31 oktober 2008

Een risicovolle ommekeer? (Brigant)

Bart Beirlant schrijft in De Standaard dat de keuze om een Belgisch bataljon te leveren voor een EU-missie in Congo een 'risicovolle ommekeer' zou betekenen omdat België soldaten actief gaat inzetten in haar ex-kolonies. Opmerkelijk want er zijn al enige tijd Belgische militaire instructeurs in de DRC en tijdens de presidentsverkiezingen hadden we er een UAV-eenheid.

Het is trouwens geen Belgische operatie maar een EU-operatie en ik heb mijn vermoeden dat de Fransen een belangrijke rol zullen willen spelen. De operatie in Rwanda '94 was geen militair schandaal maar een politiek schandaal. Het probleem lag aan de taakomschrijving, de Rules of Engagement opgelegd door de politieke wereld. Die hebben daarna beslist om voortaan aan de zijlijn te blijven staan, dat vormde inderdaad een zwaar blok aan het beleidsbeen.

Bart Beirlant stelt het volgende: "Bovendien heeft een EU-operatie alleen zin als intussen de structurele oorzaken van het geweld in Oost-Congo aangepakt worden. Een enorme uitdaging. Er moet een einde komen aan de inmenging in Oost-Congo door het regime van Paul Kagame in Kigali, dat Nkunda minstens logistiek steunt. Het regeringsleger van Congo moet de bevolking beschermen in plaats van terroriseren, en eindelijk werk maken van de beloofde ontwapening van de Rwandese Hutu-rebellen in Oost-Congo. De VN-vredesmacht Monuc moet versterkt worden, zodat ze haar mandaat - dat krachtig genoeg is - ten volle gaat gebruiken." (DS)

Ik betwijfel of het VN-mandaat van de MONUC krachtig genoeg is. De FARDC is niet krachtig genoeg om alle rebellen te ontwapenen.

Ik zie een tweede zingeving voor de EU-operatie. Sometimes all one has to do is show up. Nkunda heeft zelf al aangegeven dat hij wenst te onderhandelen, dus is een onderhandelde oplossing mogelijk. Zonder troepen ter plaatse heeft men echter een zwakke onderhandelingspositie. Het FARDC is gevlucht, de MONUC staat erbij en kijkt ernaar...een pro-actieve EU-missie met de juiste politieke richtlijnen en Rules of Engagement zou voldoende intimiderend kunnen werken om Nkunda te laten inbinden. Ik gok erop dat Rwanda geen baat heeft bij een conflict met de EU.

Ik zou eerder stellen dat België terugkomt op een verkeerde politieke beleidsbeslissing en terugkeert naar oude gewoontes. Het bestempelen als een belangrijke ommekeer lijkt mij overdreven. Een belangrijke ommekeer inzake defensiebeleid zou zijn wanneer men het defensiebudget zou optrekken en een krachtdadige hervorming binnen Defensie zou doorvoeren om de operationaliteit & efficiëntie op te drijven (doel van het Strategisch Plan 2000-2015). En een andere motivatie dan economische belangen. Een belangrijke ommekeer inzake Buitenlands Beleid zou zijn als men eens zou afstappen van die VN-obsessie en meer zou pleiten voor directe actie.

Labels: , , , , ,

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>