3 juni 2008

Nog meer voorstellen voor 'gebiedsroof'

Een professor economie aan de UCL vindt dat BHV moet gesplitst worden. Daar hoort wel iets tegenover te staan natuurlijk: een zeer forse uitbreiding van Brussel tot een 'stedelijke gemeenschap' die paritair bestuurd wordt, en een corridor ergens 'in de omgeving van het Zoniënwoud' naar Wallonië. Als de Vlamingen deze en andere, gelijkaardige voorstellen onaanvaardbaar vinden, "dan is een scheiding veruit te verkiezen boven de huidige verrottingsstrategie". Daar heeft hij wellicht helemaal gelijk in. Tegenvoorstel: een onverwijlde goedkeuring van de splitsing van BHV met als tegenprestatie een ruil van gewestelijke en gemeenschapsbevoegdheden tussen Brussel en Vlaanderen. Lees HIER verder

6 Comments:

At 3/6/08 17:57, Blogger David Vandenberghe said...

"In het Brussels Gewest heeft 56% van de bevolking buitenlandse roots en geen Belgo-Belgische referenties. Meer dan een kwart heeft geen Belgische nationaliteit. Zouden ze die efficiëntere oplossing niet verkiezen, waarbij zij niet meer voor een valse keuze worden gesteld van ‘Vlaming’ of ‘Franstalige’? Zouden ze het niet prima vinden dat het grondgebonden beleid van en voor hun stad in een ruimere context door een van de twee Belgische gewesten gebeurt? Men kan het hen eens vragen, in plaats van het FDF de wet te laten dicteren."

Enkel als men het BHG zou ontbinden en in de plaats een stadsgewest Brussel komt. Stadsgewest is geen 'Gewest' maar gewoon een samenvoegen van de 19 gemeentes onder één stadsbestuur dat valt onder administratieve controle van Vlaanderen in een tweetalig taalgebied. (Beetje zoals de Duitstalige gemeenschap in het Waals Gewest).

Zoals te verwachten: de Franstalige vlucht vooruit. Destijds moesten ze niets weten van een tweetaligheid van Vlaanderen, het was ééntalig of niets. Het is nu uitbreiding Brussel om een potentiële continue territoriale eenheid te vormen of niets. Dat ze daarbij de territoriale integriteit van Vlaanderen opblazen kan hen niet schelen.

 
At 3/6/08 18:20, Blogger Philippe Van den Abeele said...

mijn voorstel gaatr inderdaad in de zin van een 'stadsgewest':
Vlaanderen en de Franse Gemeenschap dragen al hun gemeenschapsbevoegdheden over aan Brussel. In ruil hiervoor draagt Brussel (een deel van) zijn huidige gewestelijke bevoegdheden over aan het Vlaams Gewest. ‘Brussel’ is de fusie van de huidige 19 gemeenten tot één stad, met districtsraden. De 17 regionale en pararegionale instellingen worden in de diensten van de stad geintegreerd, alsook het bestuurlijk arrondissement, de Vlaamse, Franse en Gemeenschappelijke Commissies. Dit nieuwe Brussel beschikt dan over alle bevoegdheden om zijn culturele en persoonsgebonden aangelegenheden te regelen binnen de tweetalige stad (of drietalige, met Engels), bestuurd door gemeenteraadsleden, een burgemeester en schepenen. Miljoenensteden als Londen, Parijs en Berlijn, tevens hoofdsteden, hebben geen 5 ministers en 3 staatssecretarissen, en worden geleid door een ‘simpele’ burgemeester. Het heet niet meer Brussels Gewest, maar Stad Brussel."

 
At 3/6/08 18:46, Blogger David Vandenberghe said...

Het heet dan misschien Stad Brussel maar feitelijk vorm je een volwaardig Brussels Gewest. Goede manier voor Vlaanderen om het te verliezen en dan mag je erop rekenen dat het meer zal zijn dan louter Brussel.

 
At 3/6/08 18:50, Blogger Philippe Van den Abeele said...

geen volwaardig gewest, wel een volwaardige gemeenschap, gezien de gewestbevoegheden naar Vlaanderen gaan

 
At 3/6/08 22:24, Blogger David Vandenberghe said...

Hmm, juist. Alleen ik verzet mij tegen de vorming van een 'Brusselse gemeenschap'. Er bestaat geen Brusselse gemeenschap, zoals er geen Antwerpse gemeenschap of een Brugse bestaat. Het blijft een tweetalig taalgebied dus de Franstalige gemeenschap mag er tewerk gaan, al dan niet in samenwerking met de Vlaamse gemeenschap, dat is al voldoende.

 
At 7/6/08 17:22, Anonymous Anoniem said...

Brussel is zelf verantwoordelijk voor zijn "carcan" in Vlaanderen door zijn pretentie om een derde gewest te willen zijn. Het heeft zichzelf de das omgedaan en moet nu niet om gebiedsuitbreiding komen smeken. Dit is trouwens de oorzaak dat BHV gronwettelijk moet gesplitst worden (dat kan zonder enige compensatie). Anders moet Brussel als tweetalige stad opgenomen worden in Vlaanderen. Aan hen de keuze; trouwens andere keuzen in een Belgisch kader zijn er niet volgens mij.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>