4 september 2008

Burgemeester van Lennik nu ook al een fascist

De burgemeester van 's Gravenbrakel, én volksvertegenwoordiger, maakt zijn collega van Lennik uit voor fascist en racist, sommige inwoners van Lennik zouden volgens hem zelfs willen vluchten "door de racistische, walgelijke geur van de gemeente." Ben ik alleen om hierop - zonder scheldpartij - te reageren?

In een mail aan burgemeester Willy De Waele (VLD) maakt zijn collega Jean-Jacques Flahaux (MR) van 's Gravenbrakel hem niet enkel uit voor racist en facist, hij maakt zelfs de vergelijking met de situatie na de tweede wereldoorlog, waar een 'antibelgische' houding een welverdiende 'dood met de kogel' tot gevolg had. (Het artikel hierover in Le Soir staat onderaan dit artikel). Dat allemaal omdat de burgemeester van Lennik aankondigde dat hij geen Belgische vlaggen meer uithangt aan de gemeentegebouwen, zolang het Nederlands niet wordt gerespecteerd in België en BHV niet gesplitst is. Lees HIER verder

15 Comments:

At 4/9/08 17:13, Blogger KdgDev said...

De reden dat het weigeren van het hangen van een Belgische vlag als een soort oorlogs/onafhankelijkheidsverklaring gezien wordt is simpel: of je nu in Vlaanderen of Wallonië woont, je woont hoe dan ook in België.

Door te weigeren de vlag op te hangen weiger je daarmee akkoord te gaan

 
At 4/9/08 17:25, Blogger Luc Van Braekel said...

@silverburn: In theorie heb je zeker gelijk.

In de praktijk is het zo dat Vlaamse leeuwenvlag al heel lang door sommigen niet als de "politiek neutrale" vlag van de Vlaamse Gemeenschap (een grondwettelijk gedefinieerd onderdeel van het Koninkrijk België) wordt beschouwd, maar als een nationalistisch of serparatistisch symbool. Ja, zélfs de officiële leeuwenvlag met rode tong en rode klauwen.

Op dezelfde wijze wordt de officiële Belgische vlag nu door sommigen niet langer als een "politiek neutraal" symbool beschouwd van de staatkundige entiteit waarin wij leven, maar als een symbool dat gebruikt wordt voor het doordrukken van één bepaalde visie op de staatsstructuur en het tegenhouden van een andere visie op de structuur van de Belgische staat.

Dat zijn inderdaad merkwaardige toestanden. België is een dusdanig land geworden dat zelfs de officiële vlag van het land niet langer als een politiek neutraal symbool wordt beschouwd. In elk ander land is een vleugje patriottisme volledig normaal en niet controversieel. In België liggen de communautaire zenuwen nu zo bloot, niet alleen bij politici maar ook bij een deel van de publieke opinie, dat zelfs officiële vlaggen van het land en van de deelstaten op zichzelf controversieel geworden zijn.

Dat duizenden Belgen, vooral Franstaligen, enkele maanden geleden ostentatief hun Belgische vlag uithingen met de bedoeling één welbepaalde visie op de staatsstructuur en de staatshervorming door te drukken en een andere visie tegen te houden, heeft zeker bijgedragen tot het uithollen van de neutrale status van de nationale vlag.

 
At 4/9/08 18:24, Anonymous Anoniem said...

Kunde gij nu eens nooit een ganse tekst op InFlandersFields.eu posten??? Moet gij altijd reclame maken voor dat "Nieuw Pierke" ... zucht

 
At 4/9/08 18:42, Blogger David Vandenberghe said...

Mja, dat ze met de vlaggen doen wat ze willen. De reactie van 's Gravenbrakel was zeer grof, maar er mogen van mijn part nog meer zo van die reacties komen en liefst van al op televisie.

Ternat zou ook overwegen enkel de vlag van het Vlaamse gewest te laten zwaaien.

Ik verwacht dolle pret op de Gordel, vooral in Linkebeek.

 
At 4/9/08 18:59, Blogger Philippe Van den Abeele said...

@anoniem
dat is geen kwestie van reclame
waarom ik het vooral doe, is omdat er na het posten van een artikel dikwijls nog een of meerdere toevoegingen komen, soms ook een vervolgartikel waar dan later in het eerste artikel kan naar verwezen worden, of in het artikel zelf zijn er soms al koppelingen naar eerdere artikels. Die zijn dikwijls van andere auteurs, die niet op IFF staan. En als het een link is naar een artikel van een andere auteur, kom je dan toch ook op Pierke terecht. Als ik het hele artikel op IFF zet, moet ik bij het posten de links in het artikel ook op IFF aanmaken, en later de toevoegingen of verwijzingen die ik er later op Pierke bijzet. Als ik dat vergeet, heeft de lezer op IFF niet de volledige informatie die ik wil geven. Dat lijkt mij lastiger dan het automatisch doorverwezen worden naar de website 'Nieuw Pierke'. Doorverwezen naar bepaalde bronnen wordt men trouwens dikwijls in andere artikels op IFF. Ik zie geen verschil voor de lezer/gebruiker. Het is ook wat 'spaarzaamheid' met geheugen: waarom zou hetzelfde twee keer op een server moeten staan? Vooral dat mijn artikels vaak langer zijn dan veel andere op IFF.

 
At 4/9/08 19:04, Blogger Luc Van Braekel said...

@Philippe: een technische tip, als u een artikel op meerdere blogs post, copieer dan meteen de volledige HTML-code (vanuit HTML view). Dan worden alle links, cursiveringen en andere formatteringscodes automatisch meegecopieerd. Klein probleempje: Drupal, het systeem dat u gebruikt voor Nieuw Pierke, heeft de vervelende eigenschap om bij interne links niet de volledige URL te behouden. Dat moet dan inderdaad manueel gecorrigeerd worden. Eigenlijk is het dan makkelijker om éérst op IFF te posten en dan pas te copy/pasten naar Drupal.

 
At 4/9/08 20:19, Blogger Philippe Van den Abeele said...

@luc,
bedankt voor de tip, maar daarmee is het punt van de latere toevoegingen aan een artikel niet opgelost, noch een later toegevoegde verwijzing naar een vervolgartikel. Tenzij ik dat telkens 2 keer toevoeg. En als ik in een artikel dat helemaal op IFF staat verwijs naar een ander artikel, wat dikwijls gebeurt, komt men toch ook op Nieuw Pierke terecht... En als ik het al 'voor de reklame' doe: so what? Wat kan men mij daarbij verwijten?

 
At 4/9/08 23:21, Anonymous Anoniem said...

@Philippe Van den Abeele

(technisch) : anker

Ik vind er niks op tegen dat men voor het volledige artikel moet doorklikken. IFF biedt dan een inleidende 'smaakmaker', die de lezer kan doen besluiten of doorklikken de moeite loont -- zoals trouwens ook bij een heleboel webstekken in het overzicht gebruikelijk.

Toch een korte opmerking/wenk:

Ik vind het merkelijk gebruiksvriendelijker als koppeling "Lees HIER verder" zou verwijzen naar een anker in de doelbladzijde (foo/bla#verder), geplaats onmiddellijk na het tekstdeel dat in IFF werd overgenomen en dus vóór het vervolg van de tekst. Zo kan men dan inderdaad onmiddellijk verder lezen, zonder op de doelbladzijde (op nieuwpierke) eerst te moeten gaan zoeken tot waar de tekst die men al (op IFF) gelezen heeft loopt, en pas dan verder te kunnen lezen.

Let wel: de koppeling in de kop mag natuurlijk wél gewoon naar de doelbladzijde zonder meer verwijzen. Voor de koppeling in "Lees HIER verder", lijkt het me handiger als die "HIER" verwijst naar de juiste plek op de doelbladzijde. Een anker -- "<a name="verder">" -- op de juiste plek in de doelbladzijde opgenomen, biedt hier eenvoudig uitkomst.

Alvast bedankt voor uw welwillende aandacht.

 
At 5/9/08 01:14, Blogger David Vandenberghe said...

Mij stoort het ook een beetje dat het hele artikel niet op IFF staat. It breaks my reading habit on IFF. Meestal lees ik de tekst op IFF en beslis dan of ik verder wil lezen.

Zou ook gewoon heel het artikel op IFF kunnen plaatsen en daaronder een link naar hetzelfde artikel op uw blog met een disclaimer dat het artikel op uw blog de meest geactualiseerde versie is. Soit.

 
At 5/9/08 01:36, Anonymous Anoniem said...

@luc (4/9/08 17:25)

1. De voogdijoverheid van de gemeente is natuurlijk niet de Gemeenschap, maar het Gewest. Dat in Vlaanderen beide gefuseerd zijn, doet daar (grond)wettelijk niet aan af.

Voor een kort overzicht over bevlagging van openbare gebouwen, zie bijvoorbeeld: Vlaamse overheid > vlag

Merk op dat geldend recht bepaalt dat aan openbare gebouwen in Vlaanderen (inbegrepen die behorend tot de Vlaamse Gemeenschap in het BHG) wel de Vlag van de Vlaamse Gemeenschap (het Vlaamse Gewest) als enige vlag mag worden gevoerd. Als de vlag van de federale overheid wordt gevoerd, dient die altijd van die van de Vlaamse Gemeenschap/Gewest vergezeld te gaan.

Sommige gebouwen dienen voortdurend met de vlag van de Vlaamse Gemeenschap/Gewest bevlagd. Andere mogen (ook) buiten de voorgeschreven (verplichte) bevlaggingsdagen worden bevlagd, met inachtneming van (o.m.) de regel als hierboven.

Als ik het goed heb is de eerstvolgende datum waarop de federale vlag wettelijk moet worden gehesen (samen met die van Vlaanderen en van Europa), pas op 11 september (verjaardag van HM Koningin Paola). (bron)

Vóór die datum kan er op geen enkele wijze van een inbreuk of zelfs maar ongehoorzaamheid worden gesproken als een gemeentehuis geen federale vlag voert, zelfs niet als het wel de Vlaamse vlag voert.

Heeft "silverburn" daarover een andere mening? Waarop stoelt hij die?

Overigens, als ik het me goed herinner, waren er eerder andere burgemeesters die -- bij herhaling en zelfs na uitdrukkelijke aanmaning en vordering -- halsstarrig bleven weigeren de wettelijk opgelegde en verplichte bevlagging te (doen) voeren. Ik herinner me niet dat de heer Jean-Jacques Flahaux toen van een scheldtirade beviel. De heer Jean-Jacques Flahaux heeft voor zijn beurt gesproken -- en er schort duidelijk wat aan zijn geheugen.

2. Naar Mgr. Leonard, bisschop van Namen, een geboren en getogen Waal, maar ook een goede Belg, die dus (!) uitstekend Nederlands spreekt, uitlegde en (terecht) opmerkte, zowel in het Frans, in zijn "Edito" op de webstek van het bisdom:
-----
(...) Si donc les francophones, spontanément plus attachés que les Flamands à la Belgique unitaire, veulent, tout aussi légitimement, que la Belgique se perpétue, il ne suffit pas qu’ils arborent des drapeaux belges dans les rues. Il faut qu’ils renoncent à tout complexe de supériorité linguistique. Il faut qu’ils apprennent, chacun selon son rôle social, à connaître et à aimer la langue et la culture de leurs voisins du Nord. C’est le prix à payer, sur le plan de la responsabilité personnelle, s’ils veulent que la Belgique ait un avenir. (...)
-----
(uit: "La fin de la Belgique ?", in Diocèse de Namur > L'Evêque Diocésain > Edito (09/07/2008))

als in het Nederlands:
-----
(...) Als de Franstaligen, die spontaan meer aan de eenheid van België gehecht zijn dan de Vlamingen, willen dat België blijft bestaan, volstaat het niet Belgische vlaggen in de straten te hangen. Ze moeten afstand nemen van hun linguïstieke superioriteitscomplex. Elk volgens eigen sociale rol, moeten ze de taal en de cultuur van hun noorderburen leren kennen en ervan leren houden. Dat is de prijs die betaald moet worden wat persoonlijke verantwoordelijkheid betreft, als ze willen dat België een toekomst heeft. (...)
-----
(uit: "Einde België?", in Katholiek Nieuwsblad, KN29 (18 juli 2008))

Ik heb er geen moeite mee geduldig te luisteren naar een vreemdeling die schoorvoetend poogt zijn mogelijk nog ietwat wankele kennis van het Nederlands te oefenen en zo bij te spijkeren. Ik zal hem antwoorden in een eenvoudig Nederlands.

Uiteraard kan en mag dat begrip niet gelden, noch worden betoond, voor personen die ambtshalve over een grondige kennis van het Nederlands dienen te beschikken. Als ze die laatste voorwaarde niet blijken te vervullen, wat de burger niet hoeft te pikken, moet hen oneervol ontslag of afzetting te beurt vallen, onverminderd mogelijke vervolging in rechte wegens valsheid in geschrifte, bedrog, enz.

 
At 5/9/08 12:08, Blogger David Vandenberghe said...

Bartvs: you rule.

 
At 12/9/08 00:41, Anonymous Anoniem said...

@ brigant (5/9/08 12:08)

Dat weet ik niet. Net zomin als ik weet of dat me wel overdreven belangstelling inboezemt.

Overigens:

Philippe past ondertussen de wenk toe en gebruikt nu de ankers "#pierke". Handig. Waarvoor mijn dank.

"Silverburn" blijkt (voorlopig) niet meer van zich te laten horen. Een gemiste kans.

Weet iemand toevallig hoe Lennik gisteren (op 11 september) bevlagde?

 
At 12/9/08 11:31, Blogger Philippe Van den Abeele said...

@bartvs
dat 'anker' is na wat zoeken en sukkelen toch gelukt (ben echt een amateur in dat soort zaken..)

@bartvs over de burgemeester van Lennik, hij hing de Belgische vlag uit op 11 september, met volgend commentaar die dag in:

De Standaard -regionieuws
Driekleur
LENNIK - Vandaag wappert de driekleur opnieuw aan het gemeentehuis. Niet dat burgemeester Willy De Waele van koers is veranderd, maar 11 september is de verjaardag van koningin Paola en is één van de verplichte dagen waarop gemeente hun driekleur moeten uithangen. 'Het gaat om een decreet van de Vlaamse overheid en die respecteer ik', aldus Willy De Waele.

In Le Soir hadden we recht op een grote foto van het gemeentehuis van Lennik, met een 'gefotoshopte' Belgische vlag tussen drie Vlaamse leeuwen, met volgende tekst er boven:
Le drapeau belge flottera exceptionnellement, ce jeudi, sur la maison communale de Lennik

En er onder: ce jeudi 11 septembre, le drapeau belge, banni des édifices publics de Lennik aussi longtemps, assure son bourgmestre, que l’arrondissement électoral et judiciaire de BHV ne sera pas scindé, flottera, quelques heures, devant la maison communale. « En tant que légaliste, dit Willy De Waele, je respecte le règlement de la Communauté flamande qui me l’impose, en ce jour anniversaire de la reine Paola. Mais je ne le fais pas pour une reine qui, après 50 ans de vie en Belgique, ne connaît toujours pas le néerlandais. » En retirant le drapeau belge, le bourgmestre veut protester contre le caractère « ingouvernable » du pays « où tout le monde bloque tout le monde ». Par son geste « légaliste », il affirme également se démarquer des bourgmestres non nommés de Crainhem, Wezembeek-Oppem et Linkebeek « qui ont déclaré la guerre à l’autorité flamande"

 
At 16/9/08 02:25, Anonymous Anoniem said...

@philippe

Vooraf:

Dank voor de ankers en voor het verslag.

Ter zake:

niet erg verstandig

Het lijkt me dat uw schamper de heer De Waele in het openbaar verwijten, onder uw kopje "Actie, reactie" zowel als in uw open brief, ondertussen nog meer voorbarig en ongegrond te zijn geweest.

De burgervader wordt met wetteloze en ongrondwettelijke toestanden het bloed van onder de nagels gehaald. Niettemin houdt hij het hoofd koel, blijft zijn houding volstrekt waardig, zijn gedrag onberispelijk -- en betoont zich onverkort een voorbeeldig patriot.

Faut le faire !

Sloeg dáárop uw: "La décision du bourgemestre de Lennik n'est suivant moi pas des plus intelligentes, j'en convient." ?

internationale pers

En wat de 'internationale pers' betreft: ook zij kan kennis nemen van het arrest van het Belgisch Grondwettelijk Hof. Ga maar eens aan die 'internationale pers' uitleggen waarom dan de ongrondwettelijke toestand niettemin toch maar blijft aanslepen.

P.S.: Ook ik ben daarnaar heel erg benieuwd.

Zie bijvoorbeeld ook de woorden van Michel Doomst, ondertussen met een zeer groot aantal voorkeurstemmen tot ook Kamerlid verkozen:
-----
Voor ons gaat het nu om geloofwaardigheid en rechtlijnigheid: de
grondwet is geen vodje papier, mijnheer de eerste minister, een
ondertekende overeenkomst is geen vodje papier, mijnheer of
mevrouw de voorzitter, een wetsvoorstel is geen vodje papier, beste
volksvertegenwoordigers.

-----
(uit: toespraak Michel Doomst, burgemeester van Gooik, te Overijse, 10 maart 2005 (pdf))

onvertoond

De verwijzing is natuurlijk bekend.

Het was dan ook niet een van de minste staatslieden die dit land ooit gekend heeft die op 11 oktober 1978 vanop het spreekgestoelte van de Kamer de Natie toesprak met de nog beklijvende woorden: "Voor mij is de Grondwet geen vodje papier." (geluidsfragment: Leo Tindemans, Kamer, 11 oktober 1978)

De Natie gaf hem daarvoor een staande ovatie. Leo Tindemans behaalde bij de eerstvolgende verkiezingen 983.000 voorkeurstemmen (eerste rechtstreekse verkiezingen EP, 10 juni 1979). Dat aantal voorkeurstemmen was onvertoond en werd door niemand ooit geëvenaard.

Ook dát zouden een stelletje lilliputters hem nooit vergeven.

vodje papier

Is de Grondwet dan wél een vodje papier?

Hoe leg je dát uit aan de 'internationale pers'?

 
At 16/9/08 14:32, Blogger Philippe Van den Abeele said...

@bartvs
het is inderdaad mijn mening dat de actie van de burgemeester niet erg verstandig is, omdat ze helemaal niets oplost en alleen de gemoederen nog meer ophitst. BHV zal geen dag eerder gesplitst worden omdat er geen Belgische vlaggen meer hangen in Lennik. Ik heb niet geschreven dat zijn houding niet waardig zou zijn, of zijn gedrag niet onberispelijk, (akkoord trouwens, hij blijft rustig, en hij hangt zelfs de Belgische vlag als er brandweerlieden in Brussel omkomen, dus fanatiek is hij niet) wel dat hij als 'burgervader' iets neutraler zou kunnen zijn. Waarom van een 'neutraal' symbool een strijdmiddel maken? Luc Van Braekel reageerde hierboven al eerder met de bedenking dat we in merkwaardige toestanden terecht zijn gekomen, en België een dusdanig land is geworden dat zelfs de officiële vlag van het land niet langer als een politiek neutraal symbool wordt beschouwd. Het is vanuit dat gezichtspunt dat ik het niet verstandig vond, als burgemeester van een gemeente die hoe dan ook in België ligt. Ik schreef niet dat 'HET niet verstandig is', maar dat IK het niet verstandig vind. Geen algemeen waardeoordeel dus, maar 'mijn gedacht'. De vraag die ik mij bij dat soort acties stel is: brengt het de zaak zelf verder, of niet? De zaak hier is de splitsing van BHV waar hij vooral voor protesteert. En ik meen dus dat zijn actie die niet vooruit helpt.

Ik begrijp niet goed wat je bedoelt met de "wetteloze en ongrondwettelijke toestanden waardoor de burgervader het bloed van onder de nagels wordt gehaald". Is dat de niet-splitsing van BHV? Dat is een zaak van het parlement. In verschillende eerdere artikels had ik al gesteld dat men de splitsing met een eenvoudige meerderheid in het parlement kan goedkeuren:

Zie 19.06.08 '15 juli, of begint de vereffening van België al eerder?': nav de eisen van Philippe Moureaux in juni: "Als dat op tafel komt, kan elke Vlaamse partij toch niets anders doen dan de onderhandelingstafel verlaten, en onverwijld de eenzijdige splitsing van BHV stemmen. Dat kan met een gewone meerderheid. Als de Franstalige ministers in de regering weigeren de wet over de splitsing van BHV te bekrachtigen betekent het dat de Franstaligen gebruik maken van een nieuw soort - niet bij consensus afgesproken - veto. Daarmee zetten zij de afgesproken principes van de federale staat en van de spelregels in deze consensusdemocratie volledig buiten spel.
http://www.nieuwpierke.be/forum_voor_democratie/nl/node/256

Zie 3.06.08 'Nog meer voorstellen voor gebiedsroof': Als de Vlamingen in het parlement de splitsing goedkeuren, respecteren ze de krijtlijnen van het federaal Belgisch model. Als de Franstaligen er zich tegen verzetten, zetten ze het voortbestaan van de federatie op het spel. Een voorstel aan de Vlaamse parlementsleden: zet de stemming op de agenda, en test de federale loyaliliteit van de Franstaligen.
http://www.nieuwpierke.be/forum_voor_democratie/nl/node/240

De Vlaamse parlementsleden zouden dus de moed moeten hebben de splitsing te stemmen, als ze dit van zo groot belang vinden. Maar er is blijkbaar een wereld van verschil tussen hun woorden en hun daden, zoals ik in mijn artikel van 1.05.08 'BHV gesplitst, België gesplitst?' opmerkte: Dat ook Vlaamse partijen het parlement voor een nutteloos circus houden blijkt uit de uitspraak van Kamervoorzitter Herman Van Rompuy in het nieuws op Radio 1 op 1 mei ’08: "deze regering zou niet tot stand gekomen zijn als we geweten hadden dat de afspraak die gemaakt was om drie keer een belangenconflict in te roepen bij de stemming van de splitsing van BHV niet zou worden nagekomen". In het parlement duwt men dan wel op de groene knop voor de splitsing (het Vlaams kiesvolk applaudiceert..), maar achter de schermen is men overeengekomen dat die stemming van geen enkel belang is. Cynisme alom.
http://www.nieuwpierke.be/forum_voor_democratie/nl/node/214

Dat BHV niet gesplitst geraakt is dus niet 'de schuld' van de Franstaligen, maar komt vooral door een gebrek aan moed van de Vlaamse partijen om te doen wat ze beloofden, en binnen het Belgisch legaal kader kunnen uitvoeren. Stelde Peeters een paar dagen geleden ook al niet dat hij rekent op het inroepen van belangenconflicten om niet tot de stemming te moeten overgaan? "Minister-president Kris Peeters zou er wel op aandringen dat de Franstaligen tijdig een nieuw belangenconflict indienen, zodat de stemming over de verkiezingen heen getild wordt." (DS 15.09.08). Wat is dat voor een gekkenhuis? Zoiets als: 'hou mij aub tegen, anders zal ik u moeten slaan, terwijl ik alleen maar wil doen alsof'.' Om bij uw redenering te blijven: ook voor de huidige Vlaamse minister-president is de grondwet blijkbaar een vodje papier, want hij wil dat alle mogelijke middelen worden gebruikt (nota bene, dan nog door zijn 'tegenstanders'..) opdat ze niet zou worden toegepast. Of vanuit electoraal oogpunt gezien toch liefst zo laat mogelijk... Dan heeft hij nog iets om mee te scoren bij de volgende verkiezingen.

Zou de burgemeester van Lennik wellicht niet eerder de Vlaamse vlag halfstok moeten hangen?

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>