12 november 2007

Het 7 November Complot (Brigant)

Zonet zag ik het debat tussen Vandermeersch & Desmet met nog een historicus van de KUB in de late herhaling van de 'Zevende dag'. Grosso modo ging het over de uitverkoop van 'het Kartel', het 'BHV complot'.


De eenzijdige splitsing van BHV zou aanleiding geven tot een regimecrisis hoor ik zeggen tijdens het debat. Ik kan echter de invulling niet begrijpen. Er zou een regimecrisis ontstaan bij het eenzijdige stemmen van de splitsing van BHV op 7 november. Goed wetende dat de splitsing in de kamercommissie enkel het begin zou betekenen van de parlementaire weg? Qué? Eventjes later hoor je dan vertellen dat BHV niet gesplitst is, het is een complot om de regeringsvorming van Leterme te depaneren. Misschien ligt het aan mij maar de regimecrisis zou niet ontstaan door de Vlaamse eenzijdige stemming, het democratisch hanteren van de electorale & parlementaire meerderheid. Regimecrisis zou ontstaan als de Franstalige partijen de regeringsvorming zouden boycotten en/of de alarmbelprocedure hanteren waardoor men de splitsing eenzijdig afschiet (daarvoor moet er wel eerst een nieuwe regering komen). Heeft men ooit eens stil gestaan bij de belangen van de Franstaligen? Geen Staatshervorming en geen splitsing BHV...tot daartoe komt men. Belgische Staat behouden, hoort dat daar niet bij?
Het is meer in het belang van de Franstalige partijen om een Belgische Staat te behouden, liefst in een federale entiteit...dan een regimecrisis te veroorzaken door hun halsstarrige koppige 'NON' aan alles inzake Staatshervorming & BHV (zonder prijs). Dat is de speerpunt van onze politieke goedendag, de Franstaligen hebben er meer aan te verliezen dan de Vlamingen.

Regeringsvorming blokkeren en de alarmbelprocedure hanteren zijn twee elementen die aanleiding kunnen geven tot een regimecrisis. Vlamingen hebben er alle belang bij om een regering te vormen met een socio-economisch programma & minimale Staatshervorming?
Naah, een druppel op een hete plaat gaat een brandje niet blussen. Onze economie zal er onder lijden ja, en wat zal de impact daarvan zijn voor de Franstaligen? Onze economie en sociale voorziening die achteruit zou boeren omdat de Franstaligen dwarsliggen...moet daar nog een tekening bij?

De eenzijdige stemming van BHV is een complot...door de stemming is het dossier verdwenen van de onderhandelingstafel, zowaar een heuse deus ex machina orakelen Desmet & Vandermeersch. Niets garandeert ons dat BHV werkelijk gesplitst zal worden zonder dat de regering een prioritair wetsvoorstel indient met een onderhandelde oplossing. Het lag misschien aan mij maar...zo'n wetsvoorstel met een onderhandelde oplossing ter vervanging van de eenzijdige splitsing BHV betekent dat dan niet dat het dossier terug op een onderhandelingstafel ligt?

Het is in het belang van 'het Kartel' om BHV te laten verdwijnen...om het dan later 'stiekem' terug in de kiem te smoren met een onderhandelde oplossing met een prijs? Ik denk van niet, anders verliezen ze hun politieke legitimiteit. Het kartel heeft alles, samen met andere partijen, ingezet op BHV en een Staatshervorming. Een regering vormen zonder BHV, zonder Staatshervorming is uit den boze. Een Staatshervorming uit socio-economische & bestuurdelijke overwegingen als primaire drijfveer...geen nationalistische. Een splitsing van BHV op de agenda gezet door de burgermeesters als signaal tegen de verfransing, mensen uit verschillende partijen...allemaal Vlaams nationalisten zou toch wel betwijfelbaar zijn.

Nog zoiets....Yves Desmet klaagt dat de onderhandelaars teveel bezig zijn met de electorale dynamieken dan met het 'algemene - Belgische - belang'. Qué? Yves...electorale dynamiek, daar hoor je electoraat in naast dynamiek (beweging). Electoraat...kiezers, kiezers...burgers. Kloof van de Burger overbruggen, luisteren naar de burgers, naar de kiezers, naar het electoraat? Een partij zal nooit enkel rekening houden met haar eigen electorale dynamiek, ook naar de electorale dynamieken van de tegenstander zal ze kijken & rekening mee houden...kwestie van hun electorale macht te kunnen maximaliseren, alles uit de electorale markt te halen dat er te rapen valt.

VLD en SP.a zitten in de slipstream. Ze volgen onder druk van het electoraat, onder de beddingslepers van het Vlaams Kartel, omwille van hun belangen in de Vlaamse regering.
De druk op het Vlaams kartel om 'Vlaams' te blijven koersen komt niet uitsluitend uit de midgetsubmarine N-VA. De Lijst Dedecker en het Vlaams Belang cirkelen maar al te graag over het toekomstige karkas van het Vlaams kartel. Daarnaast is er wellicht ook de druk van 'de noodzaak voor een Staatshervorming'. Politieke legitimiteit...daar gaat het om. Als men nu of later een bocht gaat ondernemen dan verlies je politieke legitimiteit op het moment dat men het zou kunnen herwinnen door standvast te blijven doorgaan op dit elan.

Het intermezzo in de communicatie van het Vlaams Kartel was opmerkelijk. De koning schreef de Staatshervorming af en het Vlaams Kartel stond ernaar te gapen zonder reactie. Die kwam pas later...waarom? Interne opstand of lapsus? De bocht is niet genomen, daarvoor moet toch een reden bestaan. Waarom is de bocht niet genomen? Yves, Peter...weten jullie het?
Electorale dynamiek ga je me zeggen....kom je dan af met '87% Vlamingen willen België behouden met terloops meer Vlaamse bevoegdheden'. Ten eerste, in hoeverre is uw peiling representatief? Ten tweede...heeft men ook navraag gedaan 'hoe ze dat België zien' (unitair, federaal, confederaal)?

Is het niet mogelijk dat de 'bocht' uit de bocht werd geslaan door interne opstandigheid? Berichtjes à la David Geens...misschien,naast een boel partisanen en verontwaardigde burgers. In dat opzicht volg ik het citaat van Bart Brinckman op LVB. De bocht is niet genomen, misschien een signaal dat men de bocht niet kan nemen? Het onderwerp blijft ook continue op de agenda staan. Zal ook zo blijven, gaat het niet over de moeizame regeringsonderhandelingen dan zal het ter sprake komen bij de Staatshervorming en anders hebben we nog voldoende volk in BHV om alles in herinnering te brengen.

Het zou Nobel zijn moesten jullie ons behouden van een Vlaams verraad door het kartel, zou opmerkelijk zijn...quasi unicum. Zouden mirakels dan toch nog bestaan of bekijken jullie het iets te eenzijdig...beetje zoals de splitsing maar dan eerder in 'Dit is niet goed voor het algemene - Belgische - belang. Zullen zien of jullie het kartel verder zullen behouden van Vlaams 'verraad'.
Alleen, we verdelen geen adelijke titels...buiten wegridder ofzoiets.
Titel van wegpiraat krijg je bij de volgende verkeersboete.

Labels: , , , ,

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>