1 augustus 2008

Bart de Wever geeft duiding aan de Franstaligen (Brigant)

Franstaligen in Vlaanderen zijn geen Francophones de Flandre mais in Vlaanderen, ze moeten zich aanpassen zoals iedere migrant. Logisch, normaal...ik ga ook niet in het Nederlands blijven praten als ik verhuis naar Wallonië & waar de Franse (Franstalige) gemeenschap de baas is.

Bart De Wever was uitgenodigd voor het radioprogramma Matin Première, daar deed hij de uitspraken die in Le Soir en het RTBF-journaal terecht kwamen. De uitzending van het radio-interview Matin Première kan men hier terugvinden in een podcast.

"Quant à Bruxelles, « ville historiquement flamande qu'on a francophonisée », c'est là que se trouve « l'identité belge qu'on a inventée au XIXe siècle », estime-t-il. Et « puisque c'est l'enfant de la Belgique, je pense que les deux parents doivent s'en occuper », a-t-il dit à propos de la Flandre et de la Wallonie, refusant de reconnaître la Région bruxelloise comme région à part entière." (Le Soir). Ik dacht juist dat ik op het RTBF-nieuws van 19u30 hoorde dat BdW zei dat Bruxelles een région à part entière was.

Na het verslag over dat interview reageerde de RTBF meteen met een reportage over de 'onzin van Bart De Wever over Brussel'. Bart De Wever had het over een slecht bestuurd gewest, een geschiedkundige fout die nooit had mogen bestaan. De responsreportage van de RTBF ging over de economie, dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest economisch 'winstgevend is' en dat er vele Vlamingen werken van buiten Brussel met als aanvulling een persoon die stelt dat Brussel een internationale merknaam is met als finishing touch Rudy Aernoudt die op de proppen kwam met het non-nieuws dat er in Vlaanderen enkele dubieuze contracten werden uitbesteed [rapport van het rekenhof?]. Feitelijk allemaal antwoorden naast de kwestie. Toen ik het allemaal bekeek spookte het in mijn hoofd...goed luisterend naar mijn hersenkronkels hoorde ik gefluister: Radio Milles Collines.

Om 18u45 was er wel een interessante reportage, au quotidien, op RTBF. Over de Flamands de France - Best of - Spéciale Chtis. Had men daar nu eens een extrait gegeven tijdens het Journaal...dan had ik misschien minder het gevoel van RMC.

Labels: , , ,

11 Comments:

At 2/8/08 20:19, Blogger Philippe Van den Abeele said...

wat een idiote kletspraat van BDW. De franstaligen moeten zich zelfs nog meer aanpassen dan de 'turken en marokkanen" waar hij naar verwees. Al gehoord dat het TAK betoogt in een synagoge om de bijbel niet in het Hebreeuws maar 'in het Vlaams' te lezen (of heet het Talmoed wat ze er lezen?), of in een moskee om de Koran niet meer in het arabisch te lezen? Wel betogingen tegen Franse preken of tegen 'exploration du monde'. Hij had beter verwezen naar de Vlamingen die zich wel aanpassen in Wallonië, ipv naar gastarbeiders. Of moeten volgens hem de Franstaligen straks ook een verblijfsvergunning of een paspoort hebben om in Vlaanderen te leven?

 
At 2/8/08 23:17, Blogger Marc Vanfraechem said...

Dat heeft Bart De Wever wel degelijk gedaan, verwijzen naar Vlamingen die zich ginds hebben aangepast.'Par milliers' zei hij zelfs, als ik mij goed herinner.
Overigens: waren die Vlamingen die werk zochten in Wallonië dan volgens uw definitie geen gastarbeiders? of welke term stelt u dan voor in de plaats?

 
At 3/8/08 01:09, Anonymous Anoniem said...

Het gaat altijd over de Vlamingen die zich moeten verantwoorden!

 
At 3/8/08 12:54, Blogger Philippe Van den Abeele said...

@ Marc Vanfraechem

Als Bart De Wever verwezen heeft naar Vlamingen die zich 'Par milliers' aangepast hebben in Wallonië, is dit een correcte vergelijking. Waarom het daar niet bij laten? Er de Turken en Marokkanen als vergelijking bijhalen vind ik geen goede/juiste/gepaste vergelijking. Die zijn hier begonnen als gastarbeiders, in de zin van tijdelijk gedachte import van buitenlandse goedkope arbeidskrachten, die een arbeidsvergunning nodig hadden, en per 'contingent' ingevoerd werden. Daarom zijn volgens mij de Vlamingen die vroeger werk zochten in Wallonië geen gastarbeiders, ze bleven binnen hun land. Je kan ze voor mijn part wel zo noemen natuurlijk, als je het begrip 'gastarbeider' oneigenlijk gebruikt en veel ruimer dan hiervoor gaat formuleren. Die 'Turken en Marokkanen' waren oorspronkelijk zelfs geen migranten, waarmee hij de vergelijking maakt, want de bedoeling was dat ze hier tijdelijk naartoe kwamen. Migranten kiezen definitief voor een nieuw leven ergens anders. Met de gezinsherenigingen verandert de 'gastarbeider' natuurlijk steeds meer tot 'migrant'. Dat is niet het punt. Wel dat het een vergelijking is die geen steek houdt, de Franstaligen in Vlaanderen te vergelijken, zowel met migranten als met Turken en Marokkanen (Volgens DS zou hij gezegd hebben: "Er zijn wel migranten die zich moeten aanpassen, dat vragen we ook aan Marokkanen en Turken."). En dit kan natuurlijk ook weer dienen voor Le Soir & Co om het op te nemen in hun mantram van voorbeelden van Vlaamse intollerantie en fanatisme, als we onze 'landgenoten' nu al vergelijken met 'migranten', e.a. die niet eens deel uitmaken van de Europese Unie. Zelfs vanuit het standpunt van een onafhankelijk Vlaanderen zijn de Franstaligen toch nog geen migranten, gezien het vrij verkeer van personen. Vandaag beschouwen we een verhuis van het ene naar het andere land in de EU toch niet meer als 'migratie'? (Dat kan je natuurlijk ook weer veel ruimer definiëren...). Het is inhoudelijk volgens mij dus een foute vergelijking, maar ook taktisch dom: het brengt geen enkel eigen voordeel bij in een onderhandeling, maar irriteert alleen de andere partij. Dus schaadt het alleen maar je onderhandelingspositie. Tenzij het BDW daarom te doen is natuurlijk, de onderhandelingen bemoeilijken. Dan is het geslaagd. De bestuurstaal in Vlaanderen is Nederlands, daar kan BDW terecht op wijzen (staat zelfs in de Belgische grondwet). Maar mijn punt was niet migranten of Marokkanen, wel de grote intollerantie tegenover Franstaligen voor wat ze doen in hun privé leven, vergeleken met de tollerantie tegenover andere talen en groepen in Vlaanderen. Daar is de historisch verantwoorde verdediging van de 'eigen taal' toch wel iets te ver doorgeschoten naar onverdraagzaamheid, meen ik.

 
At 3/8/08 16:03, Blogger David Vandenberghe said...

@Philippe Van den Abeele:

Ik denk dat het de bedoeling van BdW was om duidelijk te maken dat men niet zomaar zonder boeh of bah, zonder enig respect op het grondgebied kan komen wonen van een andere gemeenschap zonder te integreren. Integratie waarbij de minimale vereiste - la moindre des politesses- het leren en hanteren is van de lokale taal, op vrijwillige basis. In Vlaanderen is dat Nederlands.

Wat BdW vertolkt is de stelling dat er geen Belgen zijn, maar dat België uit verschillende gemeenschappen (naties) bestaat waarvoor men respect moet voor hebben. Respect, zoals wanneer een Nederlander die naar Frankrijk emigreert zich in de Franse gewoontes & cultuur (en dus ook taal) zich integreert. België is geen land maar een multinationale Staat, beetje zoals de EU. De vergelijking met 'migranten' is misschien verkeerd maar werkt nog altijd als duiding.

Redelijk wat Franstaligen snappen niet waarom ze in Vlaanderen in het Nederlands zouden moeten leven. Voor hen is zoiets belachelijks,'Ze bleven binnen hun land' en 'we zijn toch allemaal belgen', 'Het gebruik van taal is GW-vrij'. Wat zich dan meestal zal vertalen in koppigheid om zich niet te integreren als men in Vlaanderen komt wonen, dat de Vlamingen maar aan hen moeten aanpassen en zo kom je in het roulement van de verfransing. Als je daartegen dan ageert dan spookt de term 'verdrukking' in hun hoofde, terwijl zij juist verantwoordelijk zijn voor de 'Vlaamse' Defensieve handelingen.

Het is niet alsof we voortaan boetes gaan uitschrijven of een algemeen verbod invoeren op het gebruik van het Frans in Vlaanderen. Wel gaat moet/mag men de nodige incentives geven om hen aan te sporen zich te integreren, want nog redelijk wat Franstaligen weigeren dat op vrijwillige basis te doen.
_____
Basisregel:
LA MOINDRE DES POLITESSES is dat Franstaligen die in Vlaanderen - op het grondgebied van de Vlaamse Gemeenschap/Natie - komen wonen voor lange duur dat ze zich Integreren door de lokale TAAL te leren en ook te hanteren in hun omgang met hun omgeving.

Dat heeft niets te maken met het private leven of onverdraagzaamheid. Het heeft te maken met elementaire beleefdheid en respect.

Ik werp mijn voeten bij u thuis toch ook niet op uw tafel, zoals ik verwacht dat u dat niet zou doen bij mij thuis.
____

Vlamingen die verhuizen naar Wallonnië, daarvan verwachten wij dat ze Frans praten en zich ginds integreren. Wij verwachten hetzelfde van de Franstaligen die in Vlaanderen komen wonen. Als dat niet gaat of één gemeenschap veegt daar zijn voeten aan...dan moet men niet verstomt staan dat de communautair gewrevel is en dat de boel in elkaar gaat stuiken.

 
At 4/8/08 09:37, Anonymous Anoniem said...

ik ben een franstalig (sorry Meneer De Wever) van de vlaamse rand, en voor al de belangrijke dingen (gemeente, shopping, buren) spreek ik nederlands, maar in mijn privé leven het is verschillend.
Ik versta niet de racism van meneer "De Wever". Zijn de vlamingen van Geldenaken en Bevekom of Edingen Migranten?
Voor mij niet

 
At 4/8/08 10:59, Blogger David Vandenberghe said...

In uw privé leven spreekt u wat u wil. BdW - zoals ik het begrijp - verwacht van U dat U in die Vlaamse gemeente in het Nederlands praat wanneer U uw aankopen gaat doen of praat met de inboorlingen, en zeker met de administratie tenzij die taalfaciliteiten moet aanbieden.

Edingen en Bevekom misschien niet, bij mijn weten waren dat vroeger Nederlandstalige gemeentes. :p.
Anders zijn ze dat wel en verwachten wij dat ze zich integreren zoals 'andere allochtonen' als ze van plan zijn daar langdurig te wonen.

 
At 4/8/08 11:29, Anonymous Anoniem said...

Hier in Gent zijn er een aantal pubs waar het personeel vrijwel uitsluitend Engels praat.Ook enkele Italiaanse restaurants waar de baas alleen italiaans en wat gebroken Frans praat. Wie maakt daar een punt van, mij niet gezien in elk geval....

Lord Sandwich

 
At 4/8/08 20:17, Blogger David Vandenberghe said...

Foley's?

Ja, maar dat is omdat er geen verfransingsgevaar schuilt in Gent. In Halle Vilvoorde wel, hoe meer verfransing hoe groter de druk zal worden voor een uitbreiding van taalfaciliteiten/tweetalig taalgebied/BHG. Aan de kust maakt men ook minder problemen van als men in een andere taal keuvelt.

 
At 5/8/08 13:24, Anonymous Anoniem said...

Philippe,
ik vind de vergelijking van BDW didactisch zeer goed gekozen, om tweeërlei reden:
- in de Franstalig publieke opinie leeft nog altijd onverdroten het idee dat we 1 land zijn. In een Federale staat met exclusieve bevoegdheden is dat niet zo. Op taalgebied o.m. is er een duidelijke grens, en zijn we 2 landen (of 3 of 4 zo u wil (+ Brussel, + Duitsaligen)).
- in diezelfde Franstalige opinie is men unisono - ongelooflijk unisono - tegen het toekennen van taalrechten voor Turken of Marokkanen owv hun grote aantallen in bepaalde gemeenten. "Want zij zijn niet van het land". Laat staan dat ze zouden kunnen eisen dat er bepaalde gemeenten van 'land' zouden kunnen veranderen, bv via referendum. Dit is een krachtig argument tegen de afscheidings/annexatie eisen die Franstaligen nochtans wel zélf stellen in Vlaanderen.

De vergelijking is helder, en speelt om een duidelijke manier veelgehoorde argumenten weg.

Ook binnen de EU wordt de mobiliteit van personen als migratiestroom beschouwd, en zijn er beperkingen, opheffingen van beperkingen en sleutels. Migratie is gewoon een feitelijkheid; je bekijkt het te semantisch.

 
At 6/8/08 20:14, Blogger marc tiefenthal said...

op het blog tieftalen vind je een andere invalshoek, vanaf morgen donderdag, rond 10 u of zo. Mille collines? il ne faut pas planer, sans compter les collines. Combien y a-t-il à Brussel?

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>