12 juli 2008

Eénieder zijn overwinning...(Brigant)

Na de 'gifles flamandes' kwamen de Franstalige kaakslagen - de repraisailles. De hetze tegen de Wooncode, de hetze rondom de omzendbrief Peeters en de niet-benoeming van drie Franstalige randburgemeesters. Van 10 tot 12 Juli 2008 mochten de Franstaligen wederkerende mokerslagen incasseren.

Het Grondwettelijke Hof heeft gesproken (arrest), de Vlaamse Wooncode is niet discriminerend maar in de taalfaciliteitengemeenten kan men geen Nederlandstalige taalkennis vereisen - logisch ook. Dat was het heugelijke nieuws van 10 Juli 2008. De Franstaligen zijn ook blij 'want het verstevigt de taalfaciliteiten' en het '(her)bevestigt het speciale statuut van de taalfaciliteitengemeenten'. Raar, want de taalfaciliteitengemeenten stonden niet ter discussie.

Heden ten dage, den 12e Juli 2008, nog meer heugelijk nieuws maar deze keer van de Raad van State (arrest). De Omzendbrief Peeters is de enige legale interpretatie van de taalwetgeving in het Vlaamse Gewest. Welke Franstalige spin gaat men nu uitvoeren om victorie te kraaien? Ik ken drie randburgemeesters die nu - duidelijk- in hun ongelijk werden gesteld.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>