21 november 2008

Belgische politieke crisis en internationaal recht

De linkse Fransman Christian Darlot ziet België barsten, en meent dat Brussel en Wallonië dan best deel gaan uitmaken van Frankrijk, "als ze dat zelf willen". De Europese Unie is niet democratisch, en volgens hem kunnen alleen de staten een democratische samenleving garanderen. Frankrijk zou er baat bij hebben dat België verdwijnt, want dan zou eindelijk een eind komen aan een staat die alleen bestaat omdat hij als een vijand van Frankrijk werd opgezet. Dat zet hij allemaal uiteen in een omstandige lange verhandeling over 'De Belgische politieke crisis en het internationaal recht'.

De 'linkse' of 'progressieve' Gravensteengroep pleit voor een autonomer, desnoods zelfs een onafhankelijk Vlaanderen, de 'internationale linkerzijde' van de Vooruitgroep is voorstander van het 'Belgisch platform'. Waar de linkse Vooruitgroep pleit voor "een Europese en een internationale instantie voor het toezicht op en de controle van internationale bankactiviteiten", ziet de linkse Christian Darlot alleen heil in de staten: "Iedereen die in Frankrijk en Europa wil opkomen voor democratie en wil strijden tegen sociale onrechtvaardigheid kan niets anders doen dan zich verzetten tegen de ongelijke ontwikkeling in de Europese Unie en de ermee samenhangende wens om de naties te ontmantelen. Het is alleen op nationaal niveau dat de democratische besluitvorming, samen met de sociale solidariteit, zelfs al is ze nog onvolmaakt, rechtvaardigheid en welvaart garanderen, die de persoonlijke autonomie mogelijk maken. Om eerlijk en efficiënt te zijn moet de organisatie van Europa dan ook gebaseerd zijn op de politieke vitaliteit van de naties."

Drie heel verschillende 'linkse' visies.

Christian Darlot kan men een linkse nationalist noemen, die zich bijvoorbeeld hevig verzet tegen het verdrag van Lissabon. Als Franse nationalist is hij sterk gekant tegen een Duitse dominantie van Europa en een angelsaksisch atlantisme. Volgens hem is België opgezet als vijand van Frankrijk, en altijd schadelijk geweest voor Frankrijk. Hij meent dat België slechts bestaat door het Vlaamse landsgedeelte, zij onderscheidt België van Frankrijk. "Zonder dat deel, zonder de Vlamingen, als ze hun onafhankelijkheid zouden uitroepen, zouden Walen en Brusselaars geen vaderland meer hebben, en is het weinig waarschijnlijk dat er plots een Waals-Brussels nationaal bewustzijn zou ontstaan. Het enig gevoel van samenhorigheid van de Franstalige Belgen zou het behoren tot de Franse cultuur zijn, waarvan de hoofdstad al altijd Parijs was, waar de kunstenaars heen trekken om erkenning te vinden, waar verliefde paren naartoe gaan. Dit gevoel hier deel van uit te maken zou hen oriënteren naar het land waar zij al lange tijd het dichtst bij staan: Frankrijk."

Hij ziet in een Vlaamse onafhankelijkheid geen voordeel voor Vlaanderen, maar acht ze wel nagenoeg onafwendbaar. Het zou dan wel een onafhankelijkheid zijn zonder Brussel... En na een talentelling zouden alle gemeenten waar een meerderheid er voor kiest moeten kunnen aansluiten bij een associatie met Frankrijk. Christian Darlot: een linkse strijder tegen de heersende 'internationale' klassen, een voorstander van een sterke Franse natie, die nog sterker zou worden door uitbreiding met Brussel en Wallonië. Een groeiend democratisch bewustzijn en collectieve solidariteit kunnen alleen bestaan op nationaal niveau, is zijn overtuiging. Maar hiervoor moet er wel een nationaal bewustzijn bestaan, dat hij niet ziet in België, "waar het ontwaken van een Vlaams nationaal bewustzijn een zeer oude situatie aan het licht gebracht heeft: er zijn niet echt Belgen, maar Vlamingen, Walen en Brusselaars (en enkele Duitsers). Zonder nationaal bewustzijn is er geen sociale solidariteit. Het verdiepen van de democratie kan niet anders dan de nationaliteiten uit elkaar te halen."

Een interessante aanvulling voor het debat van de Gravensteengroep versus de Vooruitgroep?

Op enkele kleine passages na heb ik zijn (lang) artikel (ca. 37.000 tekens, of een 10-tal getipte bladzijden) volledig vertaald. Het staat op Nieuw Pierke. (Met een link naar de originele Franse tekst)

Lees het op Nieuw Pierke

4 Comments:

At 21/11/08 19:32, Blogger Pieter Cleppe said...

de drie redenen tegen Vlaamse onafhankelijkheid zijn drogredenen:

"1- Een Vlaamse staat zou onder de invloed staan van de Angelsaksische landen en van Duitsland. Waarom zich eeuwenlang hebben verzet tegen de verfransing, als het is om blootgesteld te worden aan een snelle verengelsing?"

-> De Vlaamse mentaliteit sluit veel nauwer aan bij de Nederlandse, Duitse en Angelsaksische cultuur. Hoewel het zeker de meest latijnse is van de 4.

"2- De Vlaamse meerderheid kan België domineren, en doet dit ook! Waarom een nieuwe en onbekende staat met 6 miljoen inwoners leiden, wanneer men een land met 11 miljoen inwoners kan besturen, oud en welbekend in de hele wereld?"

-> Waarom zou Vlaanderen Wallonië moeten onderwerpen? De Walen moeten hun vrijheid krijgen. Wallonië kan een tweede Luxemburg worden, en Brussel een tweede Hong Kong. Hoe kleiner een land, hoe rijker het is.

"3- Het soevereine Vlaanderen zou niet veel meer zijn dan een industriezone van de haven van Antwerpen, onderhevig aan concurrentie uit Rotterdam, die niet zal ontwapenen, ondanks de politieke solidariteit van twee Nederlandstalige Europese staten. En de moeilijkheden rond Brussel bezwaren de toekomst van dit land. Want ofwel probeert Vlaanderen Brussel in te lijven en zo de weerstand van de burgers uit te lokken die gekwetst zouden zijn door een dergelijke machtsgreep; ofwel verzaakt Vlaanderen aan Brussel, maar behoudt het de industriële voorsteden die de stad aan drie kanten omringt. In beide gevallen zou de ontwikkeling van de Brusselse regio er onder lijden, en een internationaal probleem zou een Vlaamse politiek beperken."

-> De Vlaamse economie is veel en veel meer dan de Antwerpse haven of logistiek in het algemeen. Denk maar aan de talrijke KMO's die hoogwaardige gesofisticeerde producten naar heel de wereld uitvoeren. Vlaanderen is niet "laptop und lederhosen", maar een ethisch progressieve regio met diepgewortelde ondernemingszin. Wallonië zou zich trouwens ook snel in die zin herstellen eens het PS-juk is afgegooid als de geldstromen naar het PS-systeem stoppen: http://cleppe0.blogspot.com/2007/09/de-weg-naar-de-vrijheid-loopt-via-de.html

Onvermijdelijk wordt de Vlamingen steeds weerspiegeld dat “wij” (de Vlamingen) Brussel zouden verliezen. Dit is een sofisme van formaat. Brussel ligt naast Vlaanderen en zal dat altijd blijven. Het is nu reeds sociologisch een ander land, maar dat belet niet om er naar toe te gaan en er economisch mee verweven mee te zijn.

Vlamingen zullen niet slechter af zijn indien Brussel een onafhankelijke staat wordt. Een onafhankelijk Brussel zou in de eerste plaats op zoek moeten naar inkomsten. In de eerste plaats zou dan het peperdure Brusselse systeem van besturen worden hervormd. Gedaan met de opdeling Gewest – VGC – Cocof - GGC. Eén bestuur. Gedaan ook met bepaalde baronietoestanden die in gemeenten bestaan. Gedaan wellicht ook met de overbelasting van het Brusselse wegennet, dit door het invoeren van een “congestion charge” zoals in Londen of Milaan. Eventueel kan een belasting worden ingevoerd voor buitenlanders die er werken (Vlamingen, Europese ambtenaren), maar Brussel zal niet zover kunnen gaan als het wil, want vitale infrastructuur voor Brussel ligt op Vlaams grondgebied (luchthaven, ring, spoor) en Europese ambtenaren kunnen perfect verhuizen naar Straatsburg of ergens anders indien Brussel zijn hand overspeelt. Vlaamse Brusselaars zouden daarom ook moeten worden gerespecteerd, en misschien zijn ze door een onafhankelijk Brussel wel beter af, zoals Vlaamse Brusselaar André Monteyne schrijft in “De stadstaat Brussel en de Vlamingen”.
http://www.secessie.nu/pdf/2-2.pdf

 
At 21/11/08 19:42, Blogger David Vandenberghe said...

Cleppe bekijk nog eens dat kaartje van Vlaams Brabant te goei. Ligt Brussel naast Vlaanderen of er in?


Eerst subnationaliteit, dan onafhankelijkheid.

 
At 22/11/08 09:17, Anonymous Anoniem said...

Geen flauwekul. Enige mogelijke deal met Frankrijk: Frankrijk krijgt Wallonië, Vlaanderen houdt Brussel, maar liever Europa versterken dan Frankrijk.

 
At 22/11/08 23:22, Anonymous Anoniem said...

@ Ronnie Bax

> Enige mogelijke deal met Frankrijk: Frankrijk krijgt Wallonië, (...)

Frankrijk krijgt Wallonië? Staat Wallonië dan heus te springen om door Frankrijk 'gekregen' (ingelijfd) te worden? Of doet dat er niet toe? Waarom moet in die deal (koehandel) Wallonië door Frankrijk worden opgeslokt? En waarom zou Frankrijk moeten betrokken worden bij een/de 'deal'?

Wat u bedoelt met "Europa versterken" is me niet helemaal duidelijk. Licht u ook dat even nader toe?

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>