4 augustus 2008

Het einde van het 4de amendement van de VS Grondwet (Brigant)

Het Department of Homeland Security heeft de richtlijnen moeten vrijgeven die de Amerikaanse douane moet hanteren. De Amerikaanse douane mag ongestoord al uw elektronica onderwerpen aan onderzoek, alle informatie talloze malen kopiëren.

"Federal agents may take a traveler's laptop or other electronic device to an off-site location for an unspecified period of time without any suspicion of wrongdoing, as part of border search policies the Department of Homeland Security recently disclosed.

Also, officials may share copies of the laptop's contents with other agencies and private entities for language translation, data decryption or other reasons, according to the policies, dated July 16 and issued by two DHS agencies, U.S. Customs and Border Protection and U.S. Immigration and Customs Enforcement." (Washington Post).

Wat er op mijn laptop staat is privé en kan soms gevoelige informatie bevatten.

Stel u voor dat u werkt voor een defensiebedrijf zoals EADS, de informatie op uw laptop kan uitermate interessant zijn voor Amerikaanse concurrenten. U ben een journalist die contacten heeft met 'interessante personen' waarvan (en waarover) mogelijk informatie op uw laptop staat. Laptop afstaan voor controle? Ongecontroleerd toestaan dat men uw persoonlijke gegevens gaat kopiëren? Onaanvaardbaar.

Als dat zo zit zal ik zonder enige (of met minimale) elektronica naar de V.S. reizen. Als dat voor 'het werk' is, dan zullen ze hun plan maar moeten trekken in de V.S. . Mogelijk zou Canada in hetzelfde bedje ziek zijn...en de EU? Update: ACTA-voorstel.

Betekent dit het einde van de 4th amendment of the US Constitution?

Labels: , , ,

12 Comments:

At 4/8/08 23:32, Blogger David Vandenberghe said...

Update: Neen, want het 4de amendement beschermt u niet tegen border-searches. Olé!

 
At 4/8/08 23:46, Blogger Marc Vanfraechem said...

bedoel je dat er aan de EU-grenzen, of de Canadese, soortgelijke controles mogelijk zijn zonder dat iemmand daar weet van heeft?

 
At 4/8/08 23:53, Blogger David Vandenberghe said...

Ja of mogelijk al plannen bestaan om soortgelijke controles in te voeren.

 
At 5/8/08 00:14, Blogger Luc Van Braekel said...

Is de Amerikaanse Grondwet überhaupt relevant voor niet-staatsburgers en niet-inwoners?

Ofwel moet je je zorgen maken over de bescherming van de rechten van Amerikaanse staatsburgers, en dan kan je de Grondwet inroepen, maar dan moet je in een artikel voor een Nederlandstalig publiek niet het onderzoeken van "uw" computer als voorbeeld nemen.

Ofwel vind je dergelijke praktijken niet kunnen ongeacht op wie ze worden toegepast (niet-staatsburgers en niet-inwoners), maar dan lijkt de Amerikaanse grondwet mij niet relevant.

Iedereen die de VS binnenkomt ondertekent al op het vliegtuig sowieso een document waarin hij afstand doet van alle rechten, en het al dan niet toegelaten worden tot het grondgebied overlaat aan het goeddunken van ambtenaren die daarover geen verantwoording verschuldigd zijn tegenover diegene die binnenkomt. En, ondanks wat Vincent daarover mag beweren, was dit al lang voor 9/11/2001 zo.

Anderzijds stel ik het nut van die maatregel wel in vraag. De ECHT gevaarlijke of subversieve informatie staat natuurlijk niet op laptops die de grenscontrole passeren, maar wordt via het internet versluisd, desnoods met sterke encryptie zodat ze niet onderschept kan worden.

 
At 5/8/08 00:48, Blogger David Vandenberghe said...

LVB: Ik begrijp uw reactie ergens niet.

Ja, ik achtte het relevant. Ik vond het interessant daar naartoe (4e amendement) te verwijzen zonder onmiddelijk daarop te antwoorden, dat de mensen er eens zelf over zouden nadenken voordat ze het antwoord lezen [nadat ze de rest van het artikel gelezen hadden]. Misschien zal de diepgang van die maatregel beter doordringen en vormt het tegelijk een hint voor diegene die dwepen met de VS G.W. als het allerbeste model ter wereld.

Mijn persoonlijke prioriteit is het inlichten van mensen over deze maatregel. Bij mijn weten zullen het gros van de lezers van IFF geen Amerikaanse Staatsburgers zijn. Ik vond het al erg genoeg voor de Niet-Staatsburgers. Gaat een Engelstalig artikel voor de Amerikaanse Staatsburgers op IFF veel verschil uitmaken? Ze zullen het ondertussen wel al weten zeker?

En wanneer vult men dat document in LVB? In de luchthaven? Op het vliegtuig? (Ja, dat gaat binnenkort veranderen).

 
At 5/8/08 00:57, Blogger David Vandenberghe said...

M.a.w. het onderzoeken van mijn PC als voorbeeld dient als grote waarschuwing voor de Niet-Staatsburgers (zoals wellicht de doorsnee lezer van IFF).

Ik zie het nut van die maatregel ook niet in. Behalve dan een leuke manier om onder het mom van terrorisme tegelijk aan industrial espionage te doen. Blijkbaar heeft men in de EU - mogelijk - gelijkaardige plannen maar dan onder het mom van 'counterfeit'. Ik denk dat de doorsnee IFF-lezer zich ondertussen al zorgen aan het maken zal zijn voor de Amerikaanse Staatsburger.

 
At 5/8/08 04:17, Anonymous Anoniem said...

@ Brigant

1) U heeft het antwoord op uw vraag zelf reeds gegeven in uw 'update'. De Amerikaanse constitutie, inclusief het 4de Amendment, heeft niets te maken met grenscontroles. Die constitutie betreft de organisatie (en relevante beperkingen) van politieke macht (of overheid). Zij heeft enkel 'kracht' op het Amerikaanse grondgebied, en betreft allereerst Amerikaanse nationalen en hun grondrechten. Er bestaat geen grondrecht om met een computer 'ongestoord' over de staatsgrens te mogen stappen, niet voor Amerikanen en ook niet voor gasten of bezoekers.

2) Wanneer men een politiek-nationale grens overschrijdt, dan wordt men automatisch een gast van een ander politiek bestel. Het is nogal normaal dan men zich dan als gast moet houden aan de wetten en regels van het gastland, en dus ook aan de veiligheidsvoorschriften. Niemand wordt verplicht om een gast of bezoeker te worden in een ander land.

3) Over de "nuttigheid" van een dergelijke maatregel kan men natuurlijk eindeloos debateren. En er komen daar vele aspecten bij kijken. Maar, dat is dus in dit geval een kwestie voor Amerikanen, en niet voor gasten, om proberen uit te maken. En het ligt nu al vast dat de richtlijnen van het Department of Homeland Security nog vele 'transformaties' zullen ondergaan in de komende jaren. DHS is de jongste federale bureaucratie en een van de meest bekritiseerde. Het ligt dus voor de hand dat zowel de regering als het parlement er nog veel mee gaan 'jongleren' in de nabije toekomst, om over de impact van potentiele geopolitieke gebeurtenissen nog maar te zwijgen.

4) Industrial espionage wordt niet ondernomen door agenten van de douane of van immigratie controle op luchthavens. Des te minder in de VS waar business veel 'onafhankelijker' is van de overheid dan in de meeste andere landen van de wereld. Ik heb een praktische oplossing. Koop twee laptops, een voor 'thuis' en een voor op reis.

 
At 5/8/08 13:58, Blogger David Vandenberghe said...

De douane-agenten zullen niet aan Industrial espionage doen. Wat ze wel kunnen doen is alle gegevens op uw laptop laten kopiëren voor 'vertaling'. Na vertaling komt dat theoretisch terug naar DHS en is het aan DHS om die gegevens te vernietigen (blijkbaar is er ook geen zekerheid dat die vertaalbedrijven ook geen informatie lekken). Denkt u dat DHS als zij iets 'interessants' vinden - dat niets te maken heeft met terrorisme - niet zal delen met de andere Amerikaanse inlichtingendiensten?

 
At 5/8/08 16:39, Anonymous Anoniem said...

@ Brigant

Ja, ik denk dat uw laatste hypothese een redelijke is, in de zin dat die 'intentie' er wel zou kunnen zijn, althans bij onderdelen van de federale bureaucratie. Maar ik geloof niet dat daar in de praktijk veel van in huis kan komen, tenzij men die job zou 'contracting out' naar de meer efficiente private sector. De US overheidsbureaucratie slaagt er zelfs niet in van te kunnen uitmaken wie van de miljoenen dagelijkse grensoverschrijders het land terug verlaat. Hoe zouden ze concreet al die informatie op laptops kunnen 'registreren'? Dit soort van espionage moet noodzakelijkerwijze een 'selectieve' route volgen.

 
At 5/8/08 17:05, Anonymous Anoniem said...

Voor sommige bedrijven (zoals boven vermeld : EADS enz..) moet men met documenten (al dan niet electronisch) op de baan, die onder een of andere geheimhouding vallen (Nato-secret of hoger).
Hoe gaan ze daar dan mee om?
Kan je eventueel weigeren en je laptop achterlaten in een kluis vooraleer het land binnen te gaan?
Het wordt tijd dat er grenzen getrokken worden aan de "veiligheids"maatregelen van de VS.

 
At 5/8/08 20:27, Blogger David Vandenberghe said...

@Marc Huybrechts:

Business Information komt ter sprake en lijkt officieel 'enige bescherming te genieten' [pagina 4, E(1)]. Ik zou daar niet teveel geloof aan hechten als men externe agentschappen of bedrijven zou inroepen (voor vertaling, bv).

Heeft u een externe harde schijf? Ik heb er eentje van 750GB voor 99€ voor een nood back-up van mijn laptop en een PC (en ik heb meer dan genoeg reserve). Ik heb een beperkt budget, de VS niet. Opslaan en registratie van informatie zal niet moeilijk zijn, bureaucratie eerste klas. Het terugvinden van de persoon die achteraf gezien binnen kwam met 'gevaarlijke informatie' zal ingewikkelder worden maar daarvoor bestaan inlichtingendiensten. Dat is een risico dat men loopt maar je vergeet wel altijd iets te wissen.

Doorzoeken van informatie zal wel lukken. Neemt soms tijd in beslag maar ze zullen het wel kunnen doorzoeken aan de hand van trefwoorden zoals ze nu al doen met andere communicatiemiddelen dmv. ECHELON en andere SIGINT systemen.

Wellicht zal men ook niet iedereen controleren. Ze zullen hierbij ook wel enige profiling technieken hanteren - al dan niet in combinatie met informatie van de inlichtingendiensten. Nu, wellicht zal men zich ook richten op de e-mailinbox, naast de mappen met foto's & documenten.

Om terug EADS al voorbeeld te nemen. Als men in de inbox mailtjes heeft met e-mailadressen richting @EADS of @Airbus of @mil.be, naast een paar mappen informatie over defensieproducten & foto's dan denk ik wel dat een douane-beambte het eens interessant zou vinden om een kopie'tje te maken. Surtout als het niet in het Engels is, kwestie om het boeltje te 'laten vertalen'.
Vinden ze 'encrypted documenten' op uw PC zullen ze het wel 'verdacht genoeg vinden'. Tenzij die beambtes achterlijk zijn.

Klinkt misschien paranoïde, maar liever voorkomen dan genezen.

@anoniem:
Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat men met NATO secret documenten gaat rondlopen, die zullen wel via een beveiligd e-netwerk gegevens kunnen opvragen in de VS.[Ik vermoed dat grotere bedrijven dat op termijn ook zullen doen om te voorkomen dat gevoelige informatie bij een douanecontrole gekopieerd zou worden.] Dan nog zullen die via militaire kanalen reizen en de controles omzeilen. Ik vermoed ook dat een vorm van (diplomatieke?) immuniteit zal gelden voor geheime documentatie van andere overheden.

Ik maak mij voornamelijk zorgen ivm private informatie, broninformatie en business information. Officieel mag men die informatie enkel onderzoeken op zoek naar sporen van 'terrorisme', 'counterfeiting', dingen zoals kinderporno enz. Alleen hecht ik daar niet al veel geloof aan. Er staat in de richtlijnen niets over de weiging van controle. Ik vermoed dat men u dan de toegang kan/zal weigeren tot de VS. Van de verschillende artikels die ik gelezen heb was er nergens sprake van het achterlaten van een laptop pre-entrance.

 
At 11/8/08 21:45, Anonymous Anoniem said...

Hoe zou ik dat omzeilen...

1-Maak een backup van de gevoelige gegevens naar een backup file.

2-genereer een file met random noise en xor die met de file (poepsimpel), het redultaat wordt de nieuwe backupfile.

3- zorg dat de file met de random noise via een alternatieve route naar een bestemming naar de politie staat gestuurd wordt.

4-herhaal het proces met de backup file, xor'en met de noise file, en de backupfile komt terug tevoorschijn.

Onmogelijk van de op deze manier ge-encrypteerde file te ontcijferen, tenzij je de ruis file kunt bemachtigen.

Uwe Hayek.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>