8 juli 2008

De Gucht is tegen democratie

In een interview met Karel De Gucht zaterdag j.l. toont deze zich een tegenstander van de democratie, gezien de kiezer alleen mag stemmen als het de gevestigde particratie goed uitkomt.

In zijn interview in De Standaard zaterdag 5 juli deed volgende uitspraak enkele Franstalige politici geïrriteerd reageren:
"Ten tweede zijn de Franstaligen vorig jaar aan de onderhandelingen begonnen met de idee dat ze gewoon neen zouden blijven zeggen. 'En als wij neen blijven zeggen, zal dat probleem zich wel vanzelf oplossen', is de redenering. Daar zit een grove denkfout in. Het Belgische systeem is gebaseerd op twee gemeenschappen, de Nederlandstalige en de Franstalige, met checks and balances voor de bescherming van de Franstalige minderheid. De Franstaligen interpreteren dat als een soort vetorecht. Het systeem kan niet functioneren als de minderheid vindt dat zij gewoon op alles een vetorecht heeft. In een democratie heeft ook een meerderheid haar rechten. Op termijn zal de wet van het getal altijd doorwegen." De Gucht zou er de logische conclusie moeten uit trekken dat het systeem nu al niet meer functioneert, want de stemming van de splitsing van BHV met een gewone meerderheid van Vlaamse stemmen is een perfect legale zaak, gezien deze materie niet onder de speciale wetten valt waarbij er een meerderheid in elke taalgroep moet zijn. Lees HIER verder

4 Comments:

At 8/7/08 23:44, Blogger Marc Vanfraechem said...

En met oppertjeef Dehaene komt vrijzinnige Karel hier won-der-wel overeen: deze Dehaene verklaarde ooit dat zijn afgewezen "Grondwet" vervangen moest worden door een tekst die zó onduidelijk was dat niemand er iets van zou verstaan. Mooi totalitair standpunt van deze gezellige dikkerd.
Ik schreef hier eerder een commentaar bij een artikel uit De Standaard:
Voor een anti-democratische politicus als De Gucht is de mening van de Europese burger natuurlijk van geen tel. In De Standaard zegt hij dat zowel de toetreding van Turkije, als de "Europese Grondwet" er moéten en zullen komen. Niet eens argumenten die hemzelf intellectueel belachelijk maken schuwt onze man: Luxemburg, met zijn ocharme 220.000 kiezers heeft "ja" gezegd (en dat was geen massaal ja, het verschil tussen ja en neen bedroeg een goeie 28.000 stemmen!), en dat volstaat om door te gaan met de grondwet.
Karel moet goede maatjes zijn met die andere anti-democraat Juncker: "Si c'est oui, nous dirons donc : on poursuit ; si c'est non, nous dirons : on continue !"

Volledige toenmalige commentaar hier.

 
At 9/7/08 01:30, Anonymous Anoniem said...

Waarom zeg je nou 'dikkerd'? Dat doet niet terzake!

On topic: Kan iemand me uitleggen hoe Belgie ooit weer stabiel wordt?

 
At 9/7/08 11:03, Anonymous Anoniem said...

Goed gezegd.
Die hypocriet van een De Gucht heeft een populist als Jean Marie Dedecker wel zolang in zijn VLD gehouden als het hem electoraal goed uitkwam. Destijds zag hij daar geen democratische graten in.
Oh ja, er zijn nog steeds populisten in de Open-VLD. Getuige de opportunistische voorstellen van windvaan Quickeldinges m.b.t. koppelverkoop nu blijkt dat de nieuwe i-Phone hier duurder zal zijn dan elders.
Karel en co. stamp die populist van een Quick nu maar vlug buiten. Dit is je verdomde democratische plicht, ahum.

 
At 9/7/08 11:14, Blogger Marc Vanfraechem said...

@anonymous: iemand die mij als burger zo grof beledigt als Dehaene deed heeft recht op een mooi en accuraat complimentje.
Maar om op uw vraag te antwoorden: je m'en fous comme de l'an quarante ;-)

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>