29 juli 2008

Faciliteiten afschaffen: ruim onvoldoende

De burgemeester van Ronse wil de faciliteiten afschaffen. Een van de redenen: de gemeente kan geen deel uitmaken van een grotere politiezone. Door de faciliteiten bestaat er bijvoorbeeld nog de gemeente Herstappe, met nog geen honderd inwoners. Er zijn dus goede redenen om de faciliteiten af te schaffen, om meteen ook het aantal Belgische gemeenten te reduceren van 589 naar maximum 196. Dan zijn ook de provincies overbodig.

De burgemeester van Ronse, Luc Dupont (CD&V) schreef op 11 juli een brief naar eerste minister Leterme, met de vraag om de faciliteiten in zijn gemeente af te schaffen. Er zouden een 15% Franstaligen zijn in Ronse. De faciliteiten zijn volgens hem een dure zaak, "ze hebben de gemeente belet te fusioneren met andere gemeenten of een grote politiezone te vormen. Er is een grote instroom van Franstalige Brusselaars van allochtone afkomst die zich er vestigen, aangetrokken door het Franstalig onderwijs, dat onvoldoende voorbereidt op humaniorastudies in het Nederlands. Het gevolg is dat velen, bij gebrek aan voldoende kennis van het Nederlands geen diploma halen en hier geen werk vinden. Het werkloosheidscijfers met 11% is trouwens om die reden één van de hoogste van Vlaanderen."

(Terzijde: Twee VLD'ers uit Ronse kregen een goedkope manier om aan dorpspolitiek te doen met een opiniestuk in De Standaard van zaterdag 25 juli, als antwoord op het voorstel van de CD&V burgemeester. Ze moesten wel toegeven dat "de rooms-rode lokale minderheid een punt heeft wanneer zij de aanwezigheid van de taalfaciliteiten naar voor schuift als rem - of zelfs eerder wielklem - op de sociaal-economische ontwikkeling van onze stad." Maar, vervolgen ze: "Zij ontpopt zich hiermee echter ook tot een fervent beoefenaar van de populairste bezigheid in de huidige Belgische politiek: de zwartepiet doorschuiven... Ronse lijdt onder de faciliteiten. Kennis van het Nederlands is noodzakelijk opdat nieuwkomers hun draai hier zouden vinden." Ze doen enkele voorstellen: een lokale jobbeurs organiseren, luisteren naar de verzuchtingen van de plaatselijke ondernemers en werkzoekenden. Dat verandert natuurlijk niets aan de boodschap van de burgemeester, die op de kern van het probleem wijst: vooreerst gebrek aan schaalgrootte en ook het aanzuigen van Franstalige allochtonen die door het volgen van het Franstalig onderwijs, een van de slechtste in Europa, nu ook nog zorgen voor een grotere werkloosheid.)
Lees HIER verder

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>