21 oktober 2008

'Staatsgevaarlijk"?

Mag ik het tussen al de boeiende berichten over het kapitalisme nog even over de 'gewone' Belgische politiek hebben? Na de kartelbreuk heeft de federale regering geen meerderheid meer aan Vlaamse kant. Dat zou 'verraad zijn aan Vlaanderen', zelfs 'staatsgevaarlijk'. Waarom mag er federaal geen regering zijn zonder meerderheid aan Vlaamse kant, als ze wel een gewone 'Belgische' meerderheid heeft? Als het federaal alleen kan met een Vlaamse meerderheid, moet men dan ook niet aanvaarden dat er ook niets kan zonder een meerderheid aan Franstalige kant? Wil men de Franstaligen een veto op alles cadeau doen? Mag in die logica BHV dan nog wel gesplitst worden met een gewone meerderheid van Vlamingen? Zou men zijn energie niet beter richten op de voltooiing van België tot (con)federale staat?

Op 4 augustus '08 schreef ik hierover een eerste artikel: "Regeren met Vlaamse minderheid: moet kunnen". Toen was het CD&V/NV-A kartel nog niet uit elkaar, maar kwamen er al stemmen op om een mogelijke regering zonder Vlaamse meerderheid sterk af te keuren. Want door het afhaken van de N-VA zou de federale regering voor het eerst in de geschiedenis van dit land geen meerderheid meer achter zich hebben in Vlaanderen. In een opiniestuk (DS 2.08.08) schreef Geert Lambert (Vl.Pro) toen dat Leterme niet minder dan 'een staatsgreep' zou plegen door verder te regeren zonder het vertrouwen van een meerderheid aan Vlaamse kant. Nu de kartelbreuk een feit is, wil ik nog wat dieper en uitgebreider ingaan op mijn stelling dat regeren met een Vlaamse minderheid moet kunnen. En ook een andere denkpiste aangeven.

Sinds het uiteenvallen van het kartel zijn er in deze zaak steeds meer die pathetische woorden gebruiken, waar ik het niet mee eens ben. We nemen als basis het artikel op blz. 1 van de Nieuwsbrief van Mark Grammens in Journaal nr. 534 van 9 oktober '08. Enkele uittreksels:

Volgens Mark Grammens zou die Vlaamse minderheid voor Leterme de belangrijkste reden moeten geweest zijn om onmiddellijk op te stappen als Belgisch eerste minister: "Geen fatsoenlijk Vlaming zou ooit bereid mogen worden gevonden om een dergelijke regering te leiden". Hij haalt verschillende perscitaten aan. Volgens De Morgen (24.9.08) is door aan te blijven Leterme de man die gezorgd heeft voor de beslissende minorisering van de Vlaamse meerderheid en haar onderwerping aan de Franstalige minderheid. Paul Geudens (in Gazet van Antwerpen, 23.9.08): "Dit is de grenzen van het fatsoen ver voorbij. Het kan niet dat een Nederlandstalige premier die een straffe Vlaamse verkiezingscampagne heeft gevoerd, genoegen zou nemen met een regering die bestaat bij de gratie van de Franstaligen. Waar is de geloofwaardigheid? CD&V mag een dergelijke schande niet toelaten." Nog Geudens (Gazet van Antwerpen, 22.9.08) "dit komt neer op verraad aan Vlaanderen". Mark Grammens herinnert eraan dat, toen er op een gegeven moment even sprake van was dat Verhofstadt door de Franstaligen naar voren zou worden geschoven als premier van een regering bestaande uit vrijwel alle Franstalige partijen maar in Vlaanderen slechts beschikkend over de steun van "paars", d.w.z. van een minderheid van de Vlaamse Kamerleden, Yves Leterme zegde: "Dat zal niet passeren. Dan bevechten we u te land, ter zee en in de lucht, van Opgrimbie tot De Panne". (In herinnering gebracht door De Standaard, 23.9.08). Leterme "prostitueert zich voor de Franstaligen," (Het Laatste Nieuws, 23.9.08). "Afhankelijk zijn van de PS, er was een tijd dat elke CD&V'er dit een horrorscenario zou hebben gevonden" (De Morgen, 27.9.08). Grammens verder: vóór de verkiezingen zei Herman van Rompuy (in De Morgen, 15.1.07) er rekening mee te houden dat de uittredende paarse regering nog wel aan Waalse maar niet langer aan Vlaamse kant over een meerderheid in de Kamer zou beschikken. "En dan," aldus Van Rompuy, "kan het gevaarlijk worden. Ik weet dat sommigen met het idee spelen om een regering te vormen die geen meerderheid in Vlaanderen heeft. Een regering die alleen een meerderheid in Wallonië heeft, speelt met vuur. Ik spreek nu in het belang van het land: dat is staatsgevaarlijk". Inmiddels is deze Van Rompuy de voorzitter van de Kamer geworden, en wat doet hij? Waarschuwt hij Leterme en CD&V ervoor dat ze met vuur spelen, en dat wat ze doen "Staatsgevaarlijk" is? Nee hoor, integendeel: hij weigert over dit onderwerp een dringend debat in de Kamer te laten doorgaan, en stelt zich hierdoor op aan de zijde van de staatsgevaarlijken."

Mark Grammens vindt dat helemaal geen discussie over symbolen: "Sinds men in politieke kringen weet en ervan uitgaat dat de drie radikaal-Vlaamse partijen (Vlaams Belang, N-VA, Lijst-Dedecker) samen wel eens, nu of later, zouden kunnen afstevenen op een meerderheid in de Vlaamse Kamergroep, is het zaak om thans onder CD&V-leiding een precedent te scheppen voor wat er dan ter redding van de Belgische konstruktie te doen staat: een coalitie vormen - onder leiding van CD&V - van alle niet-radikale Vlaamse partijen met de Franstaligen om zodoende, zoals thans, een Belgisch-nationale meerderheid te vormen tegen de meerderheid van de Vlamingen. Het gaat niet om symbolen, maar om een essentieel onderdeel van een vakkundig voorbereid anti-Vlaams projekt."

De zware woorden worden niet geschuwd: staatsgreep, beslissende minorisering van de Vlaamse meerderheid en haar onderwerping aan de Franstalige minderheid, verraad aan Vlaanderen, staatsgevaarlijk, een precedent ter redding van de Belgische constructie, een Belgisch-nationale meerderheid tegen de meerderheid van de Vlamingen, een vakkundig voorbereid anti-Vlaams projekt ...

Lees verder op Nieuw Pierke

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>