16 juli 2008

Confederale chaos

Nog zijn onderhandelingen niet begonnen over een of ander 'confederaal' systeem, of het is al een babylonische spraakverwarring. Als Vlaamse onderhandelaars spreken over een confederatie, bedoelen ze meer bevoegheden voor de DEELstaten binnen het federaal België. Franstalige politici bedoelen met 'confederatie' heel simpel een vetorecht bij elke federale bevoegdheid. Zoals in een confederatie, maar met behoud van al hun verworven rechten, transferts inbegrepen. Bij een volgende onderhandelingsronde is correct woordgebruik dus geen verwaarloosbaar detail. Alleen al vandaag in De Standaard kon men minstens 15 keer de woorden confederatie/confederaal in een juridisch verkeerde betekenis lezen. Maar zelfs bij correct taalgebruik zijn deze onderhandelingen tot mislukken gedoemd als er totaal tegengestelde eisen worden gesteld die elkaar volledig uitsluiten.

Een confederale staat is een contradictio in terminis. Het is of een (al of niet federale) staat, of een confederatie van onafhankelijke staten. Volgens de definitie is een confederatie “een associatie van autonome staten die haar oorsprong vindt in een internationaal verdrag, niet in een grondwet, zij het dat in een later stadium een grondwet kan worden vastgesteld. In een confederaal systeem behoudt elke deelnemende staat zijn volle soevereiniteit hetgeen impliceert dat beslissingen bij unanimiteit moeten worden genomen - en elke staat dus een vetorecht heeft – en, bovendien, dat de vastgestelde regelen niet onmiddellijk doorwerken in de interne rechtsorde van de Staten maar door hen moet worden “gerecipieerd”. (L. Favoeu, et al., Droit constitutionnel, Dalloz, 4e uitgave, 2001, p.369.) De soevereiniteit van de Staten wordt overigens in die mate geëerbiedigd dat elk van hen de confederatie kan verlaten wanneer hem dat schikt.” Vincent de Coorebyter, algemeen directeur van het Crisp (Centre de recherche et d’information socio-politiques) resumeert het heel kort: "In een confederatie bestaat er een echt veto." (Le Soir, 24 juni '08). Alleen al vandaag in De Standaard kon men minstens 15 keer de woorden confederatie/confederaal in de verkeerde betekenis lezen. Een bloemlezing:
Lees HIER verder

1 Comments:

At 17/7/08 10:55, Anonymous Anoniem said...

Volgens mij komt de huidige Babylonische spraakverwarring met betrekking tot het begrip "confederaal" de meeste spelers goed uit.
Ooit was er zo'n spraakverwarring over het begrip "faciliteiten". We weten ondertussen wel welke interpretatie het gehaald heeft, namelijk "eeuwigdurend" en "voor elke nieuwe aangekomene van toepassing". Dat ze de toepassing van die faciliteiten telkens opnieuw moeten aanvragen, is slechts een schrale troost.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>