10 december 2007

Naar een Federaal of Vlaams Agentschap voor Militaire aanbestedingen & Defensie industrie? (Brigant)

Er lijkt mij een noodzaak te bestaan voor een Agentschap die zich toespitst op de materiaalaanbesteding van Defensie en de vertegenwoordiging van de Defensie/veiligheidsinsdustrie (export), een centralisatiepunt van informatie & documentatie waarbij men de transparantie in de mate van het mogelijke zou maximaliseren. Daarom de titel: Naar een Federaal of Vlaams Agentschap voor Militaire aanbestedingen & Defensie industrie? . Met de mogelijke acroniemen FAMADI of VADI.

Zo'n agentschap zou een Federaal agentschap kunnen worden mits permanente vertegenwoordiging van de Gewesten.

Een eerste doelstelling is om een onafhankelijke en effectieve controle systeem op te stellen voor defensie aanbestedingen. Diensten van de inspectie van Financiën, het rekenhof, materiaalaanbesteding en evaluatie van defensie zou men onder één agentschap centraliseren, onder het gezag van één directeur die niet afhankelijk is van één federale ministerie maar van een triumviraat (FOD Financiën, Buitenlandse Zaken en Defensie.) naast een inbreng van de Gewesten. Dit laatste is uitermate belangrijk om de neutraliteit van het agentschap te kunnen waarborgen.

Tweede doelstelling is het ondersteunen van de Defensie-industrie aanwezig in de twee hoofdgewesten en een zekere mate van commercialisering van evaluatiediensten van Defensie ( onafhankelijk testen van militair materiaal, afleveren van onafhankelijke attesten). Hiervoor is de inbreng van de Gewesten mede nodig.

Derde doelstelling is de economische promotie van de gewestelijke defensie-industrie en meer gewestelijke inbreng in het billijk verdelen van de economische compensaties. Naast het in het oog houden van de Europese Defense Agency (EDA) en haar doelstellingen.

Vierde doelstelling is de transparantie opdrijven door het publiceren van de relevante berichten uit het 'bulletin der aanbestedingen' en bijhorende documentatie. Publiceren van rapporten over export, parlementaire documenten, enz. Evaluatie van materiaalprojecten, verbeteren van persrelaties door meer informatie te verspreiden & beschikbaar maken.

Indien dit niet op Federaal niveau kan, zou het best zijn mocht de Vlaamse regering een gelijkaardig agentschap zou oprichten die de 'wereld' zou informeren van FOD Defensie aanbestedingen, informeren over de wapenexport, de defensie-industrie bijstaan door overkoepling en economische promotie. Verzekeren van een billijk deel van de economische compensaties. Een agentschap dat ook een oogje in het zeil zal moeten houden op het Europese vlak: EDA en het gemeenschappelijk buitenlands- & veiligheidsbeleid.

Soort combinatie van FMV en FOI, met parlementaire informatie & documentatie zoals op de website van de Nederlandse defensie en EDA.
Eigenlijk een soort NIID, beter geschikt als Vlaams agentschap misschien.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>