25 november 2007

Schaap in wolfskleren, tijd voor een wolf in schaapskleren (Brigant)

Vlaanderen is lange tijd een schaap geweest, uitzonderlijk droeg ze de pels van een wolf. Het is hoogtijd dat Vlaanderen van gedaante wisselt. Tijd dat ze een wolf wordt, al dan niet soms gekleed met een Schaapswollen frak.

Het Vlaams Parlement zou bij hoogdringendheid een wetsvoorstel moeten goedkeuren om de Directe Democratie (referenda) in te voeren voor materies waarvoor de Vlaamse gewestregering en de Vlaamse gemeenschapsregering bevoegd zijn. Het initiatief tot referendum moet kunnen vanuit de burgerbevolking en vanuit een parlementair initiatief. Over de modaliteiten van het burgerinitiatief zal ik me nu niet uitspreken. Voor een parlementair initiatief zou ik pleiten voor een initiatief gedragen door 1/4de van het Vlaams parlement met parlementairen uit minstens 2 parlementaire fracties. Het laatste element is een beperkend element zodat één parlementaire fractie het parlementaire proces niet kan lamleggen door een barrage aan referenda goed te keuren. Dit systeem geeft de burger de mogelijkheid om actief en democratisch in te grijpen in het parlementaire gebeuren, kloof tussen burger en politiek dichten. Gaande van interne aangelegenheden tot medebeslissing in federale en buitenlandse aangelegenheden (ratificaties, bv).

Vlaanderen moet nog initiatieven nemen om de druk te kunnen leggen bij de Federale regering en bij de andere deelregeringen. Zoals met de Belgische Staatsschuld dat aan bod kwam in een artikel op LVB.net: Vlaanderen en de Belgische Staatsschuld.

Duimschroeven bouwen, daarna de BHG; Waalse; Franse gemeenschaps-; Franstalige;
Belgische en Europese duimen erin!

Labels: , ,

16 Comments:

At 26/11/07 00:50, Blogger Karel Jansens said...

Ik blijf erbij dat ge met een zware denkfout zit: Dat namelijk de Vlaamse politici, omdat ze Vlaams zijn, intrinsiek anders -- en derhalve meer libertarisch -- denken dan de Waalse of de Belgische.

Vlaanderen vandaag is even particratisch en in essentie even clientelistisch as Wallonie en Belgie. De Vlaamse politieke klasse heeft geen erg libertarisme in zich.

Zoals de kaarten nu liggen, zal een onafhankelijk Vlaanderen voor de burger -- excuseer: de onderdaan -- er principieel niet anders uitzien dan Belgie, met hoogstens een tijdelijke dip in de belastingdruk. Maar vergis u niet: de Vlaamse politikasters zullen die dip niet lang laten voortbestaan, niet wanneer ze de kans hebben om meer regime-afhankelijk, bezitsloos kiesvee te creeren met het geld dat voorheen naar Wallonie ging. Geen enkele partij -- ook niet, zeker gelet op haar recente koers, LDD -- is hierop een uitzondering.

Ik vrees dat Jefferson's gevleugeld woord op onze tijd van toepassing is: Het wordt hoog tijd om de vrijheidsboom weer eens grondig te bemesten...

 
At 26/11/07 01:22, Blogger David Vandenberghe said...

Ik verwacht van LDD om zo'n voorstellen in te dienen. Vlaamse politici, zelfverklaarde democraten, hebben ook principes en moeten ook hun schijn van 'democratisch gehalte' houden.

JMDD weet wel hoe hij zoiets zou kunnen verwoorden en desnoods een hetze te lanceren waarbij de druk van de publieke opinie zich zou opbouwen.

Het is een kwestie om de drempel te verkopen zodanig dat politici er geen dreiging in zien. Sommigen zullen zich koest moeten houden.

Merk op dat ik niet spreek over een onafhankelijk Vlaanderen. Het gaat hier om hefbomen om de machtspositie van Vlaanderen binnen het Belgisch stelsel te versterken. Directe democratie zou een alternatief moeten vormen voor de particratie.

26/11/07 01:21

 
At 26/11/07 01:34, Blogger Karel Jansens said...

LDD is blijkbaar (schijnbaar?) heel druk bezig om zich Belgicistisch "salonfaehig" te maken, niet echt de goede openingszet om zichzelf als geloofwaardig kampioen van de directe democratie op te werpen...

En waarom zouden de particraten (en dat zijn tot nader order _alle_ politici, in Vlaanderen, Brussel, Wallonie en Belgie) zich interesseren voor directe democratie? Het enige resultaat daarvan zou zijn dat hun inkomen gaat verminderen.

Alsof een werknemer naar zijn baas zou trekken met een mooi uitgewerkte en sluitende presentatie waarin hij ontegensprekelijk zijn eigen overbodigheid in het bedrijf aantoont.Zelfs Jean-Marie is niet zo zot...

 
At 26/11/07 10:51, Blogger David Vandenberghe said...

Wat zou dat impact hebben op hun inkomen? Verloning zal hetzelfde blijven en het is niet alsof de parlementaire democratie vervangen gaat worden door directe democratie, dat is nog te moeilijk.

 
At 26/11/07 11:32, Blogger Karel Jansens said...

1. Belgie is helemaal geen "parlementaire democratie", anders dan naar de loutere vorm. Belgie is een oligarchie van partijvoorzitters en een "petite cercle" (expres in 't Frans!) van intimi.

2. Ga eens na hoeveel het middle- tot topmanagement van de Belgische politieke kaste binnenrijft aan rechtstreekse en onrechtstreekse verloningen, en hoeveel daarvan zou overblijven indien Belgie opeens wel een democratie (parlementair dan wel anderszins) zou worden.

Het is niet omdat Belgie zou ophouden te bestaan, dat er een spontane creatie van totaal andere Vlaamse politici zou passeren, noch dat de bestaande Vlaamse politici opeens een collectieve aanval van geweten zouden krijgen. Tenzij er een politieke "Ausradierung" komt, zullen dezelfde dieven die Belgie nu regeren, Vlaanderen overnemen.

Er is maar één reden waarom niet alle Vlaamse politiekers secessionist zijn, en die is dat ze in een onafhankelijk Vlaanderen er niet aan kunnen ontsnappen om de koek met het Vlaams Belang te moeten delen.

 
At 26/11/07 12:27, Anonymous Anoniem said...

"petit cercle", Karel, niet "petite cercle". Typisch: de Vlaming kent zijn talen niet meer ...

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cercle_%28homonymie%29

 
At 26/11/07 15:28, Blogger Karel Jansens said...

En dan nu het inhoudelijke commentaar:

...

...

Ah.

 
At 26/11/07 20:16, Blogger David Vandenberghe said...

1. Euhm, Ik ben bezig over het Vlaams parlement...referenda in Vlaanderen...niet in Belgique.
Verschillende bestuursniveau!

2. Nogmaals, wat zou een referendum de verloning van parlementairen aantasten? Het vervangt niet het parlement noch enige andere beleidsfuncties!

"Het is niet omdat Belgie zou ophouden te bestaan, dat er een spontane creatie van totaal andere Vlaamse politici zou passeren, noch dat de bestaande Vlaamse politici opeens een collectieve aanval van geweten zouden krijgen."

Daar gaat het hier helemaal niet om, dit artikel gaat erom Vlaanderen met de 'tanden' te bewapenen met rechtsgeldige blokkades en het hanteren van machtsposities. Directe democratie kan hiervoor gebruikt worden, in beperkte mate. Dingen zoals in het artikel op LVB zijn praktischer.

Nogmaals, dit gaat niet om directe democratie om secessie te bekomen. Het is één van de mogelijke middelen om politieke blokkades op te werpen.

 
At 26/11/07 21:42, Blogger Karel Jansens said...

We zijn twee verschillende discussies aan het voeren, denk ik.

Laat ik beginnen met te stellen dat ik volledig akkoord ben met uw initiele voorstellen -- ik zou, als aanhanger van de libertarische beginselen, ook moeilijk anders kunnen.

Anderzijds stel ik mij ernstige vragen bij de daadwerkelijke realizeerbaarheid van uw voorstellen, omwille van de redenen die ik in mijn eerdere reacties heb opgegeven: Het particratische keurslijf, het ermee samenhangende clientelisme dat voor politici een gemakkelijk alternatief voor echte democratie is gebleken, het platvloerse opportunisme-om-het-geldelijke-smeer dat de Belgische politiek maakt tot wat ze is, en tenslotte het feit dat de Vlaamse politici allemaal uit de "Belgische school" komen.

Om die redenen twijfel ik of uw voorstellen zelfs nog ooit op een ernstige wijze zullen ingediend worden in het Vlaamse parlement, laat staan goedgekeurd. Politieke drukkingsmiddelen of niet...

 
At 26/11/07 22:50, Blogger David Vandenberghe said...

Wie niet waagt, niet wint. De toekomst zal dat moeten duidelijk maken. Uiteindelijk moeten er ook wel mensen zijn met een politiek geweten. Vereist enkel een meerderheid.

 
At 26/11/07 23:23, Blogger Karel Jansens said...

Prof Matthias Storme is een goed voorbeeld van wat er partijpolitiek in Belgie en Vlaanderen gebeurt met mensen met een politiek geweten...

Ik neem aan dat iedereen nog genoeg andere voorbeelden kan geven.

 
At 27/11/07 01:51, Blogger David Vandenberghe said...

Laatste keer dat ik heb gekeken was Professor Storme geen politicus.

Het knagend geweten dat ik zoek moet spoken in de hersenpan van een homo politicus met een parlementaire zetel...in het Vlaams parlement, liefst van een 'koshere' partij kwestie van niet in de vuilbak te belanden onder 'Cordon Sanitaire'.

Hmmm, Voodoo iemand?

 
At 27/11/07 23:32, Blogger Karel Jansens said...

Nee, hij is dan ook uit het bestuur van de N-VA gegooid omdat hij meende te mogen verkondigen dat hij een morele plicht had.

 
At 28/11/07 18:55, Blogger David Vandenberghe said...

En was die morele plicht het invoeren van de directe democratie of eerder een taboe-onderwerp?

 
At 28/11/07 20:49, Blogger Karel Jansens said...

Zeg het zelf maar...

 
At 28/11/07 20:58, Blogger David Vandenberghe said...

Bij mijn weten ging het over discriminatiewetgeving en een politiek proces.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>