13 november 2008

BHV gesplitst: en dan?

Zolang België bestaat, moeten de partijen over de taalgrens heen samenwerken om een federale meerderheid te vormen. Die samenwerking wordt op zijn minst erg verstoord als de Franstalige Brusselse politici eensklaps 80.000 stemmen verliezen door een eenzijdige splitsing van BHV. Wat bereikt men uiteindelijk met een eenzijdige splitsing? Franstaligen zullen toch niet uit Vlaams-Brabant wegtrekken omdat ze niet meer één keer om de vier jaar voor Brusselse kandidaten kunnen stemmen? Ze kunnen dan in heel Vlaams-Brabant voor andere Franstalige kandidaten stemmen. Kan men een voor de Vlamingen aanvaardbare oplossing vinden die de Brusselse politici compenseert voor dit stemmenverlies? Door de splitsing zal er niet één Franstalige minder in Vlaams-Brabant wonen, of plots wel beginnen Nederlands spreken. Vlaanderen zal dan nog altijd een 'modus vivendi' met zijn Frans- en anderstalige 'Vlaamse' inwoners moeten vinden.

De splitsing van BHV is een symbooldossier geworden. Alle Vlaamse partijen staan achter de eis tot eenzijdige splitsing, omdat ze anders het gevaar lopen als verrader van de 'Vlaamse zaak' gebrandmerkt te worden. (Behalve Groen, dat voor een onderhandelde oplossing pleit). Voor sommige partijen moet men nu echter wellicht zeggen dat ze achter de eis stonden, maar nu niet meer. Sinds de unanieme stemming van het splitsingsvoorstel door alle Vlaamse partijen (met een onthouding van Groen) vorig jaar op 7 november in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken is de houding van de meerderheidspartijen CD&V en VLD niet meer zo duidelijk. CD&V smeekt de Franstaligen om belangenconflict na belangenconflict in te roepen om toch maar niet tot een stemming te moeten overgaan in de plenaire vergadering. Maar is die eenzijdige splitsing al de heibel, het hele opgevoerde politieke circus en het aanhoudend kiezersbedrog wel waard? Wat bereikt men met een eenzijdige splitsing van BHV? Door de splitsing woont er niet één Franstalige minder in Vlaams-Brabant. Franstaligen komen toch niet in Vlaams-Brabant wonen omdat ze voor Brusselse kandidaten kunnen stemmen? En ziet u ze verhuizen alleen maar omdat ze niet meer één keer om de vier jaar voor Brusselse kandidaten kunnen stemmen? De splitsing leidt er ook niet toe dat Franstaligen dan in Halle-Vilvoorde niet meer voor Franstalige kandidaten kunnen stemmen, want dat kunnen ze dan nog altijd, en zelfs in heel Vlaams-Brabant.
Lees verder op Nieuw Pierke

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>