17 december 2008

Daar is de 'corridor' al weer..

Een werkgroep 'Wallonie-Bruxelles' boog zich een jaar lang over de gemeenschappelijke toekomst en de instellingen van de Franstaligen in België. In hun besluiten, die ze op 15 december '08 voorstelden, pleiten ze wel voor een vereenvoudiging van de politieke instellingen en administaties, maar zonder een enkel concreet voorstel te doen. Behalve alweer de 'essentiële' eis van een uitbreiding van Brussel en een verbinding ervan met Wallonië. Ze stellen ook voor de 'Franse Gemeenschap' een nieuwe naam te geven: 'Federatie Wallonië-Brussel'. Hiermee geven ze aan dat ze, naast een gewenste uitbreiding van Brussel, ook Brussel zelf beschouwen als een gebied dat de Franstaligen toebehoort. Moeten de Vlaamse partijen hierop niet snel met een 'NON' reageren?

Toenmalig minister-president van de Franse Gemeenschap Marie Arena richtte in november 2007 een werkgroep 'Wallonie-Bruxelles' op om na te denken over de gemeenschappelijke toekomst en de instellingen van de Franstaligen in België, nu in hoofdzaak verdeeld over de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Brusselse COCOF (Commission Communauté française - die, in tegenstelling tot de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel, de bevoegdheid heeft om decreten uit te vaardigen). In hun besluiten waarover Le Soir op 15 en 16 december '08 bericht, staat niets concreet, behalve alweer de eis van een voldoende grote uitbreiding van Brussel, zodat het aansluit bij Wallonië.

Letterlijk: « L’élargissement de la Région bruxelloise est une revendication essentielle de nature à donner un territoire contigu à Bruxelles et à la Wallonie. » En journalist Pierre Bouillon voegt er aan toe: "ce texte fera bien davantage de potin en Flandre que du côté de ceux qu’il devrait intéresser en premier lieu." Dat zal wel, dat dit deining moet veroorzaken in Vlaanderen, als ze al weer komen aandraven met hun eis tot uitbreiding en hun 'corridor', in plaats van orde op zaken te stellen in hun eigen instellingen.
Lees HIER verder

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>