1 september 2008

Geen vuilbakscholen meer?

'Terug naar school'. Aanleiding voor de federatie van ouderverenigingen van het Franstalig officieel onderwijs (Fapeo) om - eindelijk - de belabberde situatie van het Franstalig onderwijs aan de kaak te stellen. Fapeo wil af van de 'cultuur van de mislukking', waarbij een op de vier leerlingen minstens twee keer overzit, en wil een 'cultuur van het slagen' invoeren. Wie niet meekan komt vandaag volgens hen ook nog eens veel te snel in 'vuilbakscholen' terecht. Het werd meer dan tijd voor een reactie in eigen midden, want de PISA-testen rangschikt het officieel Franstalig onderwijs als voorlaatste van de 39 onderzochte landen. Of de reactie van Fapeo iets zal opleveren moet men helaas betwijfelen, zolang PS-ministers op onderwijs alle jobs verdelen. Gevolg: Vlaamse transferts naar de Waalse werkloosheid, door hun slecht onderwijs.

De Franstalige economen hadden eind vorig jaar al hun bezorgdheid uitgesproken over de uiterst slechte kwaliteit van het Franstalig onderwijs in België, dat ze inefficiënt en onrechtvaardig noemen, en mee verantwoordelijk achten voor de hoge graad van werkloosheid. ("Il faut prendre à bras le corps la question de la gouvernance publique en Belgique francophone. En particulier dans l’enseignement obligatoire, pour réduire significativement le caractère inefficace et inéquitable de notre performance, raisons importantes du taux de chômage élevé en Wallonie et à Bruxelles"). De steeds slechter geworden kwaliteit van dat onderwijs moet men eigenlijk zeggen. Ze stippen aan dat er veertig jaar geleden geen verschil was tussen het Nederlandstalig en het Franstalig onderwijs op het vlak van zittenblijven. Vandaag zijn de Gemeenschappen hiervoor bevoegd, en bedraagt de handicap 1,2 jaar voor de Walen en 1,5 jaar voor de Franstalige Brusselaars in vergelijking met het Nederlandstalig onderwijs. Franstalige leerlingen doen er dus respectievelijk gemiddeld 1,2 en 1,5 jaar langer over dan Vlaamse om hun normaal 12 jaar durende lagere en secundaire school uit te doen. Ook de resultaten van de Pisa-testen tonen door de jaren heen een verslechtering aan van de resultaten in het Franstalig secundair onderwijs, en zeer grote prestatieverschillen tussen de beste en de zwakste leerlingen. (Uit een rapport van de Franstalige economen: "Wallonie et Bruxelles: Défis et opportunités économiques. Recommandations formulées à l’occasion du 17e Congrès des Economistes Belges de Langue Française" 21-22 Novembre 2007)
Lees HIER verder

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>