourguiba ging akkoord en stuurde 2 vrachtschepen om de vrouwen en kinderen op te halen.
Toen de schepen in Tunesië aanlegden kwamen er alleen gewapende mannen met Arafat uit de schepen, noppes vrouwen en kinderen. Ze kwamen permanent met hun wapens op straat, verkrachtten honderden vrouwen en meisjes, beroofden de winkels en de Tunesische politie was doodsbang om tussen te komen. Ze kochten de eerste 2 Mercedes 600 limousines voor de auto zelfs officieel uit kwam voor El Raïs(leider) Arafat en hadden verder voor zichzelf alle eerste klas luxewagens. Ze kregen woningen van de Tunesische staat. Bourguiba liet begaan omdat hij die propaganda oorlog niet kon winnen.
Toen de vrede werd getekend tussen Sadat en Begin was er een overeenkomst dat alle Palestijnen in Tunesië terug mochten naar Palestina. Geen enkele Palestijn die niet tot de "inner circle" van Arafat behoorde is terug gekeerd naar Palestina.

Er zijn nog legio andere gelijkaardige verhalen, maar dit geeft al een idee.
Zij die me niet geloven moeten maar één keer zaken doen met een Palestijn. De rest zal dan allemaal veel duidelijker worden.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>