28 augustus 2008

Een vervolg op Bye-bye Belgium in Le Vif

Het weekblad Le Vif publiceert een artikel - op de voorpagina aangekondigd met: 'Vlaanderen: zou een afscheiding wettig zijn?' - dat een 'handleiding' voorstelt ter beoordeling van de 'rechtmatigheid' van de actie dat Vlaanderen zich zou afscheiden van België. Hierbij is het eerbiedigen van de voorwaarden voor een 'rechtvaardige oorlog' een mogelijke denkpiste. Met een foto van Russische tanks in Ossetië. 'Conflicten eindigen dikwijls in bloed,' besluit Le Vif, en voegt eraan toe: "Zelfs de Bye-Bye uitzending van de RTBF durfde niet tot daar gaan." Le Vif dus wel, dat een eenzijdige afscheiding van Vlaanderen associëert met oorlog en bloedvergieten. Waarom wordt Vlaanderen opnieuw gediaboliseerd? Of worden de Franstaligen voorbereid om hun bloed te vergieten? Hoe is dat te stoppen?

In zijn uitgave van vrijdag 22 augustus kondigt het weekblad Le Vif op de voorpagina een artikel aan over "FLANDRE Une sécession serait-elle légale?". Dit hoofdartikel kreeg op blz. 16 de titel "Sécession, mode d'emploi" en de zeer grote ondertitel "Ossétie du Sud, Catalogne, Flandre: quels critères justifieraient une sécession légitime? Le respect des conditions de la 'guerre juste' est une piste à suivre." Het artikel begint dan met een inleiding, waarin uitgelegd wordt dat al in de vijfde eeuw de heilige Augustinus zich boog over de vraag wat een rechtvaardige oorlog is. Later werden er nog meer principes aan deze van Augustinus toegevoegd om te beoordelen of een oorlog gerechtvaardigd is. "En als men eens deze criteria van een rechtvaardige oorlog zou toepassen op afscheidingen, zoals deze van Kosovo?", gaat het magazine verder. "Van Zuid-Ossetië tot Katalonië, van Abkazië tot de Turkse republiek Noord-Cyprus," vindt het magazine het de moeite waard de vraag te stellen, "en ook over Vlaanderen". Hiervoor ging Le Vif te rade bij professor Bruno Coppieters van de Vrije Universiteit Brussel. Deze bestudeerde oorlogen en afscheidingsbewegingen en publiceerde hierover als co-auteur boeken zoals 'Moral Constraints on War: Principles and Cases' (2002) en 'Contextualizing Secession. Normative Studies in a Comparative Perspective' (2003). Le Vif ging hem dus opzoeken om te horen hoe men de principes zou kunnen toepassen wanneer Vlaanderen zich zou afscheiden van België en eenzijdig zijn onafhankelijkheid zou uitroepen.
Lees HIER verder

1 Comments:

At 29/8/08 11:37, Blogger David Vandenberghe said...

De commentaren al gelezen op de website van Le vif?

Trouwens de Just War Theory is niet geschikt voor Secessie. Secessie komt er ter sprake als een voorbeeld, maar op zich vormt de JWT niet het ethische framework en Coppieters weet dat. Le Vif gaat dus uit van een automatisch conflictsituatie.

Er bestaat een aparte morale theorie over secessie. De nationalistische interpretatie invokeert een absoluut recht op zelfbeschikking. Diegene die strikt het Intl legaal kader willen hanteren verwerpen elk recht op secessie tenzij in het kader van dekolonisatie (zoals voorzien door de VN)of dmv/e GW-clausule. Dan zijn er diegene die een 'nieuw' framework hebben uitgebouwd. Secessie dmv/e grondwettelijke clausule, Secessie na referendum (meermaals).

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>