4 november 2008

Meer geld voor oorlog dan voor gezondheidszorg? Guess again (Brigant)

Bij LVB.net's citaten lees ik een citaat van JMDD.

Ik haal daar volgende bewering uit:

"Er is geld voor oorlog maar niet voor gezondheidszorg. Joe voelt zich verraden door het establishment in Washington dat zich meer bekommerde om het militaire overwicht in de wereld dan om zijn eigen lot. Opgeschroefde angst voor terrorisme heeft ook een vervaldatum." (JMDD in DS, via LVB)

Ik lees bovenstaande zin als: ze geven liever en meer uit aan oorlog dan aan gezondheidszorg. Ik ga eerst de term 'oorlog' ruim interpreteren als zijnde alle defensieuitgaven en specifieke uitgaven voor homeland security. Laten we dat eens nader bekijken op een simpele manier. Het US Federale budget van 2008, weergegeven in Wikipedia.

Alle 'sociale uitgaven'.
608 miljard social security,
386 miljard Medicare,
209 miljard Medicaid & SCHIP,
324 miljard Unemployment- welfare e.a.

Som: 1527 miljard $.


Alle defensie & DHS uitgaven:
US DoDefense: 481.4 miljard,
GWOT 145.2 miljard (o.a. Afghanistan & Irak),
DHS: 34.3 miljard (Homeland Security).
Veteran affairs: 39.4 miljard.

Som? 700.3 miljard $.

Er is echter 42 miljard $ extra voorzien voor GWOT in FY08, dus komt GWOT neer op 190 miljard $ aldus Washington Post.

Totale Som: 745.1 miljard $.

Als we JMDD's bewering letterlijk nemen dan is het bedrag nog kleiner. US DoD en GWOT samen is het maximum, het minimum is GWOT.

Conclusie: In FY08 geeft men minstens het dubbele bedrag uit aan sociale uitgaven dan aan 'oorlogsuitgaven'.

Toemaatje: Er is een zeer recent Congressional Research Service paper over de totale kost van de Irak en Afghanistan oorlogen tot hiertoe. Gedateerd van 15 Oktober 2008. De totale kost tot hiertoe? 864 miljard $. Trek GWOT af van de totale som defensieuitgaves voor FY08 (=555.1 FY08) en voeg daar 864 miljard $ oorlogskost FY01 tot nu aan toe: dan bekomt men een bedrag van 1419.1 miljard $ FY08 Defensiebudget + Oorlogskost tot hiertoe. Nog steeds kleiner dan wat men aan gezondheidszorg uitgeeft in FY08!

Labels: , , , , , , , ,

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>