7 november 2008

BHV: het aanhoudend kiezersbedrog

Een jaar geleden keurde de Kamercommissie Binnenlandse Zaken het Vlaams splitsingsvoorstel over BHV goed. Ondertussen is BHV nog altijd niet gesplitst. "BHV volgt de parlementaire weg," heet het. Dat is echter geen weg, maar een wegomlegging, om toch maar niet te moeten stemmen. De Vlaamse meerderheidspartijen CD&V en VLD moeten nu eindelijk ophouden te vragen dat de Franstaligen belangenconflicten inroepen, maar zelf duidelijk maken of ze kiezen voor een eenzijdige splitsing of voor een onderhandelde oplossing.


Vandaag is het juist een jaar geleden dat de Kamercommissie Binnenlandse Zaken het Vlaams splitsingsvoorstel over BHV goedkeurde. Ondertussen is BHV echter nog altijd niet gesplitst. In de lopende 'communautaire dialoog' wordt de splitsing niet besproken: "BHV moet de parlementaire weg volgen," heet het. Dat is echter geen weg, maar een zeer grote wegomlegging, om toch maar niet te moeten stemmen. In 2007 zat de CD&V al acht jaar lang federaal in de oppositie. Een stevige 'Vlaamse' verkiezingsbelofte moest haar helpen terug aan de macht te komen. Zij zou niet in een regering stappen tenzij vooraf de grote lijnen van de staatshervorming en van de splitsing van BHV vastlagen. Een kartel met NV-A moest de geloofwaardigheid hiervan ondersteunen. CD&V is nu aan de macht zonder de belofte na te komen, en het kartel is ondertussen opgedoekt. Regeren bleek belangrijker dan haar verkiezingsbelofte stand te houden.
"Door die belofte te schenden heeft de partij het signaal gegeven dat ze méér geïnteresseerd was in het verwerven van macht dan in het realiseren van haar programma.... In de kabinetten-Vervotte en -Milquet zitten een honderdtal personeelsleden van ACV/ACW en de kabinetten van de PS-ministers worden bevolkt door (Franstalige) ABVV'ers. Vanuit deze strategische posities blokkeren zij het beleid dat hen niet aanstaat, inclusief de door CD&V beloofde staatshervorming, en verdelen zij onderling het grootste gedeelte van de postjes en bevorderingen in de overheidsdiensten. Lijkt de regering-Leterme er weinig van terecht te brengen, op enkele cruciale punten is zij achter de schermen zeer aktief. ... (Mark Grammens in Journaal nr 530, 14 aug '08). Zolang CD&V deel uitmaakt van een regering, en BHV niet is gesplitst, kan men dus van aanhoudend kiezersbedrog spreken.

Lees verder op Nieuw Pierke

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>