15 september 2008

Is er een kost van niet-België?

7,2 miljard is het bedrag dat Vlaanderen, Wallonië én Brussel samen jaarlijks zouden verliezen als België wordt gesplitst. Toch volgens Rudy Aernoudt in zijn document 'De kost van niet-België'. Zelfs Vlaanderen zou er 1,250 miljard meerkosten door hebben, ondanks het wegvallen van de transferts. De hypothesen en de cijfers zijn erg aanvechtbaar. Misschien kan een debat over juiste en volledige cijfers beginnen? Tenzij.. het eindigt zoals in een sprookje?

Rudy Aernoudt, voorzitter van de denktank 'België Anders', gaat uit van een splitsingsscenario in drie autonome gebieden: Vlaanderen, Brussel en Wallonië. De Denkgroep In De Warande berekende dat Vlaanderen (op termijn) 10,3 miljard euro aan transferts zou besparen (cijfers voor 2003). Rudy Aernoudt komt echter tot het besluit dat zelfs Vlaanderen 1,250 miljard zou verliezen door onafhankelijk te worden, ondanks het wegvallen van de transferts. Wallonië zou bijna 5 miljard euro aan welvaart inboeten, Brussel 1,030 miljard (Brussel verliest er echter alleen bij in de veronderstelling dat alle Europese en andere internationale instellingen de stad verlaten). Om ook voor Vlaanderen tot een negatief saldo te komen, gebruikt Aernoudt welbepaalde cijfers, en andere niet. De Denkgroep In De Warande voorziet bij een onafhankelijkheid van Vlaanderen dat dit "een redelijke overgangsperiode zal voorzien voor de nu bestaande financiële transferts naar Wallonië." Rudy Aernoudt begint echter zijn berekeningen meteen met een veel lagere transfert, van slechts 5,4 miljard euro. Het verschil wordt niet echt duidelijk gemaakt, terwijl men toch een gedegen verantwoording zou mogen verwachten van een dergelijk enorm verschil, gezien de 10,3 miljard van de Denkgroep vandaag toch zeer ruim gebruikt wordt als 'het transfertbedrag'. Van die 5,4 miljard trekt Rudy Aernoudt dan nog enkele posten af om tot een soort 'netto' transfertbedrag van slechts 1,5 miljard voor Vlaanderen te komen. Dat zou dus volgens hem het transfertbedrag zijn dat Vlaanderen uitspaart bij een scheiding. Tegenover dat uitgespaarde bedrag bij een splitsing, stelt hij enkele meerkosten, om tot de slotsom te komen dat Vlaanderen bij een splitsing jaarlijks 1,250 miljard zou verliezen. Het geeft de indruk dat hier bepaalde cijfers al of niet gebruikt werden om tot de uitkomst te komen waar hij 'ten alle prijze' wou bij uitkomen: iedereen verliest bij de splitsing. (Zijn nota staat in bijlage bij dit artikel).
Lees HIER verder op Nieuw Pierke

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>