21 augustus 2008

Persbericht: klacht bij het CGKR tegen Le Soir

Tegen Le Soir heb ik een klacht ingediend bij het CGKR (Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding), voor racisme en voor het indirect aansporen tot geweld, omwille van twee door haar gemodereerde en sterk gepromote forums met de schuilnaam 'Serge'. Hierna de tekst van het persbericht over de klacht, en de tekst van de klacht zelf bij het CGKR.

Het persbericht van 21.08.08

Tegen Le Soir heb ik een klacht ingediend bij het CGKR (Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding), voor racisme en voor het indirect aansporen tot geweld, omwille van twee door haar gemodereerde en sterk gepromote forums met de schuilnaam 'Serge'.

De klacht gaat niet over 'communautaire twisten' met mogelijke 'discriminatie' van de ene of de andere op basis van zijn taal, waar het CGKR niet voor bevoegd is. De klacht gaat over haat prediken ten aanzien van alle Vlamingen. Met uitspraken zoals: "De Vlamingen zijn een gevaarlijk volk dat uit de internationale gemeenschap moet verbannen worden, tot het eindelijk gedwongen wordt de democratie te eerbiedigen." En als men zijn 'subliminale' boodschap ontcijfert kan men tussen de lijnen lezen dat hij zelfs insinueert dat de Vlamingen in staat zouden zijn in een later stadium gaskamers in te richten voor de Franstaligen. Natuurlijk niet met zoveel woorden, maar hoe moet men anders de zin verstaan "dat het soort discriminaties dat ik opsom in Vlaanderen, ook in de jaren '30 de voorbode waren van de latere radikale oplossingen die we kennen."
Lees HIER verder

14 Comments:

At 21/8/08 11:39, Anonymous Anoniem said...

Proficiat!
Ongeloofelijk dat dit allemaal kan op het forum van één der grootste gazetten van 't land...
Veel succes!

 
At 21/8/08 12:53, Blogger Marc Vanfraechem said...

Mooie actie! Natuurlijk zal de antiracismebrigade hier wel een foefje vinden om niets te hoeven doen, bv omdat Serge niet "systematisch" is of iets dergelijks.
Maar uw actie heeft alleszins nut, want zij zou er kunnen toe bijdragen dat naïeve jongens, zoals Vandermeersch van de Standaard enig politiek inzicht krijgen. Mogelijk is het Frans van de genoemde niet toereikend om alles wat "Serge" schrijft te snappen, maar waarschijnlijk zal Peter toch twee keer nadenken voor hij zich nog eens laat strikken voor een salondansje met die Béatrice Delvaux van de haatkrant "Le Soir".

 
At 21/8/08 18:33, Anonymous Anoniem said...

Hoort dit artikel wel thuis op "De Vlaamse vrijheidslievende politieke metablog".

De auteur van dat artikel wil via de staat de vrije meningsuiting van een landgenoot beknotten. Dat die landgenoot een volslagen idioot is, maakt het alleen maar erger. Denkt Philippe Van den Abeele soms dat wij niet in staat zijn om het geraas van een idioot te herkennen als het geraas van een idioot?

 
At 21/8/08 18:38, Anonymous Anoniem said...

@Marc Vanfraechem
Waarom niet gewoon een kopie van de teksten bezorgen aan naïeve jongens zoals Vandermeersch, desnoods met vertaling van de moeilijkste delen?

Dat is toch heel wat eenvoudiger en fatsoenlijker dan gaan aankloppen bij de inquistie, niet?

 
At 21/8/08 19:56, Anonymous Anoniem said...

@Johan B.

Als de vijand het wapen van de Inquisitie gebruikt, moeten we ons met hetzelfde wapen verweren, er telkens bij zeggend dat we zouden verkiezen dat wapen voor iedereen af te schaffen.

Maar vooral : dergelijke klachten tonen keer op keer aan dat de Inquisitie een partijdig ideologisch orgaan is, dat constant twee maten en twee gewichten hanteert, een rechtsstaat onwaardig. Laat het aan zijn eigen "succes" ten onder gaan !

 
At 21/8/08 21:36, Blogger Marc Vanfraechem said...

@johan b : als iemand die vertalingen wil maken, zoveel te beter, maar het lijkt mij wel een hoop werk.
Verder ben ik het volslagen eens met mes, dat wij zoveel mogelijk gebruik moeten maken van die prachtige instelling van Jozef Dewitte. Als zijn racismebrigade nu de klacht verwerpt, en daar een motivering voor geeft ...dan kan die later altijd gebruikt worden.
Het gebied van Jozef zijn bevoegdheden wordt daardoor scherper omlijnd, en mogelijk zelfs kunnen wij dan de contouren zien van de eventuele voorkeuren van Jozef, of die van de farao's achter hem (men mag de mogelijkheid dat die voorkeuren bestaan, hoe onwaarschijnlijk ook, niet a priori uitsluiten).
Een mogelijk gevolg van de klacht is dus, dat op de duur ook de allerbraafste zielen moeten inzien, dat het bestaan van die zedenbrigade tot zulke contradicties voert ...dat ze beter afgeschaft wordt.

 
At 21/8/08 22:35, Blogger David Vandenberghe said...

Johan B: Theoretisch wel. In de praktijk volg ik Mes. Oog om Oog, Tand om Tand.

 
At 21/8/08 22:58, Blogger A. Griffon said...

Op het eerste zicht een goed initiatief. Echter houdt dit meteen een erkenning in van het CGKR als noodzakelijke of gedoogde arbiter en autoriteit, en verklaart men onbewust het zootje samengeraapte poco's tot experten.
Wanneer men een klacht wilt neerleggen doet men dit daarom beter bij een echte rechtbank. Mogen wij daarbij ook zoeken tot we een rechter vinden (syn. kopen) die ze veroordeelt?
Volgens mij spinnen ze juist garen door op het CGKR een beroep te doen, terwijl de allerbrave (-braafste) zielen verder blind en doof blijven en wellicht nog meer gaan denken dat ze nodig zijn.

Misschien beter elke autoriteit, rechtstreekse of onechtstreekse erkenning van het CGKR aan te vechten.
Het is natuurlijk zoals Marc Van Fraechem schrijft ook mogelijk om ze dood te kietelen, maar hoeveel kansen krijgen we?
Misschien leiden hier alle wegen naar Rome, de een sneller dan de andere.
Als we het eens wisten.

 
At 21/8/08 23:34, Blogger Marc Vanfraechem said...

Ik zie hem altijd wel graag bezig, die Jozef.
Hij geeft de burger een kristallisatiepunt (dat punt is hem door de politici lafweg toegewezen, want eigenlijk horen zij, de farao's, de aanspreekpunten te zijn).
Vaak hoor je Jozef iets vertellen op radio of tv, en mijn vertrouwen in het oordeelsvermogen van de medeburgers is dan zo groot, dat ik denk: komaan! hup, Jozef! zeg het nog eens, expliciteer nog maar eens wat jouw gedachtenwereld is.
Ben ik dan naïef? Neen.
Je bent democraat of je bent het niet.

 
At 22/8/08 12:50, Blogger Philippe Van den Abeele said...

Vooreerst, mijn positie ten gronde: ik ben een van de 164 indieners van een verzoekschrift bij het Grondwettelijk Hof om de aangepaste racisme- en discriminatiewetten te laten vernietigen. (Procedure met prof. Matthias Storme).
Een antwoord op enkele reacties:
@ Johan B: antwoord op je vraag of dit artikel wel thuis hoort op "De Vlaamse vrijheidslievende politieke metablog".
In mijn persbericht heb ik duidelijk gesteld "dat ik een voorstander ben van het vrije woord, ook al kan het kwetsen. Hier gaat het echter niet daarom, maar om leugens, laster en haat, met de hoop dat door voortdurend af te geven op de Vlamingen, ergens 'de stoppen doorslaan' en er geweld gebruikt wordt." Het gaat niet om "het geraas van een idioot" ergens in een hoekje, maar om de ruime bekendmaking en steun die Le Soir eraan geeft. Meer dan 32.000 keer gelezen, zijn forum met de brief aan de president. Zonder veel tegengas op dat forum, behalve van enkelen die er afkeurend blijven op reageren. Ik denk dat zo een herhaalde boodschap helpt de geesten te vergiftigen, wat die Serge trouwens zelf zegt te hopen, 'tot ergens de stoppen doorslaan'. Gezien de positieve reacties van lezers op dat forum op zijn haatboodschap, beschouwt niet iedereen 'Serge' als een idioot. En zijn boodschap is toch iets anders dan "de vrije meningsuiting van een landgenoot".
@mes: mijn hoofdbedoeling is de haat en de indirecte poging om geweld uit te lokken aan te klagen. Of "de Inquisitie een partijdig ideologisch orgaan is, dat constant twee maten en twee gewichten hanteert, een rechtsstaat onwaardig" blijkt wellicht uit hun antwoord op mijn klacht..
@ A. Griffon: mijn klacht bij het CGKR betekent voor mij geen "erkenning van het CGKR als noodzakelijke of gedoogde arbiter en autoriteit". Alleen een mogelijkheid en een (taktisch) middel om Le Soir (eventueel..) bewust te maken dat ze haat een forum geven. Naar een rechtbank stappen: eerst wachten wat het gevolg is van het verzoekschrift bij het Hof, en wat er dan nog overblijft van de racismewet.

Gisteravond heeft Le Soir mijn klacht bij het CGKR gepubliceerd in het forum over 'Touristes, n'allez plus en Flandre', zelfs met de link naar mijn volledig persbericht en klacht op de website 'Nieuw Pierke'. Tot nu (22.08, 12 uur) nog niet op het (veel meer gelezen) forum met de brief aan de Franse president. Ik had op beide forums een eigen verkorte versie in het Frans ingediend als geregisteerde lezer. De 'hoofdredactie' had mij eerder op de dag per mail toegezegd dat ze die zou publiceren, als die in het Frans was. Er staat op het forum met de brief aan de president wel geen enkele posting meer sinds gistermorgen 10.32 uur, dus ook niet de mijne, terwijl dat ervoor meerdere per dag waren. Zijn ze gestopt met bijdragen te publiceren in dat forum? Vandaag staan geen van beide aangekondigd/aanbevolen op hun hoofdbladzijde op hun website. De laatste weken stond er meestal minstens een van de twee, soms zelfs beide, op die eerste bladzijde. Als dit het gevolg is van mijn klacht, heb ik toch al iets bereikt: de reclame voor die haatspeech indijken. En wie weet, zijn ze er bij Le Soir toch niet zo gerust in dat het CGKR zich voor deze klacht onbevoegd verklaard? Afwachten..

 
At 22/8/08 14:50, Blogger Philippe Van den Abeele said...

correctie: zich onbevoegd verklaart.. (met een T in verklaart)

 
At 22/8/08 19:42, Anonymous Anoniem said...

@Philippe Van Den Abeele: "In mijn persbericht heb ik duidelijk gesteld "dat ik een voorstander ben van het vrije woord, ook al kan het kwetsen. Hier gaat het echter niet daarom, maar om leugens, laster en haat..."

Vertaling: "Ik ben voorstander van het vrije woord, maar hier gaat het om het vrij uiten van woorden."

Sorry meneer Van Den Abeele, maar het vrije woord is ondeelbaar; het is er of het is er niet.
Dus, hoe mooi u ook met woorden de vrije meningsuiting bepleit en hoe enthousiast u ook uw naam hebt opgegeven voor dat verzoekschrift van M.E.S., het is in uw daden dat uw ware aard zich laat zien. U wil iemand via de inquisitie de mond snoeren en dus bent u geen voorstander van het vrije woord.

 
At 22/8/08 19:44, Anonymous Anoniem said...

@mes: "Als de vijand het wapen van de Inquisitie gebruikt, moeten we ons met hetzelfde wapen verweren, er telkens bij zeggend dat we zouden verkiezen dat wapen voor iedereen af te schaffen."

Dus u bent pas voorstander van de vrije meningsuiting vanaf het moment dat de inquisitie afgeschaft wordt. Daarin verschillen wij dan van mening. Ik ben voorstander van de vrije meningsuiting ONGEACHT wanneer de inquisitie wordt afgeschaft. Ik ben dus op dit moment voorstander van de vrije meningsuiting, u pas in de toekomst, of als het CGKR niet tijdens uw leven wordt afgeschaft: nooit.

 
At 22/8/08 21:31, Anonymous Anoniem said...

Ik schaar mij volkomen aan de zijde van Johan b in dit debat. En volgens mij heeft Griffon gelijk dat deze actie een "erkenning" van het CGKR inhoudt, ook al is de intentie natuurlijk om de absurde selectiviteit en ideologische partijdigheid van dat orgaan bloot te leggen.

De vraag is niet of er veel "haat" in de wereld zou bestaan. Iemand die zijn ogen en hersenen weet te gebruiken kan er niet omheen dat er enorm veel haat bestaat overal in de wereld. Het probleem is niet zo zeer dat er haat bestaat, maar wel dat de meeste mensen de eigen haat niet kunnen onderkennen, en enkel selectief de haat bij SOMMIGE anderen kunnen of willen 'zien'.

Het ligt dus voor de hand dat "het geraas" van Serge populair gaat zijn. Dat is geen serieus argument om zijn 'haat' proberen te helpen criminaliseren (via het CGKR). Het verontrust mij ten zeerste dat de heer van den Abeele het volgende schreef:

"...En zijn (Serge's) boodschap is toch iets anders dan de vrijemeningsuiting van een landgenoot".

Nee, dat is NIET iets anders dan de vrije uiting van de mening van 'haat' door een landgenoot. En het is zelfs revelerend, en dus nuttig, van die haat duidelijk te kunnen zien. In wezen verschilt die anti-Vlaamse haat niet van de manifeste haat die sommigen op dit forum regelmatig ten toon spreiden tegenover Amerika, Amerikanen, Bush, etc...

Het probleem hier is niet "Serge', of ook niet Le Soir, zelfs niet het absurde CGKR. Het echte probleem hier is dat er geen echte brede aanhankelijkheid aan vrijmeningsuiting meer heerst in de Vlaamse cultuur (en zelfs ruimer in die van West Europa) van vandaag. En de absurde wetgeving, die dit allemaal mogelijk maakt, is er de directe reflectie van.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>