2 oktober 2008

Bart De Wever: een Vlaamse 'Serge'?

(Dit is een nieuwe versie van mijn artikel, herschreven op 06.10.08. Zie ook mijn 'comment' hierover, nr 8).

Door de federale regering met een 'Vichy-regering' te vergelijken en Kris Peeters met Neville Chamberlain deed Bart De Wever mij vooreerst denken aan het door mij aangeklaagde niveauloze haatproza van 'Serge'. Toch zijn het fundamenteel verschillende uitspraken die men niet kan vergelijken. Echter: kan De Wever geen minder beladen analogieën vinden?

In de Weekeindbijlage van De Standaard van 27 september stond een interview met Bart De Wever onder de dikke kop: 'Het was één lange martelgang'. Hij steekt meteen van wal met volgende uitspraak: 'De federale regering is een Vichy-regering (de met de Duitsers collaborerende Franse regering onder maarschalk Pétain tijdens de Tweede Wereldoorlog, nvdr). Yves Leterme overleeft alleen bij gratie van zijn Franstalige en liberale tegenstanders. Zoals Pétain een zielige marionet was, zo zal ook Leterme van dag tot dag meer in een marionet veranderen....'
Verder in het interview vergelijkt hij Kris Peeters met Chamberlain: "De manier waarop Peeters maandagmorgen op de Vlaamse ministerraad is komen aandraven met zijn “spijkerharde garanties, deed mij enorm denken aan de Britse premier Neville Chamberlain, na de conferentie van München in 1938. "I have promises from Herr Hitler". Die harde garantie bleken ook niet helemaal waterdicht te zijn. Het grote verschil is dat Chamberlain de beloftes tenminste nog op papier had. Peeters had niks."

CD&V kon zoiets niet zonder reactie laten voorbijgaan, als hun boegbeelden vergeleken worden met een marionet , zoals de Vichy-regering een marionet was van het Nazi-regime, of met een naïeveling als Chamberlain. Er kwam dus een reactie op deze uitspraken, in een opiniestuk van CD&V-senator Pol Van Den Driessche in DS van 30 september onder de titel: "Kies een andere episode uit onze geschiedenis, Bart".

Lees verder op Nieuw Pierke

8 Comments:

At 2/10/08 16:34, Anonymous Anoniem said...

In het tijdperk van sentimentaliteit en van de therapie-cultuur spreekt men al te vlug van "haatproza". En dan durft men dat nog criminaliseren ook via wetten die het constitutionele vrijemeningsuitingsrecht ondermijnen (althans van geselecteerde sommigen). Er zijn dus wel degelijk vergelijkingspunten met zowel het vervlogen nationaal-socialistisch tijdperk in Europa als met de contemporele realiteit van de Arabische wereld.

Chamberlain was een echte democraat, maar ook een naieveling. Wanneer De Wever een vergelijking maakt tussen Chamberlain en Peeters dan is dat een aanklacht tegen naiviteit. En wanneer De Wever een vergelijking maakt tussen de Leterme-regering en de Vichy-regering dan is dat een aanklacht tegen collaboratie met een vijand.

De Wever heeft nergens 'Belgicisten' vergeleken met nazis. Wanneer men directe aanklachten tegen naiviteit en tegen collaboratie-met-een-vijand toch zo zou willen interpreteren, dan getuigt dat enkel van 'slechte wil' of van oneerlijkheid. En het is waarschijnlijk een oneerlijkheid die berust op "haat" voor De Wever.

 
At 3/10/08 14:30, Blogger David Vandenberghe said...

Serge Gainsbourg? ;p

 
At 5/10/08 15:42, Blogger Philippe Van den Abeele said...

@ Marc Huybrechts

Waarom beticht u mij van 'waarschijnlijke' oneerlijkheid, en mogelijk ook van 'haat' tegen De Wever? Ik schreef integendeel dat ik vind dat "De Wever dikwijls heel zinnige dingen kan zeggen, zijn zaak goed en helder kan verdedigen, ook al hoeft men het met zijn politieke opstelling niet eens te zijn." Als het er hem om te doen was te zeggen dat Peeters een naïeveling is, kan hij dat ook zo zeggen, zonder er een - zwaar beladen - historische vergelijking bij te halen. Chamberlain was wellicht een naïeveling, maar de vergelijking gaat toch om zijn onderhandelingen met Hitler, niet met de bakker om de hoek. Ik vind dat al die vergelijkingen waar nazisten en fascisten bij te pas komen, voor actuele politieke situaties, de enorme drama's banaliseren en al het erge leed dat die twee ideologiëen veroorzaakt hebben. Daar moet men niet zo lichtzinnig mee omspringen.

Ik heb niet geschreven, zoals u beweert, dat De Wever 'Belgicisten' vergeleken heeft met nazis. Maar als hij Peeters vergelijkt met Chamberlain: zijn gesprekspartner was dan toch de opper-nazi, en zijn de Franstalige gesprekspartners dan niet de huidige nazi's in zijn vergelijking? Men kan uit zijn vergelijking toch niet een klein stukje halen, dat hij alleen 'naïef' bedoelt, en al de rest van de vergelijking er niet toe doet. Dan is ze op zijn minst niet adequaat, gewoon de verkeerde.

Hij heeft de regering Leterme vergeleken met de Vichy-regering. Als hij alleen bedoelt een aanklacht te formuleren tegen collaboratie met een vijand, dat hij het dan zo zegt, weer zonder die zwaar geladen historische vergelijking er bij te halen. Men moet toch niet te pas en te onpas een tegenstrever met Hitler of de nazi's vergelijken, omdat men hiermee ook dat duivelse regime banaliseert. Als Leterme een 'Vichy-regering' is, zal die Vichy-regering nog niet zo erg geweest zijn zeker? Historicus De Wever moet toch betere vergelijkingen kunnen bedenken om de actuele politieke strubbelingen te omschrijven dan Hitler, Vichy en Chamberlain van stal te halen. En dat u (en/of De Wever) de Franstaligen als 'vijanden' beschouwt, dat vind ik op zijn minst droevig. Als woorden nog enige zin hebben, kan men de Franstaligen toch niet 'onze' vijanden noemen. Maar dat is wellicht ook 'maar' een vergelijking met de bedoeling te zeggen dat ze tegenstrevers zijn zeker?

Ik heb mijn artikel nog aangevuld met eentje van Anne Applebaum, historica en journaliste, uit het weekblad Opinio, 30.05.08, met de titel: 'De nazi-vergelijking als dooddoener'. Haar besluit: " ... dat betekent niet dat de Amerikanen die nu met Noord-Korea praten de eigentijdse tegenhangers van Neville Chamberlain zijn, net zomin als het betekent dat Noord-Korea op het punt staat Polen binnen te vallen. Zo ook schieten we er niets mee op als we Kim Jong Il een ‘Hitler’ noemen, of George Bush of Tony Blair een ‘nazi’, of als we mensen die met Iran willen onderhandelen, vergelijken met de collaborateurs van Vichy-Frankrijk. Er zijn inmiddels zeventig jaar verstreken, dus laten we de ‘Geest van München 1938’ eindelijk begraven, en ditmaal voorgoed."

 
At 5/10/08 15:53, Blogger Luc Van Braekel said...

@Philippe Van den Abeele: "Hij heeft de regering Leterme vergeleken met de Vichy-regering. Als hij alleen bedoelt een aanklacht te formuleren tegen collaboratie met een vijand, dat hij het dan zo zegt"

Hij bedoelde het niet als een aanklacht tegen collaboratie met de vijand. Hij heeft er zelfs letterlijk bijgezegd wat hij ermee bedoelde: dat de regering-Leterme de speelbal zal zijn van de Franstalige partijen, zoals de Vichy-regering de speelbal was van de nazi's. Geen "aanklacht tegen collaboratie", enkel een analogie om de machteloosheid en de afhankelijkheid de illustreren. Wat is daar nu moeilijk aan, als De Wever er letterlijk bijzegt wat hij ermee bedoelt?

 
At 5/10/08 16:31, Blogger Philippe Van den Abeele said...

@luc,

ik ging verder in op de interpretatie die Marc Huybrechts eraan gaf. Als ik de tekst van De Wever (versie DS) nu herlees zegt hij dat de federale regering een Vichy-regering is, en dan 'zoals Pétain.. zal Leterme..'. Inderdaad een analogie. Maar toch een over een zwarte bladzijde uit de geschiedenis. Daarom mijn pleidooi om daar niet zo lichtzinnig mee om te springen. Bijvoorbeeld had hij zoiets kunnen zeggen: 'Yves Leterme overleeft alleen bij gratie van zijn Franstalige en liberale tegenstanders. Hij zal dus van dag tot dag meer in hun zielige marionet veranderen.' Dat zou toch even duidelijk zijn, zonder er Vichy bij te sleuren?

 
At 5/10/08 22:39, Anonymous Anoniem said...

@ Philippe v d A

1) We zijn akkoord dat de vergelijking van De Wever overdreven was. Maar, alle historische vergelijkingen lopen mank. Ik denk dat er geen wezenlijk verschil is tussen fascisten (waaronder nazis) en andere totalitaristen (waaronder communisten en islamisten). Dus, ik zou toch geen speciale betekenis hechten aan vergelijkingen die specifiek fascisten betreffen. Dat zou een 'naieve' toegeving zijn aan een dogma van de heersende naief-linkse orthodoxie van vandaag. Het contemporele gevaar voor westerse vrijheden komt niet van facisme, maar wel van andere totalitaire ideologieen.

2) Ik heb ook niet gezegd dat men "de franstaligen" als "de vijand" zou moeten beschouwen. Juist zoals De Wever ook niet heeft gezegd dat Belgicisten nazis zouden zijn. U leest hier bewust 'meer' in de vergelijking dan er letterlijk stond. Echter, ik denk wel dat men gerust - en zonder schroom - kan stellen dat Leterme nu verder 'collaboreert' met politieke krachten die het Vlaams nationalisme niet genegen zijn. In die zin moet men de "collaboratie met de vijand" verstaan. De politieke 'negociatie-partners' van Leterme staan in de weg om Vlaamse zelfdeterminatie te bekomen. U mag gerust het woord "vijand" door "tegenstander" vervangen, maar het gaat hier niet over bagatellen en wel over een essentiele kwestie, i.e. zelf-determinatie (in plaats van uitbuiting) van een volk.

3) Ik heb veel respect voor Anne Applebaum, en ik geloof voor geen seconde dat zij "de geest van Munchen 1938" zou willen begraven. Integendeel, dat is het soort van gemakzuchtige 'verleiding' waaraan zij zeker niet zal toegeven, in tegenstelling met de meeste andere journalisten die tegenwoordig uit het relativistisch onderwijs stromen.

4) Inderdaad, de Amerikanen die NU vandaag met Noord Korea onderhandelen zijn zeker geen eigentijdse tegenhangers van Neville Chamberlain. Zij beseffen volkomen dat Noord-Koreaanse woorden en beloften-op-papier totaal niets betekenen. Maar, de Clintoneske Amerikanen die in het midden van de 1990's met Noord-Korea onderhandelden, dat waren wel eigentijdse tegenhangers van Chamberlain. Die hebben de illusie verkocht dat Kim zijn nucleair programma opgaf in ruil voor allerlei economische cadeaus. En....vandaag is Noord Korea een nucleaire macht, die finaal ook van islamitisch Pakistan een nuclaire macht heeft gemaakt. Van Chamberlain gesproken! De huidige onderhandelingen met N-Korea hebben niets te maken met waardeloze beloftes te bekomen. Zij zijn een onderdeel van een diplomatieke dans tussen 6 machten om een zeer gevaarlijke situatie nog wat langer tijdelijk te kunnen bezweren. Maar, zij zijn een achterhoedegevecht, want de echte 'ramp' is al gebeurd (dank zij de 'Chamberlains's van de 1990's).

5) Etiketten zijn uiteindelijk onbelangrijk. Maar, het is wel belangrijk van de realiteit te kunnen zien zoals die is. Bush en Blair zijn geen "nazis", maar Kim Jong Il is wel een echte "Hitler". Dat historische vergelijkingen (gelijk die van De Wever) ergens altijd wat mank lopen dat is onbelangrijk, maar dat velen de hedendaagse realiteit niet correct kunnen inschatten (en het verwarren van gepaste etiketten is daar een indicatie van) dat is eerder rampzalig.

6) Er is IN PRINCIPE niets verkeerd van met Iran te WILLEN onderhandelen. Het is wel verkeerd als men enkel nog blijft "onderhandelen" (na 5 jaren nul resultaat) omdat men uiteindelijk niets wil doen. Dat is het ekwivalent van een illusie te verkopen, gelijk Chamberlain deed in 1938. En dat betekent - gegarandeerd - dat de later te betalen 'prijs' nog veel hoger zal komen te liggen. Een paddestoelwolk boven...Barcelona, bijvoorbeeld.

 
At 5/10/08 22:53, Blogger Philippe Van den Abeele said...

@ Luc en @Marc,

bedankt voor de constructieve reacties, ik wijzig morgenvroeg mijn artikel, met meer nuances
(maar niet meer vanavond..)

 
At 6/10/08 12:50, Blogger Philippe Van den Abeele said...

ARTIKEL HERSCHREVEN
ergens las ik bij een blogger dat het beter was dat de schrijver van een artikel in de reacties correcties aanbrengt op de stellingen van zijn artikel, nav reacties van lezers. Akkoord bij kleinigheden of nuances, maar hier herzie ik nogal grondig mijn mening over de uitspraken van Bart De Wever, mede door de reacties die u hierboven kan lezen. Daarom vond ik het beter het artikel te herschrijven. Anders blijft de oorspronkelijke tekst staan, en komt men via zoekmachines op een tekst die niet meer de mening is van de schrijver. Liever niet dus...

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>