8 mei 2008

BHV, een pissing contest over politieke deterrence (Brigant)

Poging om de crisis rond BHV rationeel te kaderen.

Yves Leterme moest van de Franstaligen de premier worden van Alle Belgen, niet van Vlaanderen en niet van de CD&V. Nu klagen ze dat de Premier geen controle heeft over het Vlaams Kartel.

De Franstaligen hebben een poging ondernomen om hun 'deterrence' te herstellen door te stoppen met dwars te liggen over BHV (door middel van belangenconflicten). Een manoeuver waarvan ze maar al te best wisten dat de Vlaamse partijen geen andere optie hadden dan het parlementaire parcours te volgen. Slim gezien want dan kan men dit voorstellen als een 'agressie', een slag in het gezicht om de Staatshervorming of Leterme I te kelderen? Leterme I kelderen is niet meteen in hun eigen belang want het is vooral de Franstaligen te doen over socio-economische maatregelen. De Staatshervorming kelderen komt neer op de val van Leterme I. Neen, de bedoeling is hun machtsverlies van 7 November te herstellen door de Vlamingen tegen hun eigen belangen in te laten ageren onder het mom van 'communautaire vrede'.

De Franstaligen hebben geen belang bij een splitsing van BHV, zeker niet zonder toegevingen. De Vlaamse partijen hebben meestal geen belang bij de niet-splitsing van BHV want dan verliezen ze hun hele electorale geloofwaardigheid. Het resultaat is een Chicken Game. Een Chicken Game ingezet door de Franstaligen door het verwachtingspatroon te doorbreken en de Vlamingen de kans geven om BHV parlementair verder te behandelen.

Het verklaart mogelijk de ogenschijnlijke scizofrenie Leterme - Vlaams Kartel. Leterme zit in een positie waarbij hij de regering moet laten stand houden, terwijl zijn eigenste partij ogenschijnlijk Leterme I in 'gevaar bracht'.

Het Vlaams Kartel bleef consistent doortrekken door de stemming niet te weigeren maar zegt tegelijk wel dat ze liever een onderhandelde oplossing heeft, terwijl Leterme de Premier was van alle Belgen.

Het is een resultaat van het premierschap van Leterme en de verkiezingsbelofte gemaakt door Leterme in naam van het Vlaams Kartel: Staatshervorming & Splitsing BHV. Meer nog, het is een resultaat van de beslissing van Leterme om in een regering te trekken zonder eerst BHV te splitsen. Indicatief dat men van plan is 'te onderhandelen over BHV', onderhandelen doet men als er ruimte is voor toegevingen langs beide zijdes...afwezige ruimte.

Over scizofrenie gesproken, de SP.a weet niet van welk hout ze pijlen moet maken en zelf al heeft ze pijlen in voorraad kan ze niet consequent & consistent vuren.
OpenVLD speelt een dubbelspel door stelselmatig te duwen in de richting van onderhandelingen en aldus tot toegevingen. Hiermee valt ze de geloofwaardigheid van het Vlaamse kartel aan en tegelijk verstevigt ze op Belgisch niveau haar positie door steun bij de MR te zoeken.

Wat is het voorlopig resultaat? BHV zal wellicht aan het einde van de normale debatten ter sprake komen, eerst de 'socio-economische thematiek' die 'belangrijker' is behandelen. De Franstaligen gaan tijd winnen om morgen een belangenconflict in te roepen vanuit Brussel dat 120 dagen respijt geeft aan Leterme I.

De deterrence van de Franstaligen lijkt geenzins herstelt te zijn door hun handelingen, uiteindelijk zullen ze toch terug moeten hervallen tot het verwachtingspatroon. De reden hiervoor is rationeel en zou duidelijk moeten zijn: De Franstaligen bluften op een ongeloofwaardige manier.

De val van Leterme I lost de socio-economische problemen niet op 'in Belgiƫ' die wellicht nog meer druk zullen veroorzaken in "armere milieu's" (lees in hun kieskringen). De val van Leterme I betekent niet het einde van BHV. De val van Leterme I kon aanleiding geven tot ongrondwettelijke federale verkiezingen, waardoor een vuurtje omslaat in een zware brand. De Franstaligen kunnen blijven moeilijk doen in de hoop iets uit de brand te slepen, wellicht zal men iets uit de brand weten te slepen door de verhuis van BHV naar de tweede fase van de Staatshervorming. Zonder een splitsing van BHV kan Leterme I alleen maar vallen.

Indien de Vlaamse partijen werkelijk menen dat de splitsing van BHV hun volste recht is, dat men hiervoor geen prijs moet betalen. Dan moet BHV VOOR de 2e fase van de Staatshervorming opgelost worden, anders zal men wellicht een prijs betalen. Het probleem is dat men wellicht niet zal op zoek gaan naar de forcing desondanks de machtspositie.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>