23 augustus 2008

Mijn klacht is niet 'rechts'

Nicolas Raemdonck meent dat mijn klacht er een is van een 'parate Vlaams nationalist'. Daar moet ik met klem tegen protesteren. Ik ben noch dit, noch behoor ik tot 'bepaalde rechtse middens' (wat dat ook mag betekenen). Ik behoor nergens bij. Mijn klacht gaat over haatproza dat de bedoeling heeft geweld uit te lokken, en is geen klacht 'om op te komen voor de belangen van mijn volk'.

Nicolas Raemdonck schrijft: "Na de zoveelste vileine column over de Vlaamse burger neergepend door het pseudoniem Serge in het Waalse dagblad Le Soir besloot een parate Vlaamse nationalist klacht in te dienen bij het CGKR"
Antwoord: Het betreft geen column, maar twee forums die nu al maanden lopen. Dit ter zijde. Maar vooral: ik ben hoegenaamd geen 'parate Vlaamse nationalist', noch behoor ik tot 'bepaalde rechtse middens' waar u in de eerste alinea meteen naar verwijst. En met mijn klacht wil ik ook niet 'opkomen voor de belangen van mijn volk'. Daar protesteer ik met klem tegen. Ik behoor nergens bij. U stopt mij in een heel bepaalde hoek, waar ik helemaal niet bijhoor, om er uw betoog te kunnen op bouwen. Ik ben vorig jaar met een website en nieuwsbrief 'Nieuw Pierke' begonnen "voor meer democratie en efficiënter bestuur" waar heel verschillende, tegengestelde meningen aan bod komen. Als ik een Vlaams nationalist zou zijn, en behoren tot de 'rechste sympatisanten' (misschien zelfs fervent separatist??) zou ik geen toezeggingen van 20 auteurs en steuners van de opzet gekregen hebben van heel uiteenlopende strekkingen, zoals Frank Thevissen (Nova Civitas), Frank Fleerackers (Verbond der Vlaamse Academici), Rudy Aernoudt (B-Plus en België Anders), Dave Sinardet (Pavia-Groep), Matthias Storme (Denkgroep in de Warande) en Eric Corijn (Vooruitgroep). Om er maar enkele te noemen die ook daadwerkelijk artikels publiceerden op Nieuw Pierke. Daarnaast zijn er bij de auteurs en steuners van de opzet ook mensen die ZOALS IK, niet uitgesproken tot een of andere groepering behoren, of zich inzetten voor directe democratie, of voor 'Work for All'. Naast verschillende artikels op de website met geargumenteerde pleidooien voor meer België, staan er ook artikels die pleiten voor de splitsing van BHV zonder een 'onderhandelde oplossing'. Ik kom met die website niet op 'voor de belangen van mijn volk', maar voor meer democratie. Noch ik, noch de auteurs die bijdragen aan Nieuw Pierke, kunnen dus aanvaarden in één welbepaalde hoek geduwd te worden.

Nicolas Raemdonck schrijft: "Hiermee heb ik uiteraard niet gezegd dat onze parate Vlaming die tegen Serge een klacht heeft ingediend, voorheen anti-multiculturele parabels zou hebben neergeschreven, maar wel dat ik veronderstel dat hij het CGKR niet genegen is."
Antwoord: U hebt het 'uiteraard' niet gezegd, maar insinueert het op die manier toch. U mag lang zoeken, 'anti-multiculturele parabels' (wat dat ook mag betekenen..) zal u van mij niet vinden. U mag natuurlijk gezegd hebben dat u veronderstelt dat ik het CGKR niet genegen ben, maar dat is een goedkope uitspraak die op niets gebaseerd is.

Nicolas Raemdonck schrijft: "Alhoewel de anti-Vlaamse berichtgeving in sommige Brusselse en Waalse media kleinzielig en verwerpelijk is, zou een effectieve (strafrechtelijke) veroordeling slechts leiden tot een verdere communautaire radicalisering.. In de stoutste dromen van Vlaamse separatisten is dit weliswaar een ideaal scenario, maar voor gematigde politici, journalisten en kiezers zou dit een werkelijke grondige hervorming van België (in een confederale staat) in de weg staan. Dit is dus niet de te volgen weg."
Antwoord: ik wil juist proberen de 'communautaire radicalisering' te verminderen. Het gaat er mij niet om met die klacht al of niet het nut van het CGKR te bewijzen, of haar te legitimeren. Dat is hoogstens een mogelijk, maar niet bedoeld neveneffect. Het gaat er mij ook niet om Le Soir strafrechtelijk te laten veroordelen, maar het gaat er mij om dat ze twee forums stopt van iemand die hoopt dat zijn boodschappen zullen aanzetten tot geweld. Die Serge geeft duidelijk zijn doelstelling aan: hij hoopt, door herhaalde 'subliminale' boodschappen tegen "dat fascistisch volk" de wereld in te sturen, dat bij Vlamingen "de stoppen doorslaan". Dat doorslaan "zou men menselijk niet moeten wensen, maar dat is politiek gezien een andere zaak," schrijft hij nog. Hij hoopt dus dat ergens iemand van dat 'fascistisch volk', moegetergd door zijn haat-, leugen- en lasterboodschappen, geweld gaat gebruiken, waardoor hij zijn gelijk zou kunnen bewijzen. Daarom gaat mijn klacht ook over 'het indirect aansporen tot geweld.' Een eventuele veroordeling dicht u wel een al te groot staatsbelang toe, want ze zou 'voor gematigde poltici e.a.' een grondige staatshervorming in de weg staan. Ik kom, als gematigd journalist en uitgever, tot het omgekeerde besluit: iemand die haat zaait met de bedoeling dat er geweld van komt, is een juist een van de bronnen van radicalisering. Als hij dat in een duister hoekje van het internet zou doen, zou ik niet reageren. Maar hij doet het op twee forums van Le Soir, die er maandenlang ook op de voorpagina van hun website reclame voor maakt, en zo al meer dan 32.000 keer gelezen zijn. Een gunstige invloed op al verhitte geesten door, zoals u zelf zegt, jarenlange anti-Vlaamse berichtgeving, kan dat zeker niet hebben.

Sommigen reacties geplaatst bij mijn artikel over de klacht, meenden o.a. dat ik 'in daden' niet voor het vrije woord ben. Iedereen zal het er over eens zijn dat het vrije woord geen vrijbrief is voor laster of eerroof, net zo min als voor de uitgever van Flanders Today om verkeerde informatie te publiceren. Voor mij houdt het vrije woord op als het de -heel uitdrukkelijk uitgesproken - bedoeling heeft geweld uit te lokken, wat hier het geval is. Ik wil dus wel debatteren over tot waar de vrijheid van mening gaat, maar ook hier wil ik er met klem tegen protesteren dat ik ervan beticht wordt geen voorstander te zijn van het vrije woord, omdat ik de grens bij een poging tot het uitlokken van geweld leg.

Nicolas Raemdonck schrijft: "Wie het CGKR wil bestrijden, doet dit bijgevolg alvast via een andere weg, zoals het steunen van het verzoekschrift tot vernietiging van de recente wijziging van de anti-racismewet bij het Constitutioneel Hof."
Antwoord: ik ben een van de mede indieners van dat verzoekschrift. Voor mij heeft dit verzoekschrift niet de bedoeling het CGKR op zich te bestrijden, maar de wet die er aan de basis van ligt. Wijzigt de wet, dan wijzigt ook de opdracht van dat Centrum. Vandaag bestaat het CGKR, en is het een weg om deze man die geweld wil uitlokken te stoppen. Daarmee 'legitimeer' ik niet in het algemeen dat Centrum, maar gebruik ik het als een middel om een bepaald doel te bereiken. Of met de woorden van iemand die ik om raad vroeg - iemand die maar al te goed thuis is in de hele materie, en een prominente verdediger is van het vrije woord - of ik die klacht al of niet bij het CGKR zou indienen, want ik had inderdaad mijn twijfels of mijn klacht niet zou geïnterpreteerd worden zoals nu gedeeltelijk ook gebeurt: "Als dat onding bestaat moet het maar gebruikt worden, zodat we er ofwel nog iets aan hebben ofwel de hypocrisie ervan steeds duidelijker wordt ...." Algemeen gesteld: het verschil tussen een principiële en een pragmatische opstelling. De ene zal de andere dat wel altijd verwijten.

8 Comments:

At 23/8/08 16:43, Anonymous Anoniem said...

"Ik kom met die website niet op 'voor de belangen van mijn volk', maar voor meer democratie."

Misschien moet u als aanklopper bij het CGKR dit citaat van Koenraad Elst eens lezen alvorens hoog op te geven inzake democratie:
"Unfettered freedom of expression is a fundamental precondition for a democracy, because a democratically sovereign citizenry needs to be able to inform itself about the existing spectrum of opinions on any matters that come up for decision-making."

"Hij hoopt dus dat ergens iemand van dat 'fascistisch volk', moegetergd door zijn haat-, leugen- en lasterboodschappen, geweld gaat gebruiken, waardoor hij zijn gelijk zou kunnen bewijzen."

En daar is hij - dankzij u - in geslaagd, want u wil hem, via staatsgeweld, de mond snoeren.

"Sommigen reacties geplaatst bij mijn artikel over de klacht, meenden o.a. dat ik 'in daden' niet voor het vrije woord ben. Iedereen zal het er over eens zijn dat het vrije woord geen vrijbrief is voor laster of eerroof ..."

Als u vindt dat die 'Serge' zich bezondigt aan laster en eerroof, waarom stapt u dan niet naar de rechtbank ipv naar het CGKR?

"Ik wil dus wel debatteren over tot waar de vrijheid van mening gaat, maar ook hier wil ik er met klem tegen protesteren dat ik ervan beticht wordt geen voorstander te zijn van het vrije woord..."

U kan protesteren zoveel u wil. Wie is hier naar de inquisitie gestapt in een poging om iemand met geweld de mond te snoeren? U toch, nietwaar? Is dat voorstander zijn van de vrijheid van meningsuiting? Ik dacht het niet.

 
At 23/8/08 18:51, Anonymous Anoniem said...

1) De auteur zegt dat zijn klacht niet "rechts" zou zijn. Dat is ze inderdaad niet, omdat het in de contemporele westerse cultuur (zowel in Europa als in Noord-Amerika) hoofdzakelijk politiek-links is dat zich in de laatste kwarteeuw inlaat met pogingen om het individuele vrijemeningsuitingsrecht te beknotten, met de manifeste bedoeling van bepaalde 'cultureel-linkse' dogmas buiten dicussie en kritiek te brengen (e.g, islam en immigratiebeleid, 'sociale' toelagen aan niet-burgers, enz..). In de eerste helft van de vorige eeuw werden dergelijke 'fascistische' methodes eerder gebruikt door politiek-rechtse krachten in West Europa, maar vandaag is het 'links' dat zijn ware (ondemocratische) gelaat toont.

2) In zijn eerste paragraaf illustreert de auteur hoe gevangen hij wel zit in het naief-linkse wereldbeeld dat aan de bron ligt van de 'gewone wetten' die vandaag in Belgie het constitutionele vrijemeningsuitingsrecht verkrachten, en dus ook de basis vormen voor een ondemocratische gedachtenpolitie gelijk het CGRK.

Hij schrijft letterlijk:

"...haatproza dat de bedoeling heeft geweld uit te lokken...".

Hoe in godsnaam kan hij - of eender wie - weten wat de "bedoeling" is van 'haatproza'? En wat is "haatproza"? Ik zie haatproza all the time. Als iedereen zo maar selectief kan bepalen welk soort haatproza "bedoeld" is om geweld uit te lokken, en welk proza niet, dan kan iedereen arbitrair zijn tegenstanders voor de inkwisitie slepen. En vermits de inkwisitie de facto in handen is van degenen die aan de macht zijn, dan hebben we geen democratische rechtststaat meer, maar wel een typisch autoritair regime dat zichzelf bestendigt via het criminaliseren van de echte oppositie.

Een eerlijke interpretatie van "geweld uitlokken" vereist een speech in de CONCRETE KONTEKST van feitelijk geweld tijdens of na een betoging bijvoorbeeld. Zoals men dat in recente jaren dikwijls kan zien met vakbonden, anti-globalisten betogingen enz...Men zou dat misschien nog redelijkerwijze kunnen uitbreiden tot EXPLICIETE oproepen tot illegaal fysiek geweld tegen specifieke personen (bijvoorbeeld in een moskee, of in een publicatie).


Maar, proza in een krant dat door iemand als "beledigend" zou kunnen geinterpreteerd worden heeft niets DIRECT te maken met geweld. Wanneer een subjectief begrip als "haatproza" gecriminaliseerd kan worden, dan leven we niet meer in een democratie, maar in een selectieve arbitraire autocratie (met het gevaar van verdere afglijding naar een vorm van totalitarisme). Om een democratie te kunnen behouden moet de bevolking bestaan uit volwassen mensen die tegen een stootje kunnen, i.e. die tolerant genoeg zijn om de onsympathieke meningen van 'andersdenkenden' te kunnen tolereren. Benjamin Franklin wist dat al in de 18de eeuw. De heer Van den Abeele, en het gros van cultureel naief-links Vlaanderen in de 21ste eeuw, weet dat niet meer. Hij heeft duidelijk getoond dat hij geen voorstander is van vrijemingsuiting. Hij kan enkel meningen tolereren die door hem niet als "beledigend" zouden kunnen gezien worden. Met andere woorden hij vertoont geen echte aanhankelijkheid meer voor de 'democratische' constitutie. Maar, de Belgische regering en parlement, evenals delen van de Juridische macht doen dat ook niet meer. Contemporeel 'links Vlaanderen' heeft Eurabia vervoegd en dus tot een Vlaamse realiteit gemaakt.

 
At 23/8/08 20:24, Blogger Nicolas Raemdonck said...

Zalig deze discussie, ik heb bereikt wat ik wilde: namelijk eens een goede discussie.

Voor de rest: "etiketten" zijn bijkomstig, het gaat om de redenatie. Of Vanden Abeele nu nationalist of niet, dat zal mij en mijn artikel een zorg wezen. Wel dat een klacht indienen bij het CGKR zich onderwerpen betekent aan het systeem dat men wil bestrijden.

 
At 23/8/08 20:26, Blogger Nicolas Raemdonck said...

Daarnaast kennen jullie blijkbaar niet een paar elementaire stijlfiguren. Ik grijp de klacht aan van Pierre om verder een stelling te poneren. Dat ik daarbij ruimer ga dan zelf uitgeroepen niet-gebonden zijnde en aan geen enkel politiek gebonden groepering Pierre maar een algemeen punt wil maken, dat gaat er bij bepaalde mensen blijkbaar niet in.

 
At 23/8/08 20:48, Blogger Luc Van Braekel said...

@Nicolas Raemdonck: "Of Vanden Abeele nu nationalist of niet, dat zal mij en mijn artikel een zorg wezen."

Je hebt op de man gespeeld door hem zo te noemen, Nicolas. Ik vind dat allesbehalve ethisch correct.

Wie mensen etiketten opplakt of in hokjes indeelt moet dat ofwel doen op basis van na te trekken feiten, ofwel er zich van onthouden.

De "goede discussie" is wat mij betreft ontsierd door het ad hominem gedoe.

Het "zal jou een zorg wezen", daaruit begrijp ik dat je het niet eens nodig vindt om hem excuses aan te bieden voor jouw lage ad hominem gedoe, en dat je schrijven op een dergelijk niveau blijkbaar normaal vindt.

Ik kan er alleen maar uit besluiten dat wij een andere visie hebben op sommige ethische waarden en normen.

 
At 23/8/08 21:20, Blogger Nicolas Raemdonck said...

Kijk, ik neem werkelijk bezwaar tegen je laatste reactie Luc. Je tracht de zinloosheid van de muggenzifterij van het woord "nationalist" naar een hoger niveau te trekken, waarbij ik lagere ethische woorden zou hanteren.

Dat P. Van den Abeele bezwaar neemt tegen mijn omschrijving als nationalist, is zijn goed recht. Ik vind dit evenwel niet het hoogtepunt van de discussie. Dat u mij nu "ad hominem" argument verwijt is buiten de kwestie. Is iemand een nationalist noemen tegenwoordig een belediging?

Ten slotte de enige term die ik ten aanzien van P. Vanden Abeele hanteerde is "nationalist". Wie het artikel grondig leest, beseft dat "de rechtse middens", stoutste dromen van seperatisten" niet op Van den Abeele persoonlijk slaat, als hij al daar ondervalt, maar gewoon een ruimere houding van een groep bekritiseert.

Dat u mijn ironie niet kan smaken, is uw goed recht. Dat u evenwel beweert dat ik Van den Abeele zelf persoonlijk aanval is ridicuul. Mijn ethische normen zijn even hoog als de uwe, wie weet zelfs hoger.

 
At 23/8/08 21:42, Blogger Luc Van Braekel said...

"Is iemand een nationalist noemen tegenwoordig een belediging?"

Dat hangt af van de persoon in kwestie. Sommigen beschouwen dat als een eretitel, anderen als een belediging.

Maar iemand die zichzelf duidelijk niet als een nationalist beschouwt een nationalist noemen, vind ik van bedenkelijk allooi, vooral als het niet gestaafd wordt door argumenten of feiten. Persoonlijk beschouw ik dat als "ad hominem" en "beledigend", jawel. Zeer zeker.

"Mijn ethische normen zijn even hoog als de uwe, wie weet zelfs hoger."

Ik heb het nergens gehad over "hogere" ethische normen, wel over "andere". Maar nu je het zo overtuigend zegt: inderdaad, jouw ethische normen zijn ongetwijfeld veel hoger dan de mijne. Chapeau!

 
At 23/8/08 22:26, Blogger Nicolas Raemdonck said...

Ach, je toon(tje) zei én zegt wel genoeg zeker, Luc.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>