8 augustus 2008

De vuurhaard in Zuid-Ossetië (Brigant)

Het is zover. De Georgische krijgsmacht is Zuid-Ossetië 'binnen gevallen'. Het is een gebied met een 'onafhankelijke regering' die onafhankelijkheid zoekt van Georgië met de bedoeling zich aan te hechten met Noord-Ossetië dat tot Rusland behoort, een sluimerend conflict sinds de val van de USSR. 90% van de Zuid-Ossetische burgers beschikt over de Russische nationaliteit, als beschermingsmaatregel maar ook om te kunnen reizen (visa). Soit, wat volgt is een poging om zeer kort het conflict in Georgië te overlopen.

Verzuurde relaties

De relaties tussen Georgië en Rusland waren al 'niet vriendelijk' door de meer Pro-Westerse koers van Georgië en het geflirt met de NAVO. Rusland moet nu ageren voordat Georgië lid is van de NAVO. Daarnaast kan Rusland een duidelijk 'Kosovo-signaal' zenden richting het Westen. Waarom mag Kosovo wel onafhankelijkheid verklaren en Zuid-Ossetië (& Abkhazië) niet? Extra handig zijn de Zuid-Osseten met een Russisch paspoort waardoor men een tussenkomst kan verklaren als een 'beschermende actie' om Russische Staatsburgers in veiligheid te brengen.

Op papier kan Georgië manu militari niet op tegen Rusland. Ze hebben wel een thuisvoordeel en de nodige motivatie om hun geringe militaire macht te compenseren. Er zijn dan nog geruchten die de ronde doen, er zouden Tsjetsjeense vrijwilligers onderweg zijn naar Zuid-Ossetië. Brutale ventjes en gehard door jaren oorlog, geduchte tegenstanders [Tsjetsjenië is een buur van Georgië]. Russische troepen zijn doorheen de Roki Tunnel getrokken en beschikken nu over een belangrijke directe communicatielijn tussen Rusland en Zuid-Ossetië, deze zal nu stevig in handen zijn. Hadden de Georgiërs deze afgesloten dan zou de Russische logistiek het moeilijker hebben om het zware materieel over te brengen naar het conflictgebied. Enig ander alternatief is het insturen van luchtlandingstroepen en toeval wil dat Rusland over zulke - zeer goed uitgeruste - eenheden beschikt [herinner u de Russische interventie in Kosovo om toch onderdeel te maken van de vredesmacht: luchtlanding op Pristina]. Had men de Roki tunnel (of pas) toch afgesloten dan had men sowieso de woede opgewekt van Rusland.

De Russen hebben ondertussen al een Georgische basis in Vaziani gebombardeerd. Dit was vroeger een Russische basis waar nu Amerikanen opleiding (en advies) geven aan Georgische soldaten. De militaire basis is gelegen 'nabij' de Georgische hoofdstad Tbilisi. Ondertussen zou men alle Georgische weerbare mannen aan het oproepen zijn voor militiedienst om de getallen van de Georgische krijgsmacht te laten aanzwellen, die zal ze nodig hebben als het conflict zou escaleren tot een open oorlog met Rusland. De Georgiërs zouden ook de helft van hun manschappen uit Irak getrokken hebben.

(Kommersant)


Bovenstaande kaart geeft - ruwweg- de posities weer van Russische eenheden in de regio. De eenheden rond 'Marac' (Zuidelijke gedeelte, de zware concentratie) is in het grensgebied met Georgië. Merk op dat deze kaart ook de posities weergeeft van Russische eenheden in Georgië (de inzet, linksonder) terwijl deze normaal al zijn teruggetrokken. [Indicatief dat deze kaart wellicht al iets verouderd is].

Volgens Kommersant zou er een staakt-het-vuren zijn nadat Russische tanks Tskhinvali (de Zuid-Ossetische hoofdstad) zijn binnengetrokken. Natuurlijk is er 'live coverage' op Russia Today met een eerder Pro-Russisch inzicht. Veel blah blah over Russische burgers die Rusland moet gaan beschermen in de regio na een 'agressieve' oorlog ontketend door Georgië. Theoretisch gezien is Georgië de soevereiniteit van haar grondgebied aan het herstellen, zoals Rusland dat deed met Tsjetsjenië. De Times maakt ook melding van een Russische incursie.

De oliepijplijnen op Georgisch grondgebied.

Wat met de BTC-pijplijn? Het is opvallend dat enkele dagen geleden de BTC-pijplijn werd opgeblazen in Turkije, een aanval toegeschreven aan de PKK. Er zijn twee alternatieve lijnen, de 'Northern Route' door Rusland (en Tsjetsjenië) en de Baku-Supsa lijn die pas in Juni 2008 terug in gebruik werd genomen.


Mocht Rusland erin slagen om Georgië terug onder controle te brengen dan beschikt ze wel over één van de belangrijkste oliepijplijnknooppunten in de Kaukasus. Een oorlog met Georgië is economisch mogelijk niet opportuun, maar Georgië terug in het gareel roepen wel. Die oliepijplijnen vormen ook de incentive voor het Westen om te reageren, om de situatie te bedaren.

Vragen, Vragen, Vragen.

Vraag is nu hoe die incursie te vertalen. 'Agressieve oorlog' zonder 'VN-mandaat' of 'Defensieve actie' die moreel 'aanvaardbaar' kan zijn. Hoe gaan de VS en de EU, de VN reageren? Zijn er slachtoffers gevallen bij het Russische bombardement op Vaziani? Is er een connectie met de oliepijpleidingen?

Labels: , ,

27 Comments:

At 8/8/08 21:56, Blogger David Vandenberghe said...

Correctie: Alle 2000 Georgische soldaten in Irak worden teruggetrokken.

 
At 8/8/08 23:00, Blogger Marc Vanfraechem said...

Schitterend vind ik deze analyse. Ik zal eens kijken of onze kranten morgenvroeg ook iets dergelijks hebben ;-)

 
At 9/8/08 00:16, Anonymous Anoniem said...

"Theoretisch gezien is Georgië de soevereiniteit van haar grondgebied aan het herstellen, zoals Rusland dat deed met Tsjetsjenië. "

Zoals Servie dat deed in Bosnie en vooral in Kosovo.
Georgie heeft zich damaals onafhankelijk verklaard van het GOS en moet nu gewoon accepteren dat delen van het land zich onafhankelijk van hen verklaren.Maar nee,die delen zijn katholiek en overig Georgie overwegend moslim en net als in de balkan oorlog kiezen wij zelf islamatiseerders weer partij voor de moslim zijde.Russia go on!!!!

 
At 9/8/08 01:24, Blogger Unknown said...

"Maar nee,die delen zijn katholiek en overig Georgie overwegend moslim"

?
Volgens mij is de bevolking van Georgië overwegend Georgisch-Orthodox.

 
At 9/8/08 01:45, Anonymous Anoniem said...

plaats wel even de juiste kaartjes van de juiste gebieden erbij, dit lijkt nergens op...
Veel Russische blabla...en die Sjakie Saakashdebieli maar blaten dat ze zich verdedigen tegen de russische agressie...en wie heeft dan die gruwelijke misdragingen van het Georgische leger jegens de dappere Zuid-Ossetiers op z'n geweten...?? Zuid-Ossetische dorp met overwegend Osseten etnisch zuiveren...Tis gewoon pure genocide wat Saakashvili en onze zeeuwse Sandra Roelofs daar bedrijven...!!! Alletwee gelijk oppakken en een enkeltje naar Scheveningen!

 
At 9/8/08 13:44, Anonymous Anoniem said...

Rusland speelt zelf een gevaarlijk spel. De onafhankelijkheid van Zuid-Ossetië steunen zou een vonk zijn in de hele Kaukasus: Tsjestjenie zou zich weer roeren, de verschillende volkeren in de Russische deelstaat Dagestan (Joegoslavië in het exponent) zouden wakker worden enzovoort...

Het lijkt me er eerder op dat Rusland het status quo wil behalen. Georgië de controle ontnemen van Zuid-Ossetië, dat gebied defacto onafhankelijk laten maar niet officieel, controle verwerven over de pijpleiding die juist ten zuiden van Zuid-Ossetië loopt en zijn macht in het gebied benadrukken.

 
At 9/8/08 14:20, Blogger David Vandenberghe said...

De Kaukasus is niet meteen mijn ding. Ik probeer de huidige situatie kort te analyseren met ruwe geopolitieke methoden en de instromende nieuwsberichtgeving.

Genocide? Georgische MLRS 122mm raketartillerie die het vuur openden bij het begin van het offensief. Burgerslachtoffers zullen wellicht gevallen zijn, maar de Russen zullen geen haar beter zijn. Genocide is een gemakkelijke aanklacht en convenient excuus waarover er momenteel gewoon onvoldoende informatie over bestaat om te bevestigen of verwerpen.

Willie: Bij mijn weten zijn de Osseten overwegend Orthodoxen met een minderheid Soennieten. Het zou niet om een 'religieus' conflict gaan maar een 'zuiver' etnisch conflict. Osseten zouden etnisch gezien meer verwantschap hebben met Iraniërs terwijl Georgiërs 'echte' Kaukasiërs zouden zijn.

Het is trouwens Stalin ('De Georgiër') die de twee Ossetische gebieden van elkaar scheidde. Ergens is het verstaanbaar dat de Osseten liever terug aansluiting wensen bij Noord-Ossetië [irrendentisme], maar ik ga mij daar niet verder over uitspreken want ik weet te weinig over de conflictgeschiedenis.

Waar het weeral op neerkomt is dat er geen internationaal framework is voor secessie, irrendentisme en de problematiek van de quasi-states. Het is tijd om eens een nieuwe regeling af te spreken. Momenteel bestaat er geen recht op secessie, tenzij in geval van dekolonisering maar het hangt af van 'internationale aanhang' & timing. Zomaar een referendum organiseren is 'niet geldig' noch internationaal aanvaard. Het is allemaal te afhankelijk van Internationale goeie wil en geluk.

Metallist: Wat is er verkeerd met de kaarten?

-De eerste kaart is bij mijn weten Zuid-Ossetië, bron is het ICG (zie appendix B onderstaande link). Een meer gedetailleerde map kan men weervinden in Appendix C & D.

-De tweede is een verouderde kaart voor het Russische militair district van de Noordelijke Kaukasus. Het gebied met het meest 'zuidelijk' gelegen eenheden is Dagestan, daar links en in Noordelijke richting van heb je troepenconcentraties in Tsjetsjenië. Daarboven is het Stavropol Krai. Links daarvan meer richting Georgische grens is Noord-Ossetië (waar dit zwarte vlag staat, links van 'Marac'). Ik vind momenteel geen recentere.

- Derde kaart geeft gewoon de oliepijplijnen weer. Mijn recentere kaarten (Diplomatie N°30 geven hetzelfde weer, naast spoorlijn & gaspijplijnen). De Baku-Supsa lijn loopt trouwens heel nabij Gori terwijl de BTC net onder Tbilisi loopt.

Voor diegene die tijd hebben en interesse: ICG heeft een document over het conflict:
http://www.crisisgroup.org/library/documents/europe/caucasus/183_georgia_s_south_ossetia_conflict_make_haste_slowly.pdf

Ik heb nog kaarten maar die mag ik niet vrijgeven wegens copyright.

Extra nieuws:
Bolsini,Vaziani en Marneuli luchtmachtbasissen/vliegvelden werden gebombardeerd door de Russen. De haven van Poti heeft er ook van langs gekregen naast Gori (launching point voor het Georgische offensief) & Khelchua.

 
At 9/8/08 14:27, Blogger David Vandenberghe said...

Nicolas: De onafhankelijkheid van Zuid-Ossetië steunen is in contradictio met het geval Tsjetsjenië. Zuid-Ossetisch irrendentisme ondersteunen niet, het zijn toch voor 90% 'Russen'.

Status quo behalen lijkt mij het minimum. Nieuwe grenzen opleggen lijkt mij het meest waarschijnlijk maar dan zal men tegelijk Abkhazië moeten bespreken.

De maximale optie is de verovering van Georgië maar dat is Internationaal onaanvaardbaar. Alleen, wie gaat er tussenbeide komen? De VS die al 2 oorlogen aan het uitvechten is en een oogje moet houden op minstens 3 andere conflictzones (Korea, Israël, Venezuela). De EU in crisis met een gebrekkige force projection? China?
Als ze voldoende arrogantie in zich hebben trekken ze naar Tbilisi en toppelen ze Saakashvili waardoor ze Georgië terug in het gareel brengen.

 
At 9/8/08 15:05, Blogger David Vandenberghe said...

Volgens Russia Today hebben de Abkhaziërs een offensief gestart tegen Georgië in de Kodori gorge regio.

http://www.russiatoday.ru/news/news/28706

Mediabriefing Russische Kolonel-Generaal Nogovitsin op RussiaToday:
http://www.russiatoday.ru/news/news/28702/video

Georgiërs claimen 10 Russische gevechtsvliegtuigen neergeschoten. Russen bevestigen verlies van 2 toestellen: Su-25 [beelden lijken een Su-25UB weer te geven - Euronews] en één Tu-22.
http://finchannel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=17878&Itemid=13

 
At 9/8/08 15:38, Blogger Filip van Laenen said...

Ik zou toch even willen opmerken dat het de Russen helemaal niet te doen is om de onafhankelijkheid van Zuid-Ossetië, maar wel een annexatie van dat gebied bij de Russische Federatie. Of moet ik nu werkelijk geloven dat na de Zuid-Ossetische afscheuring uit Georgië Noord-Ossetië uit de Russische Federatie zal mogen stappen om één Ossetië te vormen? Ik heb nog geen enkele, maar dan ook geen enkele journalist door ook maar met één woord over horen reppen.

 
At 9/8/08 15:42, Blogger David Vandenberghe said...

'tuurlijk gaat het om de annexatie van Zuid-Ossetië...maar alle journalisten zullen in Peking zitten of op vakantie.

 
At 9/8/08 15:43, Blogger David Vandenberghe said...

Marc Vanfraechem: De duiding bij De Tijd lijkt mij wel in orde.
http://www.tijd.be/nieuws/buitenland/Achtergrond__Rusland_valt_Georgie_binnen.7908056-439.art

 
At 10/8/08 15:57, Anonymous Anoniem said...

Zelf zouden we graag een onafhankelijk Vlaanderen hebben, maar als de Osseten vrijheid willen: ho maar!, dan eerst goed luisteren naar Uncle Sam, en beleefd knikken als hij 'no'zegt.

Frans V.

 
At 10/8/08 21:34, Blogger David Vandenberghe said...

Waarom scheurt Noord-Ossetië zich dan niet af van Rusland? 't gaat hier niet om onafhankelijkheid maar irrendentisme.

 
At 11/8/08 00:28, Anonymous Anoniem said...

@ Frans V.

1) Er ligt zonder twijfel een zeer complexe geschiedenis achter de oorlog vandaag in Georgia. En daar ga ik zeker niet aan beginnen nu. Oppervlakkig lijkt het allemaal simpel, i.e. het authoritaire regime van Rusland is bezig met een 'onafhankelijk' buurland binnen te rijven of te bezetten. Waarschijnlijk enkel gedeeltelijk, om de romp-republiek Georgie later te kunnen 'controleren' of in het gareel te laten lopen. De echte boodschap van deze invasie is eigenlijk gericht aan Ukraine, dat veel belangrijker is en dat ook terug in het gareel moet komen. Maar kom, dit soort bedenkingen is allemaal verloren aan een ideologisch-verdwaasde met aangekweekte Amerika-haat zoals u....

2) Het is niettemin merkwaardig dat er vandaag veel 'Vlaamse nationalisten' rondlopen zoals u, die volkomen incapabel zijn om de wereld een beetje objectief te kunnen bekijken. Rusland, het 'grootste' (geografisch) land in de wereld, bezet een klein buurland. En uw commentaar omvat brabbeltaal over "goed luisteren naar Uncle Sam en beleefd knikken"?!. Het is waar, toen de Amerikanen Belgie eventjes bezet hebben (u lag toen zonder twijfel nog 'in de rode kolen') om de nazis te verjagen, toen hebben ze tijdelijk eventjes wat "vrijheid" en democratie gebracht naar den Belgique. En die 'vrijheid' hebben de Belgen gretig aangegrepen om uw soort van kleinzielige nakomelingen te kweken.

3) Of de "Osseten" vrijheid zouden willen, dat weet ik niet zo onmiddelijk. Er bestaat wel enige onduidelijkheid over wie of wat "osseten" eigenlijk zijn. Maar, kunt u mij 1 voorbeeld geven uit de mensengeschiedenis van een Russische invasie die ergens "vrijheid" zou gebracht hebben? Ge moet er niet te hard over nadenken, hoor, want met uw intellectuele 'kwaliteiten' (gebaseerd op uw vorige oneliner commentaar) zou uw hoofd kunnen ontploffen van de inspanning.....

 
At 11/8/08 10:50, Anonymous Anoniem said...

²marc huybrechts

U lijkt God de Vader wel, zoals U alles weet, en met het voordeel op God de Vader, dat U spreekt. Waarom zou ik nog moeten denken als U onder ons bent, ik kan hooguit belachelijke menselijke standpunten innemen. Ik ben maar een kleinzielige nakomeling van een onwaardig geslacht. Maar voortaan luister ik naar Uw Woord, en dat van Uw zoon Vincent......
in stille aanbidding, en moge je alle dagen America blessen en endorsen, en ik nooit meer parroteren!

Frans V

 
At 11/8/08 12:01, Anonymous Anoniem said...

Amerika is met een K

 
At 11/8/08 17:19, Blogger David Vandenberghe said...

Voeg de Nabucco gaspijplijn -project- toe. Reden genoeg om te vechten over de politieke controle van Georgië.

http://en.wikipedia.org/wiki/Nabucco_Pipeline

Nog steeds geen berichtgeving over een mogelijke militaire reactie van de EU noch de VS om Georgië te beschermen.

 
At 11/8/08 18:12, Anonymous Anoniem said...

@ Frans V

1) Ik heb 3 verschillende ideeen ontwikkeld in 3 verschillende paragrafen. In de laatste stond er zelfs een heel specifieke vraag (om uw historisch besef te testen), en daar is natuurlijk geen antwoord op gekomen. Het was dus, zoals verwacht, te 'moeilijk' voor u.

2) Wat er wel is terug gekomen van u dat is irrelevante brabbeltaal over God-de-Vader etc... En u denkt dat u "menselijke standpunten" zou innemen? Wat een onnozele bewering! Mensen hebben toch een verstand. Een "menselijk" standpunt moet dus bij definitie een BEREDENEERD standpunt zijn. Maar van redenering valt er bij u helemaal niets te merken. U zijt gewoon iemand die wat komt schelden op uw haat-subject dat men u al geruime tijd heeft voorgehouden. Dus, u komt wat napraten of 'parroteren'. Papegaaien (parrots) kunnen dat ook. Maar met "menselijke standpunten" heeft dit niets te maken. U zou uw onberedeneerde oneliners beter "papegaaien-standpunten" kunnen noemen.

 
At 11/8/08 19:20, Anonymous Anoniem said...

@marc huybrechts

Je hebt helemaal gelijk.

Frans V.

 
At 11/8/08 20:33, Blogger David Vandenberghe said...

Voorlopig vervolgartikel:

http://d-vdb.blogspot.com/2008/08/russen-trekken-senaki-binnen.html

voorlopig niet noemenswaardig om hier te plaatsen. Ik vertrek normaal op vakantie...als de mensen van Aviapartner dat zouden toestaan.

 
At 14/8/08 21:57, Anonymous Anoniem said...

Als de argumenten op zijn, kiest de zot het narrenpak. Is het niet Frans?

 
At 16/8/08 15:45, Anonymous Anoniem said...

@marc huybrechts

Sorry ik heb Europa onderschat. hoorde net op de Duitse TV dat Angela Merkel op zeer bepaalde punten de ingreep van Rusland steunt. Blijkbaar zijn we niet de handpopjes van de VS, zoals ik dacht. Ook Frankrijk gaat er meer en meer van uit dat Zuid-Ossetië aansprak mag maken op onafhankelijkheid. Ik heb te vlug geoordeeld.

Frans V.

 
At 16/8/08 17:37, Anonymous Anoniem said...

@Frans V

Ik denk dat Europa al een tijd schippert tussen de twee invloedsferen: USA en Rusland. Sinds Rusland niet communistisch meer is, en een soort wild-liberale koers volgt met plotse en onvoorspelbare staatinmenging, tracht Europa een soort tussenweg te volgen. Ik denk dat het meer en meer de roeping is van Europa om een socialistische koers te voeren, beetje naar het scandinavisch model, dat een extreem liberalisme vermijdt, evenzeer als een niet gecorrigeerd liberalisme.

hubert

 
At 16/8/08 17:50, Anonymous Anoniem said...

laatste regel moet zijn:
dat een extreem socialisme vermijdt, evenzeer als een niet gecorrigeerd liberalisme.

hubert

 
At 16/8/08 18:50, Anonymous Anoniem said...

@Frans V.

Dat Zuid-Ossetië recht heeft op onafhankelijkheid is volgens de meeste waarnemers aldaar duidelijk.Maar dat het Rusland ook toevallig goed uitkomt, zal ook niemand ontgaan. Dat de president van Georgië een zware inschattingsfout heeft begaan door op het ogenblik dat hij dacht dat de kust vrij was orde op zaken in deze vijandige provincie te willen stellen, is ook duidelijk. Maar wat betekent onafhankelijkheid onder Russische voogdij, niets toch? De dingen liggen in de Balkan altijd moeilijk.

Gurevitsj

 
At 20/8/08 15:44, Blogger David Vandenberghe said...

Ik spreek mij niet uit over het morale onafhankelijkheidsrecht van Z-Ossetië. Tot dusver heb ik geen weet van enige veranderingen in het VN-systeem dat de onafhankelijkheid zou 'legaal' toestaan, tenzij men erkenning heeft als kolonie.

Persoonlijk denk ik dat de Russen helemaal niet wakker liggen van de Zuid-Ossetische secessie maar gewoon wraak willen voor Kosovo en Georgië in het gareel roepen. Ossetië en Abkhazië zijn excuses (pour s'en servir).

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>