12 juli 2008

Faciliteitengemeenten: Franse vertaling 'op verzoek'

De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bevestigt nogmaals de interpretatie van de faciliteiten zoals bepaald in de 'rondzendbrieven Peeters'. Zo nu ook het Grondwettelijk Hof: de akten die de sociale huisvestingsmaatschappijen uitreiken moeten slechts "op verzoek van de kandidaat huurders of huurders in het Frans worden gesteld."

Van Franstalige politici hoort men soms de opmerking dat de arresten van de Nederlandstalige kamers van de Raad van State tendensieus zijn, gezien ze politiek te 'Vlaamse' uitgangspunten hanteren (of een opmerking van die strekking). Dat kan men van het Grondwettelijk hof niet beweren, want het is één enkel rechtscollege, met evenveel Nederlandstalige als Franstalige rechters. Voor het arrest waarbij zij het beroep verwierp van de Franse Gemeenschapsregering in verband met de 'bereidheid om Nederlands te leren' om een sociale woning te mogen huren was ze in voltallige zitting. Het Hof stelt hierin dat de schriftelijke en mondelinge contacten met kandidaat-huurders of huurders gevestigd in de faciliteitengemeenten in het Frans verlopen "als deze daarom verzoeken".
Lees HIER verder

1 Comments:

At 13/7/08 16:35, Blogger David Vandenberghe said...

Eigenlijk wel lastig dat je op een andere blog het vervolg van het artikel moet gaan lezen.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>